Uusi pienvesien paikkatietoaineisto kertoo virtavesien heikosta tilasta

Tilaa heikentävät maatalous- ja metsämaiden ojitukset, Sykestä kerrotaan.

Pienet virtavedet ovat heikossa tilassa, Suomen ympäristökeskus (Syke) arvioi. Tilaa heikentävät erityisesti maatalous- ja metsämaiden ojitukset sekä perkaukset ja uomien suoristamiset.

Arvio perustuu uuteen pienvesien paikkatietoaineistoon, joka on vapaasti saatavilla Syken verkkopalvelussa.

”Monet pienten virtavesien uomista on suoristettu, ja niiden valuma-alueella on paljon ojituksia. Nämä ovat keskeisimmät syyt heikkoon tilaan. Toisaalta aineiston perusteella voi löytää puroja, joiden luonnontila ei todennäköisesti ole muuttunut”, Syken erikoistutkija Jukka Aroviita kertoo. Suurin osa pienistä täysin luonnontilaisista virtavesistä löytyy maan pohjoisosasta.

Paikkatietoja voidaan hyödyntää huonokuntoisten pienten virtavesien paikallistamisen ja kunnostuskohteiden priorisoinnin apuna.

Luonnontilan muuttuneisuudesta on tuotettu arviot sekä habitaateille että pohjaeläinlajistolle valtaosalle Suomea. Aineisto sisältää noin 90 000 pienen virtaveden tai virtaveden osan muuttuneisuusarviot.

Arviot perustuvat tilastomallinnuksiin, jotka on kehitetty maastoaineistojen ja paikkatietoaineistojen avulla. Maastotietoa oli käytössä 629 virtavesikohteen inventoinnista ja 650 kohteen pohjaeläimistöstä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto