Veromuutokset mukana budjettiesityksessä

Metsänomistajia koskettaa muun muassa uusi yrittäjävähennys, jonka toivotaan kannustavan yritystoiminnan harjoittamiseen.

Valtiovarainministeriö esitteli eilen ensi vuoden budjettiesityksensä. Esitykseen liittyi myös useita veromuutoksia, joiden toivotaan vahvistavan kasvua ja työllisyyttä.

Metsänomistajia koskettaa muun muassa uusi yrittäjävähennys, jonka toivotaan kannustavan yritystoiminnan harjoittamiseen. Jatkossa elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia, kun tulos otetaan huomioon luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa. Metsätalouden verotuksessa otettaisiin huomioon vastaavansuuruinen vähennys, ministeriöstä kerrotaan.

Lisäksi helpotetaan sukupolvenvaihdoksia. Metsätiloilla vaihdoksia helpotetaan ottamalla käyttöön lahjaveron perusteella myönnettävä metsälahjavähennys.

METSÄLEHTI