Viiden vuoden luonnonsuojeluhanke toteutettiin talkoovoimin

Metsähallituksen luontopalvelut ja WWF ovat järjestäneet talkooleirejä suojelualueiden kunnostamiseen. Viimeinen leiri on parhaillaan käynnissä Hangon Tvårminnessä.

Talkoolaisten työpanos on ollut merkittävä apu EU-rahoitteisen Luonnonhoito-LIFE-hankkeen toteuttamisessa, kerrotaan Metsähallituksen tiedotteessa.

Metsähallituksen luontopalvelut ja WWF ovat järjestäneet kesien 2012–2016 aikana talkooleirejä yhteensä viidellä Natura 2000 -suojelualueella, joilla turvataan luonnon monimuotoisuutta. Leireillä on kunnostettu yli 1000 hehtaaria uhanalaista luontoa kedoilla, puustoisilla perinneympäristöillä, lehdoissa ja vanhoissa lehtimetsissä.

Viimeinen talkooleiri on parhaillaan käynnissä Hangon Tvårminnessä, jossa niitetään ja raivataan vanhaa laidunta. Niityt, kedot ja hakamaat ovat tärkeitä elinalueita monelle uhanalaiselle perhoselle, hyönteiselle ja kasville.

”Hankkeen kohteiden kunnostus olisi ollut taloudellisista syistä mahdotonta ilman hankerahoitusta ja lähes 300 talkoolaisen auttavia käsiä”, kertoo projektipäällikkö Kati Salovaara Metsähallituksesta.

Luonnonhoito-LIFE-hanke päättyy tämän vuoden lopussa.

METSÄLEHTI