WWF:ltä synkkä raportti ilmastomuutoksen vaikutuksista

Ilmaston lämpenemisestä kärsivät Suomessa muun muassa naali, ahma, saimaannorppa, lohikalat sekä vesilinnut.

Ympäristöjärjestö WWF:n tänään julkaisema raportti esittelee synkän kuvan ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen lumesta ja jäästä riippuvaisiin eläinlajeihin. Raportin mukaan ilmaston lämpenemisestä kärsivät muun muassa naali, ahma, saimaannorppa, lohikalat sekä vesilinnut.

”Arktinen alue lämpenee kaksi kertaa muuta maapalloa nopeammin. Myös Suomi on arktinen maa, ja muutokset näkyvät meillä jo nyt”, WWF:n ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen sanoo.

”Vesistöjen jääpeiteajat ovat lyhentyneet, kasvillisuus on muutoksessa ja metsänraja on siirtynyt pohjoisemmaksi ja korkeammalle. Näillä muutoksilla ja varsinkin talviaikaisen lämpötilan nousulla on voimakkaita vaikutuksia Suomen lumesta ja jäästä riippuvaiseen eläinlajistoon”, Vilhunen sanoo.

WWF:n raportin viesti on karu: ahmaa ja saimaannorppaa uhkaavat pesimiseen soveltuvien lumikinosten katoaminen, lohikalat kärsivät vesien lämpenemisestä ja talviaikaiset vesisateet ovat myrkkyä tunturisopulille.

”Huonoja esimerkkejä valitettavasti riittää. Mielestäni yksi ravistelevimmista raportissa esitellyistä muutoksista on lintujen ahdinko. Niiden esiintymisalueet ovat siirtyneet keskimäärin puolitoista kilometriä vuodessa, siis laskennallisesti neljä metriä päivässä, kohti pohjoista. Kylmään tottuneet linnut ovat jo taantuneet”, Vilhunen sanoo.

Erityisen herkkiä ilmastovaihteluille ovat vesilinnut.

WWF:n raportti ”Jäähyväiset? – Raportti ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen arktiseen eläinlajistoon” löytyy täältä.

METSÄLEHTI

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat