WWF:n kysely: Enemmistö luopuisi lintujen pesimäaikaisista hakkuista

Kysymyksenasettelussa ei mainittu kesäaikaisen hakkuukiellon taloudellisia vaikutuksia.

Enemmistö suomalaisista kieltäisi hakkuut lintujen pesimäaikana, ilmenee WWF Suomen tilaamasta tutkimuksesta.

Kantar TNS:n toteuttamassa kyselyssä 62 prosenttia vastaajista oli samaa mieltä väitteestä, että lintujen pesimäaikaiset hakkuut tulisi kieltää luonnonsuojelulaissa.

Eri mieltä oli 20 prosenttia ja kantaa ottamattomia 18 prosenttia. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1028 suomalaista.

Kysymyksenasettelussa ei mainittu kesäaikaisen hakkuukiellon taloudellisia vaikutuksia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut