Ympäristöraportti: Lajikato jatkuu Euroopassa

Erityisesti maatalouden elinympäristöjen linnut sekä niittyjen perhoset ovat vähentyneet.

Luonnon monimuotoisuus hupenee edelleen, kertoo Euroopan ympäristökeskuksen tuore raportti. Sen mukaan tavallisetkin lajit ja elinympäristöt ovat uhattuna.

Lintu- ja hyönteislajien määrä on laskenut koko 25 vuoden seurantajakson ajan. Erityisesti maatalouden elinympäristöjen linnut sekä niittyjen perhoset ovat vähentyneet.

Raportin mukaan Suomen suojelualueet ovat yleensä laajempia kuin muualla Euroopassa. Kuitenkin maan kokoon suhteutettuna suojeltua alaa on Suomessa Euroopan maista neljänneksi vähiten.

Raportissa nostetaan esiin suomalaisena menestystarinana hiilineutraalien kuntien Hinku-verkosto. Kuntia, jotka ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä, on jo yli 70.

“Euroopan ympäristön tila ja näkymät 2020 -raportti osoittaa, että tutkittua tietoa ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä on jo olemassa riittävästi, jotta osaamme tehdä tarvittavat muutokset. Suomi voisi toimia esimerkkinä muulle Euroopalle siinä, miten tietoa hyödynnetään päätöksenteon pohjana ja sektorit etsivät ratkaisuja yhdessä”, sanoo tutkimusjohtaja Eeva Primmer Suomen ympäristökeskuksesta.

Euroopan ympäristön tila ja näkymät 2020 -raportti on tekijöidensä mukaan kaikkien aikojen kattavin Euroopassa tehty ympäristöarviointi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat