Markkinat | Puuta tarvitaan syksylläkin

Vaikka alkukesän huippusuhdanne lienee jo takana, on hyviin puukauppoihin yhä saumaa.

Puumarkkinoilla näkymät olivat elokuun alussa vielä sumeat. (Kuvaaja: Mikko Riikilä)

MTK:n metsälinjan kenttäpäällikkö Pauli Rintala laskee, että puolet tämän vuoden puista on vielä ostamatta. Kantohintojen romahdusta hän ei pidä todennäköisenä.

”Lopputuotteiden hinnat ovat kantohintoihin verrattuna korkealla. Puunostajilla riittää siis puustamaksukykyä, vaikka lopputuotteiden hinnat hieman notkahtaisivat”, Rintala sanoo.

Merkit puumarkkinoiden suunnasta olivat vielä elokuun alkuviikolla hajanaisia. Metsäteollisuus ry:n tilastoimat havutukkien kantohinnat ovat eteläisen Suomen päätehakkuilla kääntyneet elokuun ensimmäisellä viikolla uudelleen nousuun. Pohjoisempana kantohinnat ovat laskeneet kesäkuusta.

”Havutukilla on tultu viitisen euroa alas”, arvioi Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon johtaja Pekka Sahlman.

Tilaa talvipuille

Keitele Groupin liiketoimintajohtaja Matti Kylävainio korostaa markkinanäkymien sumeutta.

”Tuotantomme on myyty syyskuun lopulle asti. Pidemmälle on vaikea ennustaa ennen kuin asiakkaamme palaavat elokuun lopussa lomilta ja sahatavarakauppa viriää.”

Keiteleellä ei ole tarvetta ostaa lisää kesä- ja kelirikkoaikaan korjattavia leimikoita.

”Ostot kohdistetaan seuraavaksi talvikorjuukelpoisiin kohteisiin”, Kylävainio kertoo.

Toisen suuren sahurin, Versowoodin metsäjohtaja Jussi Torpo ei vielä tähyile talvileimikoille.

”Tästä mennään kohti märempiä aikoja, joten kelirikkoleimikoita tarvittaneen vuoden loppuun asti.”

Torpon mukaan viime talvena talvileimikoita kyettiin hakkaamaan runsaasti, joten niitä ei kovin paljon siirtynyt ensi talvena korjattavaksi. Tämä lupaa vahvaa kysyntää huonosti kantavien maiden leimikoille, joista on usein ylitarjontaa.

Ei nopeaa laskua

PTT:n tutkimusjohtaja Paula Hornella on lohdullista kerrottavaa metsänomistajille, jotka eivät ehtineet puukaupoille alkukesän huippuhintojen aikana.

”Esimerkiksi sahatavaran vienti ei enää kasva, mutta jatkuu korkealla tasolla. Niinpä sahat tarvitsevat syksyn kuluessa runsaasti puuta. Se takaa, että puukauppa käy edelleen melko korkealla hintatasolla.”

Horne ennakoi, että tukkipuun kysyntä pysyy vahvana jatkossakin. Sahauskapasiteettia ollaan rakentamassa lisää. Samaan aikaan EU:n ilmastopaketti ja metsästrategia nostavat puurakentamisen keinoksi ilmastonmuutoksen hillintään.

Syksyn kuitupuukauppaa voi mutkistaa se, että runsas tukkipuun hankinta tuottaa melkoisesti myös kuitupuuta ja samaan aikaan sahoilta suoltuu haketta sellukattiloihin.

”Harvennushakkuillekin varmasti löytyy ostajia, kunhan Kemin uusi sellutehdas käynnistyy. Turpeen käytön rajoitukset lisäävät energiapuun kysyntää ainakin alueellisesti, mikä saattaa heijastua kuitupuun hintoihin.”

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat