Metsän arvojen vertailuun laskuri tai indeksit?

Metsänomistajilla on monenlaisia arvoja metsälleen. Yksi arvostaa taloutta, toinen luontoa, kolmas metsästystä ja useimmilla kokonaisuus muodostuu arvojen yhdistelmistä eri kohteissa metsässä.

Luontoasiat ovat olleellinen osa metsätalouden kestävyyttä. Ne huomioidaan osana toimenpiteiden suunnittelua tai erillisinä asioina ympäristötukina tai käsittelystä ulos rajaamalla.
Luontoasiat ovat olleellinen osa metsätalouden kestävyyttä. Ne huomioidaan osana toimenpiteiden suunnittelua tai erillisinä asioina ympäristötukina tai käsittelystä ulos rajaamalla.

Tarvittaisiinko työkalu, jolla voisi yksittäisessä kohteessa arvioida eri arvojen huomioinnin eri vaihtoehdoissa ja niiden vaikutuksen? Mittarivaihtoehtoina tulee mieleen arvojen määrittäminen euroina tai indeksit metsätalouden taloudellisille, ekologisille ja sosiaalisille arvoille.

Arvostukset vaihtuvat

Perusarvot ovat yksilöllä pysyvämpiä, mutta nekin muuttuvat elämänkokemuksen ja -tilanteiden myötä joko tiedostaen tai tiedostamatta. Metsänomistajan arvot voivat metsään liittyen muuttua ja se on hänen oikeutensa. Omalta osaltani voin todeta muutosta tapahtuneen, 80-luvulla olisi ollut vaikeaa nähdä, että metsässäni olisi nyt 15% pinta-alasta ympäristötukikohteita.

Metsätalouden taloudellinen näkökulma korostuu usein, kun metsänomistajalla tulee ajankohtaiseksi joku iso taloudellinen hankinta.

Arvojen yhteismitallistaminen vaikeaa

Metsän arvoista talouteen liittyville on laskettavissa euromääräinen arvo, osaan luontokohteistakin saadaan vastaava suojelu- ja ympäristötekijöiden kautta. Miten arvioimme maiseman, marjastuksen ja sienestyksen, metsästyksen ja virkistyksen arvot niin, että kaikkia arvoja voidaan vertailla keskenään? Vai voisiko olla vaihtoehtoisesti omat indeksinsä taloudellisille, ekologisille ja sosiaalisille arvoille, joiden avulla voisi vertailla arvoja ennen ja jälkeen suunnitellun toimenpiteen?

 

Virkistys, marjastus ja sienestys ovat monelle merkittävässä roolissa. Lapset pienestä pitäen metsään mukaan ottaen, tulee metsästä heillekin luontainen ympäristö olla.

Päätöksenteko on arvojen sovittamista

Metsänomistajan miettiessä metsiensä käyttöä päätöstä varten, olisi hienoa, jos olisi mahdollista vertailla eri arvojen erilaisia painotuksia erilaisilla käsittelyvaihtoehdoilla. Varmasti tällöin tulisi muutettua arvojen painotuksia ja käsittelyä katsoen erilaisten yhdistelmien tuloksia. Olisikohan vertailutyökalun kehittämiseen intoa ja yhteistyöhalua metsä-, luonto- ja muilla sektoreilla tutkimuksesta käytännön toimijoihin?

 

Veikko Iittainen
Kirjoittaja on metsäammattilainen ja metsänomistaja 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat