Keskustelut Puukauppa E-puun hinta…

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 44)
 • E-puun hinta…

  E-puun ostajat tuntuu nyt olevan kovasti liekeissä, yhteydenottoja tulee. Minkälaisia tarjouksia olette saaneet karva- ja karsitusta rangasta…

  Hintayhteistyö on tietysti kielletty mutta voihan sitä keskustella.

 • metsä-masa metsä-masa

  Ensiharvennus karsituksi rangaksi ja tavaralaji menetelmällä hankintakauppana oli talvella vertailun kohteena. Energiaranka karsituna 28€ ja tavaralajina 31-32€ m3, jos  ensiharvennus energiaksi tuottaa 15% lisää kuutiomäärää,  silloin lopputulos olisi + – 0.

  Rangaksi hakkuun lisääntyvään m3 määrien vaikuttaa rangan minimi latva, haaroituneet rungot, poikaosa vähennykset ja nuoren metsän runkomuoto, ym. muut puulajit. Jos tavaralajiksi hakattava harvennus on rungonkooltaan yli 70 l/r ja leimikosta- alkaa kertyä pikkutukkia ja parruaihetta, silloin tavaralajiksi hakkuu on tuottavampi.

  Panu Panu

  Jos sen hankintahakkuun tekee moottorisahalla niin minimilatvan pudottaminen 6cm:stä alkaa olemaan jo melko aikaavievää puuhaa / m3.

  Nuakka

  Energiapuu oksineen 100 k-m3 erä 27€ pikitien varressa, 40% hinnasta ennakkoon haketusaika 3v. Ei tullut kauppoja, katsotaan myöhemmin uudelleen.

  Panu Panu

  100K = 100 000 m3?

  Kalle Kehveli

  K=kiinto?

  Nuakka

  Wikipedia:

  ”Puutavaran kiinto­mitta eli tilavuus kiinto­kuutio­metreinä (lyhenne k-m3)”

  ChesterC

  Kauppa 33,50e karsittu ranka. V-S.

  Puuki

  E-puun ”tehdashinta” haketettuna on n. 2 x tienvarsihinta.  Energia-arvo esim. koivulla on n. 2 Mwh/kiinto ja myyntiarvo vaihtelee ~ 50 – 200 €;n välillä.   Energiapuut pitäisi hinnoitella mieluummin niiden energiasisällön mukaan eikä könttänä vain kiintotilavuuden mukaan.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Puun energiasisällöstä ei saa asianmukaista hintaa jos sen käsittelykulut ovat energiamäärään nähden korkeat. Lisäksi päästökauppa vaikuttaa siihen mitä energialaitoksilla poltetaan.

  Puuki

  Haketus / kaukokuljetus ei ole  kallista puun energia-arvoon verrattuna.  Korjuu harvennuspuulla (ranka on parempi e-puuna kuin karsimaton, jos kaukokuljetus tehdään ennen haketusta) vähän tavallista kalliimpaa.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 44)