Keskustelut Metsänhoito e-puun kesähakkuut,kantokäsittely

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 20)
 • e-puun kesähakkuut,kantokäsittely

  Merkitty: 

  Olen saanut pari yhteydenottoa e-puun keräilijöiltä.Ehdottavat kesähakkuuta 20v varttuneeseen taimikkoon.En ole susostunut,koska työ tehtäisiin leikkaavilla terillä,eikä ole kantokäsittelylaitteita.Puustossa paljon poistettavaa kuusta ja koivua.Olenko turhan varovainen?Tehdäänkö paljonkin energiapuuhakkuita EH-metsiiin ilman kantokäsittelyä?

 • A.Jalkanen

  Ymmärsin kyllä Tomperi kysymyksesi, mutta minulla ei ole tietoa että tehoa käytännössä pitemmällä aikavälillä olisi raportoitu. Kantokäsittelyaineista on tietysti ne tehotutkimukset olemassa jotka on tehty ennen menetelmien käyttöönottoa.

  Biologisella kantokäsittelyaineella Rotstopilla on torjuttu juurikääpää pohjoismaissa jo yli 30 vuoden ajan. Ellei tehoa olisi aine olisi varmaan jo hylätty?

  http://www.rotstop.fi/asiantuntija-artikkelit/rotstop-torjuu-juurikaavan-ja-sailyttaa-puustosi-arvon-lisaamatta-metsien-kemikaalikuormaa/

  Per Ä Reikäs

  €-Buu

  A.Jalkanen
  Tomperi

  Tarkoitin sitä että ei voi olla niin ettei tuota asiaa joka on hyvin merkittävä ympärivuotisten hakkuiden takia ettei torjunta aineen vaikutuksia ja menetelmän toimivuutta tutkita.  Turha on mainoksia ladella, niitä varmasti riittää.  Tienneeköhän metsätuhovalmiupäällikkö?

  Tomperi

  Siis eihän tuo ole mikään tutkimus siihen tutkimusongelmaan minkä esitin, kysyin onko tutkittu?  Jos metsäkeskukse metsäasiantuntija käppäilee metsässä ja katselee että väriä on kannossa niin mistä hemmetistä se voi tietää onko vai ei sieni itiöitä taikka että onko vai eikö ole ureaa väriaineen lisäksi jne….   (mitä ne opiskelee metsätieteellisessä tulee vaan mieleen,,,)

  Nostokoukku

  Kantokäsittely ei tuhoa maannousemasientä jo lahoavikaisista kannoista, mutta estää itiötartunnan terveisiin kantoihin. Vähitellen sieni häviää saastuneista kannoista. Yli kaksisataa vuotta vanhoja itiöpesäkkeitä ei tunneta….. Maannousema leviää myös metsään jätetyistä sienen lahottamista tyvilumpeista, joten ne tulisi kerätä pois saastuneilta hakkuualoilta. Sieni iskee hanakasti runko- ja juurivaurioihin, joten metsän varjeleminen tältä ongelmalta on vaikeaa. Ainoa keino saastuneen alueen tervehdyttämiseen on puhtaan lehtipuupuuston kasvattaminen.

  A.Jalkanen

  Tomperi näetkö sinä kannosta jos sen päällä kasvaa harmaaorvakkaa?

  Tomperi

  Siis kukaan ei tutki tai ole selvittänyt miten hyvin kytännön olosuhteissa maannouseman torjunta onnistuu ?

  Rakentamisessa ovat vielä tiukemmat määräykset ja ohjeet mitä ovat torjunta aineen levityksessä ja silti pukkaa sekundaa tulemaan.  M.O.T.

  A.Jalkanen

  Sen verran aiheesta tiedetään että juurikäävän leviäminen kohti pohjoista jatkuu. Torjuntaa kannattaa siis jatkaa. Männiköissä eli männynjuurikäävän kohdalla puulajin vaihto ei ole torjuntakeinona mahdollinen, joten torjunta on siellä erityisen tärkeää. Myös ojitetuilla turvemailla torjunta kannattaa tehdä.

  Tomperin kysymykseen tuleeko sutta ja sekundaa:

  ”Kantokäsittelyn pitkäaikaisvaikutukset ovat vielä puutteellisesti tunnettuja, mutta useimmat asiaa koskevat tutkimukset osoittavat kantokäsittelyn suurta merkitystä juurikäävän torjunnassa. Kantokäsittely lisää terveen tukkipuun saantoa, ja lisäksi sen on todettu myös parantavan metsikön kestävyyttä tuulituhoja vastaan.”

  http://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/juurikaapatuhojen-tunnistaminen-ja-torjunta.pdf

  A.Jalkanen

  Tässä melko tuoreessa eli vuoden 2019 uutisessa väitetään, että Ruotsissa ei torjuta juurikääpää männyn hakkuissa eikä kuusen päätehakkuissa, mutta sen sijaan kuusikon harvennuksissa yleensä käytettäisiin.

  http://www.landskogsbruk.se/skogsskotsel/rotrota-olika-behandling-i-finland-och-sverige/

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 20)