Keskustelut Luonto Hiilinielujentuottaja

Esillä 7 vastausta, 11 - 17 (kaikkiaan 17)
 • Hiilinielujentuottaja

  Merkitty: 

  Suurella mielenkiinnolla odotan tuloja verrattain ahkerasti nyt harjoittamasta toimestani, jota koko maailma tukee.

  Tuskin pilkka hintaan myyn.

 • Visakallo Visakallo

  Ilmastokokous päättyi hyvin laihoin tuloksin Intian ja Kiinan vesitettyä viime hetkellä kivihiiltä koskevan päätöslauselmatekstin. Mitä tästä seuraa? No, eipä siinä paljoa tarvita ennustajan lahjoja. Meillä ympäristöväen kipuilu osuu nyt entistäkin enemmän syyttömiin, eli suomalaisiin metsänomistajiin.

  jees h-valta

  Just noin se tulee käymään kuin Visa yllä uumoilee. Kyllähän nyt korpeaa K.Mikkosia sun kumpp. kun vesiperää tyrkkäsi. Mutta kotimaan tantereilla pärjää piipero paremmin ja saa kaikki vihersosialistikommaritkin peräänsä huutamaan.

  mehänpoika

  Nykyisen hirvipolitiikan vallitessa Suomen metsien kuusettuminen jatkuu. Jalostettuja rauduskoivun tai männyn taimia ei monikaan hirvien syönnin vuoksi käytä metsiensä uudistamisessa, vaan istuttaa hirville kelpaamattomia kuusen taimia. Tästä johtuen moni kuusikko, ilmaston edelleen lämmitessä, muuttuu odotettavissa olevien luonnontuhojen vuoksi päästölähteiksi. Myös jatkuvan kasvatuksen metsissä on samat riskitekijät, koska kuusettuminen ja altistuminen tuhoille nopeutuu niissäkin.

  Laajoilla alueilla koivulle soveltuvat viljavammat metsämaat joudutaan heinittymisen ja ylisuuren hirvikannan syönnösten pelossa ensin muokkaamaan kaivurilla laikuttaen turhankin voimakkaasti. Syntyy maaperästä peräisin olevia hiilidioksidipäästöjä. Tuloksena saadaan runsaasti metsänhoidon kustannuksia lisäävää luontaista koivuntainta, mitä hirvikarja riipii ja laiduntaa, kunnes osa koivun taimista enemmän tai vähemmän runneltuina pääsee hirviltä ns. ”karkuun”. Hyvin usein olisi saatu viljavillekin paikoin hyvin ilmaston muutosta kestäviä koivumetsiä, mutta kokemukset vuosikymmenten ajalta ovat muuttaneet käsitykset. On varmuudeksi istutettu muokkausjälkeen kuusen taimet, vaikka hyvin on tiedossa sen olevan selkeästi huonoin vaihtoehto. Luontaiselle männyn taimelle nähty käyvän viljavilla mailla samalla tavalla kuin luontaisella koivun taimellekin.

  Kuusen taimikoista tai jatkuvan kasvatuksen metsästä ei tulevaisuudessa tule enemmälti hiilinieluja. Päästöt kylläkin lisääntyvät. Pitäisi saada vauriotonta rauduskoivua ainakin sekapuuksi, mutta nykyisen hirvipolitiikan vallitessa se on monesti vaikeaa. Myös talousmetsien monimuotoisuus tulee heikkenemään kuusikoissa edelleen. Luontokadon hidastaminen ja hiilensidonnan lisääminen vaatisi hirvikannan voimakasta leikkausta.

  Nyt metsästyslaki pitäisi panna uusiksi, ellei entistä noudateta olemattomilla tekosyillä

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  muokkausjälkeen kuusen taimet, vaikka hyvin on tiedossa sen olevan selkeästi huonoin vaihtoehto

  Kuusen viljelyn kova suosio on johtunut myös kuusitukin hinnan noususta. Vaikka rauduskoivu saadaan viljavalla paikalla hieman nopeammin päätehakkuuseen, se häviää kuuselle rahallisessa tuotossa?

  Puuki

  Mänty kasvaa VT:llä n. yhden kasvupaikkatyypin kasvueron verran paremmin kuin kuusi / kiertoaika. Siinä menee se hintaero (jos on männyn ja kuusen välillä)  , jos tuottavuudesta puhutaan  –  ja jo ilman lisääntyneen tuhoriskin (ötökät, kuivuus, kuusen tyvilaho)  vaikutusta (=>ei hirvituhoalueilla).

  Taimikon aitaamisen tarvikkeiden hinta olisi n. 1700 €/ha  ( 2 m aita & tolpat, tukkuhinnat olisi vähän alemmat) .   Sitä voisi verrata esim. taimikkotuhojen kustannuksiin arvotaimikoissa hirvieläin tihentymillä. Ja miksei myös hirvieläinten riista-arvoon.   Tricon levittämisen ~ 3-5 x kustannus oli sekin jo melkonen.  Aitatarpeet (verkko ainakin) voisi kestää  2 ;n eri taimikon  aitaamisen  eli kustannus liki puolittuisi sillä.

  mehänpoika

  Ilmastomuutoksen eteneminen ei puolla kuusen viljelyä nyt eikä tulevaisuudessa. Siitä on hyötyneet vain hirvestäjät, kun on saanut levitellä alentuneita korvauksia hirvivahinkojen osalta.

  r.ritva r.ritva

  Miksi Ollikaista työnnetään joka uutishaastatteluihin.Eikö meiltä muita enää löydy.-Hyvää päivää kirvesvartta-on viestintä.

  K.Mikkonen eiliset sopertelut kun ei nyt .Saatiin sentään kirjaus.

  Nyt alkoi mietintä miten meidät saadaa maksumiehiksi tuollekin sopalle.

  Näinä aikoina olen havainnut,että isojenkin aukkojen hakkuut ja muukin metsän käsittelyt ovat lisääntyneet.Konekoot ovat järeytyneet melko nuorissa harvennuksissa.Mielestäni se kertoo jostain.Vielä säästöpuut ovat pystyssä vaikka läjityspaikkaa kunnostetaan murskeella.

  Hyvää isäinpäivän hatunkääntöä kaikille metsäläisille.

Esillä 7 vastausta, 11 - 17 (kaikkiaan 17)