Keskustelut Metsänhoito Ilmasto on aina muuttunut ja tulee aina muuttumaan

 • Tämä aihe sisältää 282 vastausta, 44 ääntä, ja päivitettiin viimeksi sitten VisakalloVisakallo toimesta.
Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 282)
 • Ilmasto on aina muuttunut ja tulee aina muuttumaan

  Merkitty: 

  R. Ranta:
  ”Kuinka Taneli on, onko käsityksesi yhtään muuttunut ilmastonmuutoksesta?”

  Vastaukseni:

  Ilmasto on aina ollut muutoksessa, se muuttuu tälläkin hetkellä ja se tulee aina muuttumaan.

  Eli mitään ylimaallista ja erikoista ei ole tässä hetkessä. Näitä kuumia kesiä ja leutoja talvia on ollut mm. 1912 tienoilla ja taas 30-luvulla.

  Katsotaan nyt mihinpäin se auringon aktiivisuus kääntyy, voi olla taas pian hyvinkin kylmää.

  Ihmiset omat aina tykänneet kuunnella maailmanlopun ennustajia, nykyisin ne ennustajat vain ovat pukeutuvat tieteen kaapuun.

  Viimeisin pieleen mennyt tieteen ennuste oli että happosateet tappavat suomen havumetsät vuoteen 1995 mennessä. Lisäksi vielä ettei rikkipäästöjen vähentämisellä ole mitään merkitystä metsäkuolemaan, mutta se voi metsien palautumiseen vaikuttaa hiukan. Jälkeenpäin on todettu ettei ennen vuotta 1995 ole ollut edes mitään taantumaa Suomen havupuiden kasvussa.

  Tämä höppä ei ollut vain yhden miehen show, vaikka se pieleen menon jälkeen on siksi yritetty kääntää. Kohulla oli ehkä hiukan myönteistä vaikutusta Kuolan niemimaan kaivosteollisuuden rikkipäästöjen alasajossa, joka sinänsä oli hyvä asia.

  Terveisin: Korpituvan Taneli

 • mehänpoika

  Korjasin viestiä sivulta 2/4. Tarkoitin metsästyslakia enkä metsälakia.

  Metsästyslain 3 luku, Metsästyksen harjoittaminen: 20 § Yleiset vaatimukset:

  ”Metsästystä on kestävän käytön periaatteiden mukaisesti ja siten, että riistakannat eivät vaarannu, luontoa ei tarpeettomasti vahingoiteta, riistakantaa ei vaaranneta eikä eläimille tuoteta tarpeetonta kärsimystä.”

  ”Riistakantojen tuoton jatkuvuus on pyrittävä turvaamaan tarkoituksenmukaisella riistanhoidolla.”

  ”Metsästys ei saa aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa ilmiselle tai toisen omaisuudelle.”

   

  – Ensimmäisessä kohdassa on maininta, että ”luontoa ei tarpeettomasti vahingoiteta”: Tämä ei mielestäni huomioi nykyisen hirvikannan aiheuttamaa metsien kuusettumisesta johtuvaa luontokatoa, sen turjuntaa, eikä ilmastomuutokseen sopeutumista.

  – Toisessa kohdassa  tuoton jatkuvuudesta ja tarkoituksenmukaisesta riistanhoidosta: Vahinkoa tuottavaa hirvieläinkantaa on supistettava edellisen kohdan vaatimusten mukaiseksi, ja sen ruokkiminen on kiellettyä.

  – Kolmannessa kohdassa vahingon aiheuttaminen metsänomistajan omaisuudelle: Tämä täkeimpänä tulee nostaa yleisten vaatimusten kärkeen. Ei ollenkaan riitä, että hirvien aiheuttamasta taimikkovahingosta on mahdollisuus hakea korvaus.

  Metsänomistaja puuntuottajana haluaa kasvattaa metsässään puuta mahdollisimman vähällä vaivalla sekä runsaasti, teollisuuden ja omiin tarpeisiinsa, ei hirvien ravinnoksi. Hirvenmetsästystä toteutetaan pelkästään harrastuspohjalta metsänomistajan etu huomioiden.

  Korpituvan Taneli Korpituvan Taneli

  Huomauttaisin nimimerkille R.Ranta, että auringon aktiivisuuteen viittaaminen ei perustu ominn tutkimuksiini, vaan julkisesti saatavissa olevaan tietoon. Saanen ilmoittaa että minäkin olen lukutaitoinen ja jopa käytän sitä taitoa, samoin kuuntelen ja katson radiota ja tv:tä. Teen sen kaiken tosin muistaen lähdekritiikin ja yleisen kriittisyyden tarpeen informaation sisäänotossa. Joskus tuntuu että julkisesti esitettyyn informaatioon suhtautuminen on aivan liiallisen luottavaista.

  Terveisin: Korpituvan Taneli

  Gla Gla

  Se, että auringon aktiivisuudessa tapahtuu muutoksia, ei tarkoita sitä, etteikö ilmastonmuutos johtuisi co2-pitoisuuden kasvusta. Vai mikä on Taneli mielestäsi auringon aktiivisuuden muutoksen osuus ja mikä co2-pitoisuuden muutoksen osuus nykyisissä muutoksissa? Entä miten pitää suhtautua päästöihin, vaikka niillä et uskoisikaan olevan vaikutusta ilmastonmuutokseen? Spekuloida kannattaa silläkin, mitä tapahtuu jos oletetaan päästöjen vaikutuksen mitättömäksi, eikä vähennetä päästöjä, mutta myöhemmin huomatankin päästöillä olevan ratkaiseva vaikutus. Miten sitten suu pannaan?

  Eli miten luottavaisesti kannattaa suhtautua esitettyyn informaatioon ja miten luottavaisesti omaan päättelyn.

   

   

   

  Tolopainen

  Mitäpä vihreät olisivat sanoneet siihen aikaan kun Mars-planeetan kokoinen kappale törmäsi maapalloon, pintakerros kuumeni sulaksi massaksi, maapallon akselikulma siirtyi nykyiseen asentoonsa ja kuu syntyi. Suunnitteliko joku ko tapahtuman vai oliko kyseessä pelkkä sattuma, Rässäskä väittäisi, että takana oli suunnittelija. Maapallon olemassaololle ei ole mitään suunnitelmaa, eikä sille mitä eliölajeja täällä on. Kyse on pelkästä sattumasta, emme pysty vaikuttamaan biosfääriin eikä meillä ole mitään velvollisuutta suojella luontoa. Pitkässä juoksussa maapallon tapahtumat menevät täysin luonnon ehdoilla. Tuho on edessä, se on aivan varmaa. Luonto ei ole koskaan suojellut ihmistä, bakteerit ja virukset käyttävät joka ainoan tilaisuuden ja hyökkäävät solujen kimppuun. Käynnissä on jatkuva taistelu olemassaolosta. Ei ole mitään ystävällistä luontotätiä tai setää, joka olisi kaikkien ystävä,  jos laji ei sopeudu muutoksiin se on tuomittu häviämään.

  Per Ä Reikäs

  Per mitään, kuin vain mietiskelee noita muinaisia kotimaani merein rantoja?

  Haba Haba

  Luonto-vihreät ja Avaruus-vihreät luultavasti tuntevat Charles Darwinin tuotannon. Sitten on olemassa agraari-puolue joka elää omassa vaihtoehtokuplamedio-maailmassaan joka perustuu kannattajien pelotteluun keksityillä uhkakuvilla sekä lupauksesta jostakin paremmasta mistä ei ole todisteita.

  Timppa

  Darwin perusti evoluutioteoriansa havaintoihinsa Galabakos-saarilla.  Luomisoppia kannattava voisi väittää, että saaret olivat vain koelaboratorio, jossa jotkut jumalat testasivat menetelmiään.

  Kyllä ihminenkin on niin ihmeellinen luontokappale, että on ollut kumma prosessi nykytilaamme.

   

  jees h-valta

  On siitä kyllä erittäin sekava laji saatu aikaan. Luomisopilla tai sattumalla mutta olisi hiukan tasaisemmin sitä maalaisjärkeä saanut jakaantua. Turhan kohkaajat saa suhteettoman paljon tyhmää tuhoa aikaan. Ei hyödytä ihmiskuntaa eikä liioin luomakuntaa yleensäkään.

  Marjametsä

  Se on vain täällä hyvinvointivaltioissa evoluution aiheuttama positiivinen kulmakerroin kehitykseen ehkäisty melko hyvin, terveysjärjestelmä ynnä muut sosiaaliturvat pitävät huolen siitä, että tiskivesi laimenee koko ajan. Jos tyhmyyksissään toheloi, ei lähde henki niin kuin ennen olisi lähtenyt.

   

  Scientist Scientist

  1930-luvum lämpimyys ei selity hiilidioksidilla eikä v. 1914 huippulämpötilat Turku 35.9 ja Värtsilä 38 C. Myös voi kysyä kumpi aiheuttaa enemmän haittoja kylmyys vai kuumuus.

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 282)