Keskustelut Metsänhoito Kuusettaminen vaan jatkuu

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 32)
 • Kuusettaminen vaan jatkuu

  Tänään juttelin erään isännän kanssa,haasteli että istuttaa kuusta uudistusallalle vaikka edellinen puusukupolvi oli juurikäävän pahoin lahottama.
  Alue ei ole kovin iso,minä ehdotin että istuttaa lehtipuuta koska alue on helppo aidata hirvien varalta.
  Mutta mhy-neuvojan kehotuksesta aikoi istuttaa kuusta.

 • Anton Chigurh Anton Chigurh

  Hirven metsäekosysteemivaikutukset: Hirven valikoiva laidunnus muuttaa karikkeen laatua, ja siten vaikuttaa myös maaperän ravinnekiertoon. Hitaasti hajoava kuusen neulaskarike lisääntyy, ja nopeasti hajoavien lehtipuiden karike vähenee. Seurauksena on maaperän ravinnekierron hidastuminen ja maaperän köyhtyminen. Viljavaan maaperään sopeutuneet lajit korvautuvat ravinneköyhän maaperän lajeilla.

  Pekka Niemelä, Turun yliopisto

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Lehtikuusen taimen hieman kalliimpi hinta tulee takaisin nopeana alkukehityksenä. Kunnon mättäille kun istuttaa niin taimikon varhaishoitoa ei yleensä tarvita. Markkinoita varmaan alkaa löytyä kunhan tämä puurakentamisbuumi alkaa täysillä vaikuttaa.

  Kiitos muistutuksesta tuon lehtikuusen pystykarsinnan suhteen. Omat lehtikuuseni ovat kasvaneet koivun kanssa sekapuuna ja karsiutuneet. Koivu-leku sekametsä on siitäkin hyvä, että jos leku istutetaan harvaan eli tavoitteena on kasvattaa se harventamatta, kuitupuun osuus puusumasta jää pieneksi.

  Jessen lyhytkiertoviljely on varmasti kelpo vaihtoehto. Olisi myös monella viljelykäytöstä poistuneella pellolla.

  Lehtikuusen taimia kannattaa tiedustella omasta mhy:stä.

  Pete

  Antonin pelko metsien viljavuuden vähenemisestä taitaa olla hiukan ennenaikainen. Teoriassa varmaan näin ja käytännössä laidunnuksen jäljet jo näkyvät poronhoitoalueen kasvilajistossa. Olen tasan samaa mieltä siitä, että hirviä on reippaasti liikaa. Se todella estää laatukoivun ja männyn kasvatuksen monin paikoin. Se on kuitenkin eri asia kuin kuuselle uudistamisen järkevyys kuuselle soveltuvilla kasvupaikoilla. Niin raskasta hirvituhopainetta ei liene kuin yksittäisillä aareilla etteikö kuusikkoon saa lehtipuusekoitusta syntymään. Puulajeja on paljon ja ensiharvennukseen voi halutessaan kasvattaa lehtipuita. Tukiksi niistä ei ole, mutta en pidä sitä kuin periaatteellisena ongelmana jos ensiharvennuksen jälkeen kuviolla on elinvoimainen kuusikko.

  A.Jalkanen, jos lehtikuusesi ovat karsiutuneet tyvitukin mitalta luonnostaan, niin epäilen, että kasvatusasento on ollut reippaasti liian tiukka. Se taas johtaa voimakkaaseen kasvun taantumaan harvennuksen jälkeen. Jos lehtikuusissasi ei ole elävää latvusta kuin max 30%, niin peli on menetetty. Tee harvennus koivun hyväksi. Tietysti niissäkin saisi elävää latvusta olla vähintään puolet. Lehtikuusesta ei myyntikelpoista puuta saa kuin erityisen järeää tukkia tuottamalla. Hidaskasvuisuuteen ei pidä pyrkiä, tuotos putoaa silloin rajusti. Viimeisessä harvennuksessa runkoluvuksi tulee jäädä vain 200-300kpl/ha.

  Anton Chigurh Anton Chigurh

  Se viljavuuden väheneminen näkyy voimakkaana kuusenkirjanpainajatuhojen lisääntymisenä, muunmuassa.

  Pete

  Omakohtaista kokemusta kirjanpainajasta minulla on paljon. Valitettavasti enemmän kuin valtaosalla täällä kirjoittelevista. Viljavuuden väheneminen ei ole syy kirjanpainajatuhoihin nyt ja tuskin tulevaisuudessakaan.

  Metsien viljavuus tuskin tulee hirvien takia vähenemään. Näin ei ole käynyt lapissakaan vaikka porolaidunnuksen intensiteetti on jotain avain muuta mihin hirvet ikinä pystyisivät. Myöskään metsälaidunnus ei ole viljavuutta vähentänyt vuosisatojen aikana, poikkeuksena boorinpuutos. Boori ei ole kuitenkaan viljavuuden varsinainen osatekijä.

  Tuhojen syyt eivät ole mitenkään mystisiä. 99%:sesti tuhojen syynä on heikentynyt ”metsähygienia”. Toisin sanoen jo vuosien ajan tuulenkaatoja ei ole tullut kerättyä pois. Tämä on johtanut kirjanpainajakannan kasvuun ja sitten kun kohdalle osui pari erityisen kuivaa kesää, niin paikallinen katastrofi oli valmis. Poikkeuksetta tuhot ovat yli 90v kuusikoissa joita ei vain ole raaskinnut uudistaa. Viereiset nuoremmat istutuskuusikot, uudistuskypsiä nekin järeydeltään, eivät ole kärsineet. Poikkeuksena kuivien mäkitörmien latvatuhot joiden syynä on pikkukirjanpainaja.

  Anton Chigurh Anton Chigurh

  Nimimerkki pete suoltaa samantasoista mantraa kuin metlan myyrätuhovastaava henttonen: ”Pienpetopyynti ei lisää myyrien metsätuhoja”.

  Olet varmaan samaa mielta saman byroon kasvuvastaavan (mielikäinen) kanssa siitä, että 30 neliön vaipalla ja 3,5 millimetrin lustolla 650 runkoa tuottaa vuodessa hehtaaria kohti ”toistakymmentä kuutiota”.

  Väittele tasoistesi kanssa. Niitä täältä löytyy aivan riittävästi.

  Pete

  Mantraa tai ei, niin poronhoitoalueella metsät ovat VMI:n mukaan selvästi rehevöityneet viime vuosikymmenten aikana. Lienee siis VMI tuloksetkin vain jotain mantraa?

  Edelleen olen kanssasi aivan samaa mieltä siitä, että hirviä on liikaa. Olen samaa mieltä kanssasi myös syistä. Aivan kaikkeen ei hirveä voi syylliseksi kuitenkaan nimetä. Se heikentää muun sanoman uskottavuutta. No siitä sinä et tosin huolta kanna, se on huomattu.

  jees h-valta

  Pete kyllä irrottelee aika vapaamuotoisesti haavan ”sivuvirroista”.
  Aika runsaasti sitä sivuvirtaa suuntautuu tuolta itärajan takaa.
  Haapaakin tuodaan kuten koivuakin, haapaa juuri Kaskisten kemihierteelle. Siellähän Virossa esim. haapaa viljelläänkin isoina satojenkin hehtaarien viljelminä. Ja isot syövät ne ”sivuvirrat” täällä kotimaassakin heti kun joku pystyy isompiin toimitusmääriin.
  Tuo pienten nökkösten keräily ei kovin kannattavaa ole vaikka sen saisi lähes ilmaiseksi. Joten senpuolesta kyllä kannattaa taimikkonsa hoitaa jos muuta puuta kerran kasvattaa.
  Haapa pienerinä menee jatkossa puhtaasti energiakasaan.
  Vain isot erät rontataan jalostukseen. Ja on juuri hybridinä parasta jalostusarvoltaan sinne.

  mehänpoika

  Mm. kuusentaimikon istutus hirvituhojen pelossa juurikäävän saastuttaman kuusikon hakkuun jälkeen ei näy missään virallisena pidetyssä hirvivahinkotilastossa. Tällaista järjettömyyttä on tehty kuusen juurikääpäalueilla jo vuosikymmeniä runsaasti ja joudutaan tekemään edelleen. Hirvikantaa pidetään itsepäisesti sirkushuvia muistuttavan hirvenmetsästyksen runsaiden saaliiden turvaamiseksi jatkuvasti ylettömän suurena.

  Myöskään VMI:n yhteydessä havainnoidut vuotuisia hirvivahinkoilmoituksia kattavammat hirvituhot on hirvikannan suuruudesta tiheyssuosituksin päättävä viranomainen jättänyt enemmälti huomioimatta. Virallisina vahinkoina pidetään hirvivahinkoiltuksien pohjalta arvioitaviksi ilmoitettuja hirvivahinkoja, vaikka valtaosa metsänomistajaryhmistä on rajattu kokonaan korvausmahdollisuuden ulkopuolelle. Eipä ole ollenkaan ihme, että hirvikannat pysyvät korkealla ja kuusta istutetaan metsänomistajan ja yhteiskunnan edun vastaisesti sille sopimattomille alueille.

  Nykyistä hirvipolitiikkaa on onnstuttu tekemään kaksinaamaisesti täysin kestämättömin perustein jo yli 40 vuotta. Ministeriössä selitetään näennäisen asiallisesti syyt vuotuiseen hirvikannan metsästyksen mitoitukseen. Myös hirvien pyyntiluvat selitetään Suomen Riistakeskuksen myöntämiksi, vaikka lupien ohjaus on ministeriöstä lähtöisin. Selvää vastuun pakoilua. Selitellään ja selitellään. Ei siinä juurikaan ajatella laatupuun kasvatusta, vaikka se tuntuu tulevaisuudessa olevan lähes ainut kilpailukykyinen raaka-aine Suomen puuta jalostavalle teollisuudelle.

  Gla Gla

  Jabe: ”Metsäradio: Lisää lehtipuita suomalaisiin metsiin
  http://areena.yle.fi/radio/1617044

  Valitettavasti jutussa näkökulmana oli ainoastaan se, että lehtipuu on hyvä täydentäjä havupuustossa. Vaikutukset monimuotoisuuden ja kasvun parantajana ovat positiivisia. Kuitenkaan tämän keskustelun aihetta eli epätarkoituksenmukaisessa tilanteessa kuusen istuttamisesta aiheutuvaa ongelmaa ja sen ratkaisemista lehtipuulla, käytännössä siis koivulla, ei juurikaan käsitelty.

  Sinänsä jutussa oli hyviä pointteja, esimerkiksi ns. roskapuuston säästäminen tulevaisuuden jättöpuustoksi. Aina ei tarvitse jättää aukon keskelle rahanarvoista puustoa tuulen kaadettavaksi taimikon kasvatusta hankaloittamaan.

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 32)