Keskustelut Harrastukset Metsästys sirpalealueella

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 26)
 • Planter Planter

  Uusi laki ei ole vielä voimassa, mutta riistakeskus tiedottaa jo, että lainmuutos tulee vaikeuttamaan hirvijahtia ja voi tehdä metsästyksestä jopa mahdotonta.

  Kaipaisin viiltävää analyysia palstalaisilta ja journalisteilta, miksi riistakeskus on tietoisesti valmistellut lain, joka tulee sen oman ilmoituksen mukaan johtamaan vaikeuksiin hirvijahdeissa ja pahimmillaan estämään ne.

  Mikä lienee todellinen syy lainmuutokseen.

  Jätkä

  Typerää!

  Peoleo

  Ei taida Riistakeskuksella olla lainvalmisteluoikeutta. Toki on varmaan antanut lausunnon valmisteluvaiheessa.  Lainvalmistelu on käsittääkseni tapahtunut maa-ja metsätalousministeriössä, jolla on vastuu kala- ja riista-asioiden hallinnoinnista. Onneksi meikäläinen lopetti hirvijahdissa käynnin, joten ei tarvitse painia sirpalealueiden kanssa.

  Planter Planter

  Näin lukee linkitetyssä hallituksen esityksessä kohdassa 5:

  Hallituksen esitys on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä Suomen riistakeskuksen kanssa.

  Riistakeskus on Maa- ja metsätalousministeriön alainen ja riista-asioiden asiantuntemus on siellä, eli käytännössä riistakeskus on valmistellut lainmuutoksen sisällön.

  Lausunnot on pyydetty muilta toimijoilta, jotka on lueteltu kohdassa 5.

   

  reservuaari-indeksi reservuaari-indeksi

  Lähinnä Planterille,

  Parilla revaryhmään kuuluvalla on erittäin hyvät yhteydet moniin mediataloihin. Suomeksi sanottuna siis toimittajiin. Epäilen vaan, että juttuvinkkiä ei tässä kohtaa kannata antaa. Asia koetaan marginaaliseksi ja vaietaan kuoliaaksi. Ne haluaa että juttu on jo lähtökohdassaan valmikksi iso, ja vittuuntuvat vaan siitä jos niille ehdottaa ”Rautavaarassa huolestuttiin jänismetsällä” -juttuvinkeistä.

  Jos Glan tieto MTK:n tuesta pitää paikkansa niin annan itselleni luvan kerran kohottaa kulmakarvojani. Mutta ei tuo yllätyksenä tullut, ei suinkaan.

  Planter Planter

  En suinkaan tarkoittanut, että revaryhmän meediaresursseja tuhlattaisiin tällaiseen näpertelyyn. Otetaan ne käyttöön, kun tulee jokin todella iso ja merkittävä etusivun juttu, vaikkapa salakaato.

  *************************************************

  Lainvalmistelusta löytyi tällainenkin teksti:

  ”Hirvieläinten pyyntilupajärjestelmän tarkoitus on varmistaa kestävä hirvieläinten kannansäätely. Lisäksi pyyntilupien nojalla tapahtuneesta metsästyksestä kertyy pyyntilupamaksuvaroja, joista voidaan maksaa korvauksia hirvieläinten aiheuttamista vahingoista sekä rahoittaa hirvieläinkantojen seurantaa, tutkimusta sekä niitä koskevien hoitosuunnitelmien toimeenpanoa.

  Vaihtoehtona olisi, että hirvieläinten metsästys ei edellyttäisi pyyntilupaa. Tällöin ei olisi nykyisellä tavalla mahdollista varmistaa kestävää hirvieläinten kannansäätelyä eikä maksaa korvauksia hirvieläinten aiheuttamista vahingoista. Tällöin myös hirvieläinten tutkimuksen, kannanseurannan sekä hoitosuunnitelmien toimeenpanon edellyttämää rahoitusta jouduttaisiin kohdentamaan muista lähteistä.”

  Tämän voisi tulkita niin, että pyyntiluvat voitaisiin ehkä poistaa, kun löytyisi jostain se 5 milj. euroa vuodessa, joka kerätään pyyntilupamaksuilla. Mitä jos metsänomistajat luopuisivat 10%:sta kemera-rahoja ja korvattaisiin niillä pyyntilupamaksut ja antaa paukkua vapaasti.

  Gla Gla

  Kohta 5.2: Maataloustuottajien keskusjärjestö (MTK) puolsi lausunnossaan luonnosta sellaisenaan, kuitenkin siten, että pienpetojen ravinnolla houkuttelu tulisi olla kielletty vain 1.8.–31.8. välisenä aikana. Lisäksi hirven metsästystä koskevien pykälien osalta MTK totesi, että 26 §:n perusteluissa tulisi erityisesti painottaa, että lupia myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota ympäristöstään poikkeaviin tiheämmän kannan alueisiin ja luvan myöntäjällä tulee olla riittävän laaja harkintavalta kohdentaa kaatolupia. Lupamäärien kohdentamisessa tulee MTK:n lausunnon mukaan huomioida virallisesti korvattujen vahinkojen lisäksi kaikki tuoreimmat ja luotettavat arviot hirvimääristä ja tapahtuneista vahingoista.

   

  jees h-valta

  Aamen!

  reservuaari-indeksi reservuaari-indeksi

  Ja edelleen, Planter. Tarkoitukseni ei ollut olla sarkastinen. Kunhan vaan viittasin tuohon ”toimittajiin”. Jatkakaa te, en jaksa kovin pitkään lukea tuota lakidiipadaapaa, vaikka se juuri tärkeää olisikin.

  anteeks

  Peoleo

  Luvan myöntäjällä pitäisi olla tarvittaessa oikeus määrätä miten pyyntilupia tulee määrällisesti  kohdentaa lupa-alueen sisällä. Tähän asti tämä oikeus on puuttunut. En tiedä tuleeko tähän nyt muutosta. Valtakunnassa on yleistyneet isot, jopa yli 100 000 hehtaarin yhteislupa-alueet ja luvan saajat ovat saaneet itsenäisesti päättää miten lupien käyttö kohdennetaan alueen sisällä . Vaikka myönnetty lupamäärä olisi riittävä, voi pahimmassa  tapauksessa  väärä kohdentaminen jättää varsinaiset ongelma-alueet liian  kevyelle metsästykselle ja vahinkoja ei saada estettyä lain tarkoitamalla tavalla. Liika vapauskaan ei ole aina hyväksi.

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 26)