Lakimuutos vaikeuttaa ensi syksyn hirvijahtia

Sirpalealueiden metsästyskielto voi tehdä metsästyksestä jopa mahdotonta, Riistakeskuksesta arvioidaan.

Viime vuonna hyväksytyt metsästyslain muutokset voivat vaikeuttaa ensi syksyn hirvijahtia, Suomen riistakeskuksesta kerrotaan. Laki muuttui hirven metsästyksen osalta niin, että jatkossa pyyntilupa on voimassa vain pyyntilupapäätöksessä rajatulla yhtenäisellä alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että ns. sirpalealueilla – yhtenäisestä alueesta irrallisilla alueilla – ei hirveä voisi enää metsästää.

Lakimuutos katsottiin tarpeelliseksi hirven metsästyksen turvallisuuden varmistamiseksi. Riistakeskuksen mukaan se kuitenkin vaikeuttaa metsästystä tai tekee sen jopa mahdottomaksi, sillä jo yhden maanomistajan metsästykseen vuokraamaton palsta voi rikkoa yhtenäisen metsästysalueen.

Sirpalealueista tulisikin päästä eroon ja nopeasti, sillä ensi syksyn hirvijahdin hirviluvat on haettava huhtikuun loppuun mennessä. Keski-Suomen alueellinen riistaneuvosto vetoaakin asiassa maanomistajiin, jotta kaikki metsästykseen kelvolliset maa-alueet saataisiin metsästyksen piiriin. Muutoin hirvikantojen säätely ei onnistu vaaditulla tavalla.

Kommentit (3)

 1. harrastelija

  ”…Lakimuutos katsottiin tarpeelliseksi hirven metsästyksen turvallisuuden varmistamiseksi….”

  Perustelu on aika outo, koska enpä muista 38 vuoden hirven metsästyksen aikana, että varsinaisia tapaturmia olisi tullut? Onko kyseessä ei-metsästäjien ns. näennäisestä turvattomuudesta? Kun syksyllä pukee päälleen riittävän hyvät huomioliivit, niin voi turvallisin mielin mennä marjaan, sienestämään tai muuten nauttimaan luonnosta aivan turvallisesti!

 2. Perassic Park

  Ainakin itselleni on vaikea hahmottaa, miten tällä lisätään turvallisuutta?
  Se että joku maanomistaja ei halua maillaan metsästettävän, ei poista sitä että viereinen saattaa haluta.
  Jos koko metsästys estyy, kuka korvaa esim. Taimikkovahingot jälkimmäiselle?

 3. Onpa meidän eduskunnalla aikaa joutavuuksiin, mutta ihmisiä koskevaa lainsäädäntöä ei saada aikaan. Hirviä kyllä suojellaan vahvalla lainsäädännöllä. Hirvenmetsästyksen lupabyrokratia olisi syytä lopettaa. Kyllä seuorojen metsästäjät osaavat hirviä pyytää ilman virkamiesten lisenssejäkin.

Harrastukset Harrastukset