Keskustelut Metsänhoito Metsäsuunnitelmasta kysyttävää

Esillä 8 vastausta, 1 - 8 (kaikkiaan 8)
 • Metsäsuunnitelmasta kysyttävää

  Tere

  1. Mistä syistä metsäsuunnitelma vanhenee, aika on tietenkin yksi. Eikö suunnitelma ole yleensä 10 vuotta voimassa + kemeran korkeammat tuet saa jos suunnitelman vanhenemisesta on korkeintaan 5 vuotta. (kemeraopas 2009, sivu 7)
  Mutta mistä muista syistä suunnitelma katsotaan vanhentuneen, onko omistajan vaihtuminen tämmöinen asia?

  Paljonko suunnitelman teko maksaa seuraavassa tilanteessa: Erkki Paju teettää suunnitelman metsäkeskuksella/mhy:llä 2008. Metsänhoitotöitä tai hakkuita ei tehdä eli tilanne ”ei muutu” metsässä merkittävästi. No sitten Erkki Paju kuolee ja metsät siirtyvät kuolinpesälle, ts. tilalle tulevat uudet omistajat. Vanheniko suunnitelma ja paljonko uusi suunnitelma maksaisi samalle tilalle 2013, ja tilanne ei ole merkittävästi muuttunut 5 vuodessa.

  2. Onko metsäsuunnitelmasta mitään lakia tai virallista ohjetta jossa kerrottaisiin mitä suunnitelman tulisi sisältää?

  3. Kuka on pätevä tekemään suunnitelman? Saako autonasentaja Aatun tekemällä suunnitelmalla korkeammat kemeratuet?

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Metsäsuunnitelman pitää varmaan olla metsäkeskuksen hyväksymä. Suunnitelman sinänsä kai voi tehdä kuka tahansa, mutta hyväksyntä voi olla vaikeampi saada jos tekijä ei ole metsäammattilainen. Jatkossa jos suunnitelmat tehdään valmiin metsaan.fi puustoinventaarion pohjalta, tilanne voi muuttua suunnittelunkin suhteen.

  En näe syytä miksi omistajan vaihdos vanhentaisi suunnitelman.

  Korpituvan Taneli Korpituvan Taneli

  Ei suunnitelma omistajan vaihdoksesta vanhene. Kyllä se vanhenee lähinnä iän myötä.
  Toinen ajateltavissa oleva asia on se että on tehty hyvin radikaaleja hakkuita, jotka eivät ole oikein olleet suunnitelman mukaisiakaan. Voisi myös ajatella, että omistajan vaihdoksessa muuttuvat omistajan tavoitteet ja tarpeet niin paljon, että suunnitelma on syytä uusia. Nämä viime mainitut vanhenemisen syyt eivät tietenkään vanhenna suunnitelmaa kemeran suhteen. Tuo kemeratukien suuruuteen vaikuttaminen on muutenkin vain yksi suunnitelman juonne, eikä kuitenkaan merkittävin niistä.

  Hinnat Sinun pitää kysyä paikallisilta suunnitelman tekijöiltä.
  Eipä taida ainakaan lakia olla suunnitelmasta.
  Omistaja voi toki tehdä suunnitelmansa itse, häntä vartenhan se on. Se kemeraan vaikuttavuus onkin sitten toinen juttu. Muistelen että Metsäkeskuksella olisi joku suunnitelmien hyväksymismenettely? No joku tietää tuostakin enemmän.

  Terveisin: Korpituvan Taneli

  Gla Gla

  PMM: ”2. Onko metsäsuunnitelmasta mitään lakia tai virallista ohjetta jossa kerrottaisiin mitä suunnitelman tulisi sisältää?”

  Metsälaki:

  4 a § (10.9.2010/822)
  Metsäsuunnitelma

  Metsäsuunnitelmalla tarkoitetaan metsänomistajan yhden tai useamman metsäkiinteistön metsien puuvaroja ja tilaa sekä hoitoa ja käyttöä koskevaa ajantasaista suunnitelmaa, joka on laadittu usealle vuodelle. Metsäsuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät saa olla suunnitelman laatimisajankohtana voimassa olevien metsien hoitoa ja käyttöä koskevien säännösten vastaisia.

  Edellä 1 momentissa säädetyt vaatimukset täyttävä metsäsuunnitelma on suunnitelma, jota tarkoitetaan yhteismetsälain (109/2003) 31 §:ssä, metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa, ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen (174/2007) 117 §:ssä ja kirkkojärjestyksen (1055/1993) 15 luvun 8 a §:ssä.

  Metsäsuunnitelman ajantasaisuudesta, sisällöstä ja tarkistamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

  Gla Gla

  Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä

  3 §
  Metsäsuunnitelma

  Metsälain 4 a §:ssä tarkoitettuun metsäsuunnitelmaan on sisällytettävä:

  1) metsänomistajan yhteystiedot, tiedot suunnitelman laatijasta sekä laadintaperiaatteista;

  2) yhteenvetotiedot puustosta, kasvusta, hakkuista ja metsänhoitotöistä sekä kehitysennuste;

  3) metsiköiden sijainti kartalla, pinta-ala, kasvupaikkatiedot, puuston ikä, puuston kehitysvaihe ja määrä, ehdotetut metsänhoitotyöt ja niiden kiireellisyys sekä hakkuissa hakkuutapa, kertymän rakenne ja hakkuun ajankohta sekä uudistushakkuissa lisäksi uudistamisen työvaiheet;

  4) tiedot metsälain 10 §:ssä tarkoitetuista erityisen tärkeistä elinympäristöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä sekä muut maan- ja metsänkäytön rajoitteet.

  Ajantasaisella metsäsuunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa, jonka tietojen keruusta ei ole kulunut Ylä-Lapissa 20 vuotta, muualla Pohjois-Suomessa 15 vuotta ja muualla Suomessa kymmentä vuotta pidempää aikaa. Ylä-Lapilla tarkoitetaan Enontekiön, Utsjoen ja Inarin muodostamaa aluetta. Ajantasaisena pidetään myös vanhempaa metsäsuunnitelmaa, jos metsäsuunnitelman tietoja on päivitetty metsässä tehtyjen toimenpiteiden jälkeen, uusia toimenpidetarpeita kirjataan suunnitelmaan ja puuston kasvut päivitetään vuosittain.

  Puun takaa

  Metsäsuunnitelma kannattaa ainakin aktiivitiloilla olla sähköisessä muodossa ja se pitää myös päivittää. Silloin siitä saa ajan tasalla olevan tiedon ja avun hakkuita ja hoitotöitä suunniteltaessa. Metsätilan pitoon pätee aivan normaalit yritystoiminnan säännöt. Pitää tietää vuosittaiset tulot, menot ja työtuntien tarve mahdollisimman tarkasti, jos aikoo menestyä.

  sawo sawo

  Kyselin metsäsuunnitelmaa itselleni.
  Hinta mhy.llä olisi 11€/ha alv0.
  Minulle tuo hinta on liian kallis, en saa sillä niin paljoa lisäarvoa metsälleni.

  Nythän on tulossa laaserkeilaukset, ja metsäkeskuksen metsävaratiedot netinkautta kaikille käyttöön. Hinta 60€/vuosi, käyttö pankkitunnuksilla.
  Tämän palvelun varmaan otan käyttöön. Täälläpäin liikuskeli tänäkesänä metsäkeskuksen metsävarasuunnittelija, jospa jo ensivuodelle saisi tämän uuden palvelun käyttöön.

  http://www.metsakeskus.fi/metsaan.fi-asiointipalvelu

  Caballista

  **
  Seuraavaksi tasokkaampi varsinainen suunnitelma on tuoreesta laserkeilausaineistosta tehtävä suunnitelma, joka tehdään pääsääntoisesti ilman maastotarkastusta
  **
  Onko teillä varmaa tietoa, että laserkeilausta tullaan jatkamaan koko Suomen kattavasti? Tämän kertainen laserkeilaus tehtiin tarkan korkeusmallin tuottamiseksi ja metsätiedot ovat vain bonusta. Muutenkaan ainakaan vapaasti saatavilla olevasta laserkeilausaineistoista ei saa aikaiseksi kovinkaan laadukasta metsäsuunnitelmaa.

  Metsään.fi sivulla olevan tiedon mukaan ”tavoitteena on inventoida 1,5 miljoonaa hehtaaria yksityismetsiä vuosittain. Alkuvaiheessa laserkeilauksesta kuluu noin 2 vuotta siihen, että tiedot on täydennetty, tarkistettu ja käsitelty hyödynnettävään muotoon”.
  Suomessa on metsätalousmaata 26 miljoonaa hehtaaria => Jokaista tilaa ei käsitellä vuosittain.

  Kahdeksan vuotta vanhasta datasta ei tule nollaa parempaa metsäsuunnitelmaa vaikka asian esittäisi miten hienossa kansiossa. En ole ajatellut maksaa 60 euroa vuodessa saadakseni pelkästään julkisin varoin rakennettua ja tuotettua vanhentunutta tietoa. Nekin rahat voi käyttää hyödyllisemmin (tuo vaikka vaimolle kukkia).

  ihmettelijä

  Joo tuolta tasoista löytyvä ortoilmakuva on kyllä erittäin hyvä ja tuore.

Esillä 8 vastausta, 1 - 8 (kaikkiaan 8)