Keskustelut Metsänhoito Metsäsuunnitelmien tietojen tarkkuudesta

Esillä 3 vastausta, 1 - 3 (kaikkiaan 3)
 • Metsäsuunnitelmien tietojen tarkkuudesta

  Laskin  vanhan v.-02 tehdyn metsäsuunnitelman tietojen pohjalta millainen pitäisi olla erään tilan metsän puusto suunnitelman lähtötietojen ja toteutuneiden hakkuiden jälkeen. Uudempi suunnitelma on tehty pari vuotta sitten. Kokonaiskasvu on ollut 14 vuoden aikana n. 6 % parempi kuin vanhan suunnitelman arvioitu kokonaiskasvu (= kasvu/vuosi x 14 ).    Melko pieni ero varsinkin koska keskimääräinen  hakkuupoistuma/vuosi on ollut pienempi kuin vanhassa suunnitelmassa oli oletettu.    Vanha suunnitelma oli tehty ohjelmalla, joka oli tarkoitettu sijainniltaan n. 300-400 km etelämpänä oleville alueille kuin millä suunnitelman alue on.

   

 • Puuki

  (Jatkan vielä yksinpuhelua vähän) .  Uuden suunnitelman puustotiedot on suurimmalta osaltaan metsään.fi-sivuilta saatu, puulajisuhteet,tukkiosuudet ja joidenkin kuvioiden ikä päivitettyinä.  Keskikasvu on parantunut ko. aikavälillä Suomessa ilmaston pienen lämpenemisen, entistä paremman maankäsittelyn sekä jalostettujen ja siirrettyjen taimi-/siemenalkuperien vuoksi. Jotain vaikutusta on ollut ko. tilalla silläkin että taimikonhoitorästejä ei ole.

  uudehko metsänomistaja

  Tuosta suunnitelmien tarkkuudesta on keskusteltu aiemminkin. Muistikuvieni mukaan selkeätä syytä siihen, että kahden eriaikaisen saman kuvion suunnitelman puuvaranto ei sovi yhteen suunnitelmassa annetun kasvun kanssa, ei kyetty osoittamaan. Kysymys onkin siitä, ovatko lukemat tiedettä vai huuhaata.

  Itse muistelen uskoneeni eniten selitykseen, jonka mahdollisuus ilmenee myös Puukin esimerkissä. Eli suunnitelma antaa hetkellisen kasvun tekohetkellä eikä kerro mitään myöhemmistä kasvuista. Ainakin puuvaranto muuttuu joka vuosi juuri kasvun takia ja mahdollisesti myös hakkuiden takia. Puuvarannon muuttuminen vaikuttaa luonnollisesti kasvuun. Puukihan olettaa kasvun pysyneen kuutiometreinä samana koko 14 vuoden ajanjakson.

  Metsään.fi  antaa joka vuosi  kuvioiden ennakoidut kasvut. Jos jollakulla olisi säästössä joidenkin  kuvioiden aiemmat vuotuiset kasvut ja puuvarannot niin laskemalla yhteen nämä kasvut mahdollisimman pitkältä ajalta saataisiin tulosjono, josta voisi todeta kasvuennusteen todellisuuden. Luulot muuttuisivat tiedoiksi.

   

   

   

  Puuki

  En olettanut kasvun pysyneen samana koko ajan. Vuosittainen keskikasvu on eri asia ja määritellään kuvioittain . Siitä saadaan koko tilan keskikasvu arvioitua. MS tehdään ohjelmalla joka laskee automaattisesti seuraavan 10 vuoden keskikasvun annettujen lähtötietojen pohjalta myös koko tilalle.  Kasvut tietysti muuttuu jos/kun hakkuusuunnitelmaa ei noudateta. Tuo oli vain yksi esimerkki eikä siitä voi yleistää kovin paljon.  Paitsi ehkä sen että metsän kasvatusolosuhteet on parantuneet monesta eri syystä viime vuosikymmenten aikana.

  Mitään ”tiedettä” ei ms:en tiedot tietenkään ole, eikä yleensä huuhaatakaan. Kysymys on arvioinnista ja laskemisesta, jolla pyritään saamaan mahdollisimman tarkka tulos. Virhemarginaali on melko iso johtuen mm. mittaustavasta ja mittaajastakin.

  Ja metsään.fi tiedot on sillä tasolla ainakin vielä, että niiden pohjalta jos olettaa saavansa oikeat tiedot, niin metsään menee suurelta osin. Kun sekapuustokuvioilla on tietoja puulajisuhteista  esim. niin, että puhtaassa koivikossa, jossa on muutamia alikasvoskuusia kerrotaan kasvavan mänty-ja kuusitukkia koivun lisäksi muutamia 10:ä motteja/ha, ei puuvarannon kokonaisarvon lopputulema voi olla kovin kaksinen.  Yhden puulajin metsiköissä ne tulokset on tarkempia varsinkin puuston tiheyksissä. Tukkipuuosuuksia ei laserkeilauskaan ilmasta tehtynä kovin tarkasti pysty koskaan määrittämään.

Esillä 3 vastausta, 1 - 3 (kaikkiaan 3)