Keskustelut Metsänomistus Metsätuholain uudistaminen

Esillä 7 vastausta, 1 - 7 (kaikkiaan 7)
 • Metsätuholain uudistaminen

  Metsätuholakityöryhmä on saanut työnsä siihen vaiheeseen, että ehdotus hallituksen esitykseksi on tehty 29.2.2012.

  Työryhmän toiminnasta on hyvä kuvaus netissä ja seuraavan linkin takaa löytyy pöytäkirjat:

  http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iID=17273&tVNo=4&sTyp=Selaus

  (Tässäkään ei linkki toimi tuollaisenaan, sanojen mAsiakirjojen Selailu välissä ei pitäisi olla välilyöntiä. Jostain sellainen tekstiin kuitenkin ilmaantuu.)

  Valitettavasti lopullista ehdotusta ei siellä taida olla, vaikka se on kiinnostavin osa tähänastista työtä.

  Eriävän lausunnon ehdotukseen ovat jättäneet ainakin Metsähallitus, Metsäteollisuus ry, Ympäristöministeriö ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Täydennyksen ehdotukseen on jättänyt Koneyrittäjien liitto. Onko tuo merkki eripuraisuudesta vai normaalia toimintaa, sitä en osaa sanoa.

  Saako Metsälehti, joku alan asiantuntijaorganisaatioon / aiheeseen liittyen lähipiiriin kuuluva tai joku muu linkitettyä tai julkaistua ehdotuksen? Vai halutaanko ehdotus tässä vaiheessa pitää salassa? Jos niin miksi? Ainakin Metsälehden intresseihin pitäisi kuulua aktiivisuus ja siten säilyttää ajankohtaisuus aihetta kohtaan.

 • Tarja

  Toimisikohan lyhennetty linkki: http://goo.gl/hJvBa

  Raimo

  Tarjan linkki toimii ainakin Google Chrome -selaimella näppärästi:
  1)maalaa linkki,
  2)klikkaa maalattua kohtaa hiiren oikealla
  ja ”siirry sivulle…”

  A.Jalkanen

  Kysyin tätä MMM:stä ja vastaus oli että lakityöryhmän muistiota ei ole vielä luovutettu ministerille. Eli se tulee myöhemmin nettisivulle, ja muistion perusteella laadittu hallituksen esityskin tulee samaiselle nettisivulle, jossa sitä voi sitten kommentoida. Pitää vain odotella kärsivällisesti.

  Gla

  Kiitos tiedosta!

  Gla

  Työryhmän esitys, 85 sivua kevyttä iltalukemista:

  http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2012/67tjHb0LU/Metsatuholakityoryhman_muistio_29022012.pdf

  Linkitys ei näköjään vieläkään toimi, mutta googlella löytyy, kun kirjoittaa metsätuholakityöryhmän muistio.

  Gla

  Sen sijaan, että metsänomistajien edunvalvojaksi itseään nimittävä MTK yrittää kasvattaa jäsenmääräänsä yhdistämällä sen mhy:n jäsenyyden kanssa, kannattaisi kokeilla metsänomistajien edunvalvontaa tukevia keinoja. Metsätuholain käsittelyssä (kokouspöytäkirja 1) pohdittiin juurikäävän ja hirvien asemaa seuraavasti:

  ”Todettiin, että työryhmän tulee käsitellä juurikäävän torjunta ja sen mahdollinen liittäminen metsätuholakiin. Juurikääpä on yksi pahimmista tuhonaiheuttajista Suomessa. Esimerkiksi Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella juurikäävän torjuntaan käytetään kemera-varoja 1 milj. euroa. Esitettiin myös, voisiko työryhmä ehdottaa säädöksiä hirvituhoihin liittyen. Hirviasiat kuuluvat MMM:n kala- ja riistaosastolle ja niistä säädetään riistavahinkolaissa, mutta työryhmä voisi kuulla kala- ja riistaosaston osastopäällikkö Pentti Lähteenojaa.”

  Tuossa virheellisesti käsiteltiin hirviä, koska riistavahinkolaki ei ota kantaa hirvituhojen ehkäisyys. Se ottaa kantaa ainoastaan hirvituhojen korvaamiseen. Tähän tyytyminen on täysin käsittämätön asia, koska hirvi on juurikäävän vähentämisen merkittävin este.

  Miksi MTK hymistelee tällaisen asian parissa ja hyväksyy tilanteen?

  Gla

  Kemera-varoja käytetään juurikäävän leviämisen hillitsemiseen. Varoja ei käytetä juurikäävän vähentämiseen. Sen sijaan yhteiskunnassa maksetaan eri aloille aiheutuneiden vahinkojen muodossa siitä, että saadaan ylläpidettyä ongelmallista tilannetta.

  Nyt päätehakatun kuusivaltaisen kuvion tilalle perustetusta kuusikosta saa tulevat sukupolvet talvihakkuista tai onnistuneista kantokäsittelyistä huolimatta 1,5-kertaisen määrän tyvilahoa nykyiseen päätehakkuuseen verrattuna. Miksi tästä huolestuneille ei haluta antaa nykyistä parempia edellytyksiä kehittää metsätalouttaan kestävällä pohjalla, vaikka metsälain 1§ jo sitä edellyttää?

Esillä 7 vastausta, 1 - 7 (kaikkiaan 7)