Keskustelut Metsänhoito Metsien kasvu

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 37)
 • Metsien kasvu

  Merkitty: 

  Oikein uutisissa ihmeteltiin että metsän ksvu on laskenut just sillon kun sen piti vuosisatasen työn ja toiminnan mukaan edelleen kasvaa.  Minulle se ei ollut yllätys.  Onhan eräs organisaatio vuosi vuoden jälkeen kertonut että harvennus hakkuitten korjuu jälki on ollut keskimäärin hyvää…. se vähemmän hyvä alkaa näkyä tilastollisesti luotettavasti mittaustuloksissa.

 • mehänpoika

  Parhaillaan toteutuvaan ilmastomuutokseen kuuluvan ilmaston lämpenemisen pitäisi lisätä metsien kasvua Suomen leveysasteilla. Puulajeistamme koivu hyötyy eniten ja lisää kasvuaan. Männyn ja kuusen pitäisi myös lisätä kasvuaan ilmaston lämmitessä, mutta ainakin kuusi on ehkä jo alkanut kärsiä lämpimien kesien mukanaan tuomista ns. seurannaistuhoista, kuten kuivuus- , hyönteis- ja sienituhoista.

  Puulajisuhteet ja niiden muutokset kuusen hyväksi ei ehkä ole paras mahdollinen  puuston lisäkasvua ajatellen. Todennäköisten hirvituhojen vuoksi on kuusta on jo pitkään istutettu paremmin männyn kasvulle soveltuville alueille. Samoin lämpimistä kesistä hyötyvää koivua on uudistettu aiempaa vähemmän. Myös jalostushyöty on jäänyt vähemmälle. Myös pitkään jatkuneet hirvituhot metsissä alkavat paremmin näkyä kasvumittauksissa. Myös hiljalleen virinneet metsien jatkuvan kasvatuksen hakkuut alkavat kuusettumisineen ja siitä johtuvine seurannaistuhoineen näkyä kasvumittauksissa.

  isaskar keturi

  Jo 90-luvulla Ruotsalaisen keskisuuren sahan omistaja sanoi, että Suomen sahojen ongelma on, että Suomessa metsäammattilainen ostaa hyviä leimikoita (ei hyviä puita), joista sahuri yrittää sahata hyviä lankkuja ja sitten myyntimies myydä ne, jos joku tarvitsee. Ruotsissa sahamies käy valikoimassa ostettavat puut (leimikot) sen mukaan, mitä myyntimies on saanut myytyä.

  Siis tämä on sahan omistajalta itseltään kuultua ja menestyi vallan hyvin.

  Jätkä

  Ei viimeaikainen Jatkuva harsinta vielä pitäisi näkyä kasvussa merkittävästi. Se, että on hakattu jo parikymmentä vuotta liian nuoria, parhaassaa kasvussa olevia metsiä jopa avohakkuin, alkanee näkyä. Isot metsäyhtiöt sen aloittivat, Metsähallitus innostui leikkiin mukaan ja nyt ovat nämä ”uusmetsäomistajat” innostuneet samaan peliin.

  Kun nuorta – hyvässä kasvussa olevaa yhden tukin metsää hakataan joko harsimalla taikka avohakkuuna, niin siinä touhussa ei ole mitään järkeä. Jos yhden tukin puusto kasvatetaan edes kolmen tukin puustoksi, on tukin osuus lisäkasvusta reippaasti yli 100 prosenttia. Ja ainakin Etelä-Suomessa kolmen tukin havupuut ovat vielä keskenkasvuisia, paitsi Harjavallassa.

  Tolopainen

  Jos metsän kasvu näyttää heikentyneen ei tietenkään johdu hakkuista. Se johtuu muutamasta heikosta kesästä, on ollut liian kuivaa ja kuumaa tai kylmiä keväitä. Kasvukausi on niin lyhyt, että se on altis pienillekin muutoksille heikentävästi. Esim. viime kesän runsas käpysato heikensi kuusten kasvua, eikä hakkuilla ole siinä mitään tekemistä.

  Lisäksi meillä on paljon hoitamattomia männyntaimikoita, joissa metsien kasvu heikkenee pysyvästi, kun vihreä oksisto menee liian vähäiseksi.

  jees h-valta

  Uhkailkoon EU lisää vain suomalaista metsänomistusta niin aukkoa syntyy monen uuden ihmettelyn tarpeiksi runsaasti. Jos ja kun alkaisi myös tuo kuusikaahotus joskus laantua niin jäisi edes jotain kasvavaa jäljelle. Teemme tuhometsiä ihan itse, ei siinä auta mikään. Muutama vielä kuivempi kesä kuin viimekesä niin alkaa kasvut olla kaput lopullisesti.

  Visakallo Visakallo

  Eikös tämän ko. inventoinnin tiedot ole kerätty vuosina 2014-2018, joten eipä niihin aivan viimeaikaiset asiat ole vaikuttaneet. Uutisointi perustuukin ilmeisesti arvio-oletuksiin, eli on tällä kertaa enemmänkin politiikkaa kuin tiedettä.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Metsien inventointia tehdään joka vuosi osalla koealoja, joten tuoreista mittauksista voi yrittää päätellä onko jotain erikoista tapahtumassa.

  Visakallo Visakallo

  Vanhojen metsien hakkuiden uutisointi osoittautui jo tahalliseksi uutisankaksi, joten en valitettavasti usko tähän kasvutarinaankaan. Politiikka ja tiede ovat nyt sotkeutuneet Suomen metsissä todella pahasti.

  Nuakka

  Miten ja kuka fyysisesti mittaa nämä koealat? Onko jokin konttollimitta osalla koealoja? Haluaisin uskoa puolueettomaan tutkimukseen, mutta kovin kätevästi nämä tulokset tulivat tukemaan tätä vihreää vyörytystä.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Tämä ei ole vihreää vyörytystä!

  ”Vähennystä on ollut männyn kasvussa, sen sijaan kuusen kasvu on suurentunut. VMI13:n kasvunmittausjaksolla (2014–2020) männyn lustonleveysindeksi on ollut alemmalla tasolla kuin pitkän ajan keskiarvo. Lustonleveysindeksin vuotuista vaihtelua aiheuttavat ympäristötekijät kuten lämpötila ja sadanta, puiden siementuotanto ja tuhot.”

   

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 37)