Keskustelut Metsänhoito Miksi puuntuottajajärjestöt sallivat holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen?

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 40)
 • Miksi puuntuottajajärjestöt sallivat holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen?

  Puuntuottajien äänenkannattajaksi itseään tituleeraavassa maaseudun tulevaisuudessa, jonka päätoimittajana toimii maattomien hirvimafiosojen toistaiseksi ruunaamaton kuningas lauri kontro, oli 06.02.2013 vierasyliössä kirjoitus otsikolla:

  Hirvistä on haittaa metsätaloudelle

  Siinä emeritusylitarkastaja heikki oksman vastasi kysymykseeni: ”MTK:n ja siihen integroitujen metsänomistajaliittojen ja metsänhoitoyhdistysten toiminta on HAMPAATONTA, koska niiden toimi- ja luottamushenkilöstössä on METSÄSTYSINTRESSILLÄ liian vahva edustus”.

  Samassa kirjoituksessa oli myös seuraava teksti:

  ”Järkevä talvikanta saisi olla enintään 30000 yksilöä”.

  Der Steppenwolf

 • mehänpoika

  MMM:ssä valtion korkeaa palkkaa nauttiva runsas johtoporras on kehitellyt hirvitalousstrategiansa, johon kuuluu avainhenkilöstön miehittäminen ”omilla miehillä”. Se takaa runsaat hirvikannat ja nykymuotoisen hirvipolitiikan jatkumisen mahdollisimman pitkään.

  Riistapäälliköt kutsutaan ainakin kerran vuoteen saamaan neuvoja harrastuken turvaamiseksi. He jalkaantuessaan piireihin ja riistanhoitoyhdistysten kokouksiin neuvovat kädestä pitäen, mihin järjestöihin ja yhdistyksiin pitää saada oma edunvalvoja tai tarpeeksi monta samoin ajattelijaa. Sieltä sanoma leviää edustajien välityksellä jokaiseen hirviporukkaan.

  Nykyisin onkin juuri hirviporukoiden jahtitulilla tai muilla tapaamisilla tarkoin suunniteltu omien ehdokkaiden asettaminen ehdolle niin maatalouden kuin metsätaloudenkin eri järjestöihin. Mhy:n ja mtk:n paikalliset ja piiritason edustajat käsitellään ennakkoon jo hirviporukoissa. Puheenjohtajien paikat harkitaan ja valvotaan hyvin tarkkaan, koska hän käyttää suurta päätäntävaltaa toimihenkilöiden valinnassa. Kova hirvimies valitaankin usein mhy:n johtavaksi neuvojaksi.

  Hirviporukoissa on suunniteltu myös eri puolueiden kansanedustaja- ja kunnanvaltuustoehdokkaat. Tultuaan valituiksi nämä jatkavat samalla linjalla. Eduskunnan eri valiokuntien sekä eduskuntaryhmien puheenjohtajien paikat ovat hirvimiesten tähtäimessä. Ministereiksi pitää saada myös omia miehiä. Presidenttikin pyritään saamaan edes kerran hirvimetsälle ja onnistumaan hirven kaadossa. Tuloksena on monesti ”oma mies tai nainen”.

  Näin on totuttu omaa asiaa ajamaan välittämättä yhteiskunnan edusta.

  tamperelainen tamperelainen

  Metsänomistajien laajasti kirjoittama kansalaisaloite on ainoa ratkaisu tuon hirvimafian lopettamiseen
  Nyt MTK ja MHY !!!!-tekojen aika on käsillä – puheita on pidetty tarpeeksi – hirvituhojen hyväksyminen on kansallinen häpeä
  Niistä pitäisi myös kaikkien valtio taloudesta vastuuta kantavien olla huolestuneita – valtionvarainministeriö,VTV

  tamperelainen tamperelainen

  Holtiton sorkkaeläinlaidunnustuottaa 100 kiloa vuodessalihaa jokaiselle metsäsätäjälle.Tältä pohjalta kaikki epärehellisyys ja juonittelu hirviasioissa on täysin ymmärrettävää
  Metsänomistajalle jää vain raiskattu taimikko
  Nykyinen hirvikanta vähentää tulevaisuudessa ainakin 30% laadukkaan tukkipuun saantoa,puhumattakaan rauduskoivun alueellisesta katoamisesta ja Suomen metsien kuusettumisongelmasta.

  Missä esimerkiksi luuraa METSÄNOMISTAJAJÄRJESTÖJEN TOIMINNANJOHTAJAT??
  Eikö kansalaisaloitteen lanseeraus ja samalla metsien kasvukunto pitäisi olla näiden päälliköiden ykköshuoli???

  6tukki

  Otsikon kysymys on hyvä. Voiko puuntuottajien edunvalvoja edustaa hirvipolitiikkaa, joka estää laadukkaan männyn kasvattamisen Suomessa?

  Antonin aloituksessa emeritusylitarkastajan varmasti pitkään kokemukseen perustuvan mielipiteen mukainen hirvien sopiva talvikanta olisi 30 000 eläintä. Määrä on varmasti kokemuksiin ja näkemyksiin perustuva. Eikö ainakin kannattaisi kokeilla, kutka hyötyisivät ja ketkä häviäisivät tuollaisen talvikannan toteutuessa.

  Toisaalta olisi jo lopultakin aika miettiä, kenen intressejä palvelee esim. 80 000 hirven talvikanta. Jos löytyy selkeä vastaus ketä tuollainen kanta palvelee, täytyy kysyä, millä oikeudella tai valtuutuksella on valittu määrääväksi se taho, joka mahdollistaa tuollaisen mäntytaimikkojamme laajassa mittakaavassa tuhoavan talvikannan.

  tamperelainen tamperelainen

  Tässä MT:n 6.2 Vierasyliön kirjoituksen viimeinen kappale

  Hampaatonta
  edunvalvontaa

  Puuntuotannon yksityinen
  edunvalvonta on heikkoa. Pahin
  syy on se, että metsätalous on
  vain harvalle metsänomistajalle
  pääelinkeino. Harrastepohjaisella puuntuottajalla on vara
  arvostaa enemmän hirvenmetsästystä kuin tukkipuun
  kasvattamista.
  MTK:n sekä siihen integroitujen metsänomistajaliittojen
  ja metsänhoitoyhdistysten
  toiminta on hampaatonta, koska niiden toimi- ja luottamushenkilöstössä on metsästysintressillä liian vahva edustus.
  Lausuntovaiheeseen
  edenneen hirvikannan hoitosuunnitelman tavoitteena on
  ylläpitää riittävän runsas
  metsästettävä kanta koko maan
  alueella. Tämä tarkoittaa, että
  kokonaiskanta joudutaan
  säilyttämään vähintään nykyisellä tasolla, jolloin toistuvista
  vahingoista ei päästä eroon.
  Suunnitelmassa esitetty
  hirvitalousalueittainen säätely
  on käytännössä vaikea toteuttaa.
  Pelastajaa ei tule sudestakaan,
  koska meillä ei ole mahdollista
  ylläpitää niin suurta susikantaa,
  joka pitäisi hirvikannan kurissa.
  Puuntuotannon laadullisessa
  turvaamisessa samoin kuin
  hirvistrategiassa ylin vastuu
  on maa- ja metsätalousministeriöllä. Nähtäväksi jää
  jättääkö ministeriö metsä-
  talouden intressin edelleen
  vähälle huomiolle edellisvuosikymmenten tavoin.
  HEIKKI OKSMAN
  Kirjoittaja on emeritusylitarkastaja

  jees h-valta

  Tänä aamuna kokoomus-poliitikko Pertti Salolainen päätteli että meillä on petohysteria. Ja kerrankin ”kokkari” aivan jetsulleen oikeassa. Varotteli maa-ja metsätalousministeri Koskista lähtemästä tuohon mukaan. Erittäin kannatettava evästys Köyliön reissulle!

  mehänpoika

  Jesselle:
  Eipäs Pertti Salolainen vahingossakaan mainitse mitään metsänomistajien jatkuvista vaatimuksista hirvikannan typistämiseksi!
  Syy siihen: Sehän asettaisi hirvipolitiikan tarkkaan syyniin. Siitä olisi tuloksena järkevästi ajattelijoille vain hirvikannan leikkaus tai hirvenmetsästyksen vapauttaminen pyyntilupakäytännöstä.

  Sutta pidetään hämäämismielessä esillä nykytilanteessa. Hämäämiseen perustuu valtakunnallinen hirvipolitiikka kokonaisuudessaan. Ehkä Salolainenkin kuuluu hirvimafiaan Eduskunnan edustajana!?

  jees h-valta

  Saattaa kuuluakkin. Sauli Niinistöhän sai moitteita ja jopa äänestämättömyysvyöryn kun arvosteli eduskunnan huvittelutappajien kokoontumisajoja. Ja kun torppasi vielä peijaisetkin niin ei puhemiehen paikka ollutkaan enää selvä nakki.

  Puun takaa

  ”Tänä aamuna kokoomus-poliitikko Pertti Salolainen päätteli että meillä on petohysteria. Ja kerrankin ”kokkari” aivan jetsulleen oikeassa. Varotteli maa-ja metsätalousministeri Koskista lähtemästä tuohon mukaan. Erittäin kannatettava evästys Köyliön reissulle!”
  Lähetetty: 47 min sitten
  Lähettäjä: jees h-valta

  Puoluetovereiden Salolaisen ja Koskisen keskinäinen sanailu eduskunnassa kuvasti hyvin nyky-Suomen kahtiajakautumista.
  Taajamassa asuvaa eivät pedot juurikaan haittaa, mutta maaseutuasukkaalle ja -yrittälle ne ovat paikoitellen todellinen riesa. Tässä ei pitäisi olla mitään epäselvää, mutta näyttää vain olevan.

  jees h-valta

  Riesa on liian vahva ilmaus. Kyllä nurkissa kulkevat pedot ovat enemmän sattumaa kuin usein toistuvaa jota jo voisi riesaksikin kutsua. Viimeaikojen tapahtumat eivät ole saaneet ihmisiä enää vakuuttumaan metsästäjien puhtaista pyrkimyksistä. Kun lähdetään saloille hakemalla hakemaan ammuttavaa ei voi enää puhua taajamasusista ja niiden uhasta.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 40)