Keskustelut Metsänomistus Ongelmia metsien sertifioinnissa

 • Ongelmia metsien sertifioinnissa

  Lahden kaupunki ottaa aikalisän metsien sertifioinnissa, johon se lähti yhdessä StoraEnson kanssa vuonna 2005. Tavoitteena on ollut hoitaa metsiä kestävästi, ympäristö huomioiden ja Green city -ohjelmaa tukien.

  Uutta viisivuotiskautta on jo ehditty valmistella ja sopia alustavasti sertifikaatin hakemisesta.

  Neuvottelujen aikana ilmeni, ettei uusi, aiemmasta tiukentunut sertifiointi sovellu kaikilta osin kuntien omistamiin metsiin. Se kieltää esimerkiksi rantavyöhykkeillä tehtävät hakkuut ja maisemanhoidolliset toimet 10-30 metrin etäisyydellä rannasta. Kiellosta on haittaa kaavoitukselle, joka haluaa tarjota houkuttelevia tontteja järvinäköalalla.

  Maisemien avaaminen oli mahdollista vielä edellisen sertifikaatin aikana. Kyse ei ole metsäpäällikkö Anna-Maaria Särkän mukaan ranta-alueiden hakkaamisesta vaan asukkaiden toiveiden toteuttamisesta.

  Ongelmallinen on myös uudistushakkuiden koon rajoittaminen kahteen hehtaariin virkistysalueilla. Se vähentää tuloja mutta ennen muuta hankaloittaa myrsky- ja hyönteistuhojen, kuten kirjanpainajakuoriaisen aiheuttamien kuusikkokuolemien, edellyttämiä hakkuita.
  ESS

 • A.Jalkanen

  FSC vai PEFC?

  Tuo tonttialueen hoito on varmaan ratkaistavissa niin, että kaavoittaa ensin tontit, jonka jälkeen metsäsertifointi ei enää koske aluetta.

  Säännöksissä olisi tietysti hyvä olla poikkeus metsän terveyden kannalta välttämättömiin hakkuisiin. Sitä paitsi tuo hakkuurajoite joutuu ristiriitaan ötökkälain kanssa. Kun kuolleet puut on poistettu, ei auditoija näe enää muuta kuin liian ison hakkuualueen!