Keskustelut Puukauppa Pakkoa Metsänomistajille! Huutaa sahurit!

Esillä 7 vastausta, 1 - 7 (kaikkiaan 7)
 • Pakkoa Metsänomistajille! Huutaa sahurit!

  Aikanaan kun meillä oli puun hintasopimukset, niin teollisuus haikaili makkinaehtoisen puunhinnan perään.

  Nythän siitä on ollut mahdollisuus nauttia parikymmentä vuotta.
  Sahureille ei oikein ole valjennut se että markkinaehtoiseen hinnanmuodostukseen kuuluu myös se että tarjonta tyrehtyy kokonaan jos hinta pidetään tarpeeksi alhaalla.

  Mitenkähän nämä sahureitten peräänkuuluttamat pakkokeinot sopivat markkinatalouteen.
  Yhtä hyvin rakentajat voisivat vaatia pakkolunastusmenettelyä sahatavaralle sahoilta, jos tykkäävät hinnan olevan liian korkea.
  Voisihan tietysti koneyrittäjätkin, sakon uhalla, määrätä hakkaamaan määrämotit joka vuosi, oli sitten taksa mikä hyvänsä.

  Pitäisi sahateollisuudenkin tulla tälle vuosituhannelle ja ymmärtää puun myyjä yhteistyökumppaniksi, jonka myös on pysyttävä elossa, että homma pyörisi.
  Sahateollisuus luottaa ilmeisesti liikaa venäjän puuhun. Vaikka tullit tippuisivatkin, niin kyllä silläpuolenkin rahalle ottajia löytyy. Kun siihen lisätään yhteiskunnan ja toimijoitten yleinen epäluotettavuus, sopimusten suhteen, niin siinäpä sitä sitten ollaan sen puhtaan kaulan kanssa.

  Terveisin: Korpituvan Taneli

 • Timppa

  Tietysti pitää olla sitten ostopakkokin kunnon hintaan. Alkukesästä eräs ison sahan puunostaja ilmoitti, että nyt hän on ostanut niin paljon, ettei voi antaa tarjousta.

  Ymmärrän tietysti huolen siitä, että pitäisi saada puutavaraa joustavasti, muttiei haluta sitoa rahoja sen hankkimiseen. Elävässä elämässä eivät kaikki toiveet voi toteutua samanaikaisesti.

  Ihmetytti myös taannoin erän sahan asikalehdessä kirjoitus, jossa toisesa s kohdassa valitettiin kovaa kilpailua sahatavaramarkkinoilla ja toisessa puupulaa.

  Jotenkin tuo alituinen valittaminen vie uskottavuuden. Sitten kun olisi todellinen hätä, ei kukaan enää uskokaan.

  pihkaniska

  Aina, kun sahamies nimeltä Kopra, itkee valtiolta pakkokeinoja puun liikkeelle saamiseksi, on tulossa nousukausi. Eli sahoilla on kovat odotukset markkinoiden paratumisesta, euro heikkenee, tukkurien varastot on tyhjillään ja ruotsin kruunu on vahvistunut.

  jees h-valta

  Täysin samaa mieltä pihkaniskan kaas ja yleensäkin myös koko itsenäisten sahojen ”fiskaaleja” koskeva piirre.
  Nytkin ensimmäisenä täälläkinpäin on Luvian sahan motot jo metsässä lisää tekemässä hel…..lisen myrskypuusavotan jälkeen. Kaik on varmaan jo maailmalla ja lisää tarvitaan.

  moriz

  Toimivan puuhuollon ja puunsaannin perään huuteleva Kopran yhtiö ilmoitti ettei jätä edes tarjousta koska puut on jo ostettu. Saman tempun teki UPM.

  Itäsuomen Antti

  Antaapa poikain huudella ja peräänkuuluttaa. Kyllähän aika on aina puoltanu markkinataloutta… Immeisten arvot vaan muuttuu.

  Gla Gla

  Metsäteollisuus ry komppaa sahojen (pääosin Metsäteollisuus ry:n jäseniä) kannanottoa:

  ”Metsäteollisuus kannattaa eilen valtiovallalle tehtyä ehdotusta selvittää keinoja, joilla puun tarjontaa saadaan parannettua nopeavaikutteisesti ja pysyvästi. On tärkeää saada aikaan puolueeton selvitys, joka tuottaa konkreettisia toimenpide-esityksiä nykyisten ehdotusten rinnalle.

  Metsäteollisuus jakaa sahojen huolen puumarkkinoiden heikosta joustokyvystä sopeutua lopputuotemarkkinoiden muutoksiin. Tämä heikentää puuta käyttävän teollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

  Metsäalan yhteisenä tavoitteena tulee olla toimivat puumarkkinat ja kotimaisen puun käytön merkittävä lisääminen. Kotimaassa hyvin toimivat puumarkkinat ovat keskeinen edellytys sille, että metsäteollisuuden tuotteet ovat kilpailukykyisiä kansainvälisillä markkinoilla. Tällä hetkellä puumarkkinoiden toiminta ei ole kestävällä pohjalla, ja niiden parantamiseen tähtäävät keinot ovat riittämättömiä tai liian hidasvaikutteisia. Tarvitaan siis puumarkkinoiden toimintaa pikaisesti parantavia konkreettisia ehdotuksia.

  Suomen metsäomistusta tulee viedä pikaisella aikataululla kohti ammattimaisuutta, jossa arvoketjun kaikilla toimijoilla on yhteinen tahto saada metsistä ja niiden käytöstä tuloa sekä pitää pyörät pyörimässä. Metsätalouden osalta tämä edellyttää lyhyellä tähtäimellä vähintään sivuelinkeinomaista toimintaa.

  ”Loogisin foorumi näiden tärkeiden asioiden jatkokeskustelulle on maa- ja metsätalousministeri Koskisen vetämä puumarkkinatyöryhmä, joka kokoontuu seuraavan kerran jo lokakuun alussa. Ryhmässä ovat jo valmiiksi edustettuina kaikki keskeiset markkinatoimijat”, ehdottaa Metsäteollisuus ry:n metsä- ja ympäristöjohtaja Tomi Salo .”

  Gla Gla

  Millainen olisi Metsäteollisuuden kaipaama puolueeton, keinoja puun tarjonnan nopeasti ja pysyvästi lisäämiseen etsivä taho? Puolueettomuus ja hinnan alentumiseen tähtäävä tarjonnan lisääminen sopivat ainakin minun mielestäni huonosti yhteen.

  Seuraava sahojen kommentti on yllättävä:

  ”Onko kansantalouden kannalta perusteltua, että kysyntä-tarjontatasapaino haetaan vapaasti markkinatalouden ehdoilla, vai onko järkevää, että tasapainotasoa nostetaan määrällisesti valtion ohjauksella?”

  Kun markkinatalouden perään on huudeltu ja kehitys on siihen suuntaan menossa, nyt se ei välttämättä enää kelpaakaan. Erikoista.

  Metsäteollisuudella on lääkkeet mietittynä. Metsänomistuksen pitäisi muuttua nopeasti ammattimaisemmaksi. Tuo on ihan ymmärrettävä ajatus, koska silloin puun tarjonta vastaisi nykyistä paremmin vuotuista kasvua ja puun hinta todennäköisesti putoaisi. Samoin mhy:n rooli heikkenisi ja siten tavallisten 30 ha metsänomistajien edunvalvonta vaikeutuisi.

  ”Metsäteollisuus jakaa sahojen huolen puumarkkinoiden heikosta joustokyvystä sopeutua lopputuotemarkkinoiden muutoksiin.”

  Tuohon varmaan jossain määrin mo:t yhtyvät. Näkyikö taannoinen sellun hinnan voimakas kasvu jollain tavalla raaka-aineen hinnassa? Toisaalta vähittäiskaupan puolella on olemassa esimerkki siitä, mihin tässä valitettavasti pyritään.

  MTK yrittää kehittää puukauppaa. Ilmeisesti Metsäteollisuuden mielestä se ei riitä. Jos lokakuussa alan toimijat keskustelevat asiasta, toivottavasti sieltä saadaan konkreettisia näkemyksiä siitä, miten tavoitteet halutaan saavuttaa. MTK:lta toivon sitä ennen katsausta, vastaako esitetyt puukaupan ongelmakohdat todellisuutta. Onko raaka-aineen hinta noussut sietämättömän korkeaksi pysyvästi, miten hinta on reagoinut lopputuotemarkkinoiden mukaan ja miten puun tarjonnan määrä on vaikuttanut jalostajien tuotantoon. Osittain nuo ovat kytköksissä toisiinsa (tarjonta vs hinta), mutta metsänomistajana katson, että väitteisiin on vastattava.

Esillä 7 vastausta, 1 - 7 (kaikkiaan 7)