Keskustelut Metsänhoito Pintakasvillisuuden torjunta

 • Pintakasvillisuuden torjunta

  Metsätieteen aikakauskirjassa 1/2002 on kiinnostava artikkeli heinäntorjunnan vaikutuksesta taimien kasvuun. Tutkimuksessa on verrattu katelevyjä ja kemiallista torjuntaa. Lopputulos katelevyjen osalta oli kehno. Joko ne eivät toimi tai sitten myyrätuhon riski kasvaa. Tosin tutkimuksessa selvitettiin kuusen, koivun ja haavan kehitystä, sekä erilaisia katevaihtoehtoja. Kun yhdistetään kolme eri puulajia ja seitsemän eri torjuntakäsittelyä, ei yleistettävää tulosta tietystä menetelmästä saada, vain käytetyistä yhdistelmistä. Lisäksi tiedot on peräisin tutkimuksen tiivistelmästä, joten kovin tarkkaa käsitystä aiheesta ei sen perusteella saa. Tutkimus on käyttöoikeuksien takana ja ilmeisesti englanniksi kirjoitettu. Kirjoittaja epäili myös katelevyjen hidastavan maan lämpenemistä ja lisäävän riskiä ahavaan. Tiedossani ei ole, perustuiko tuo tutkittuun tietoon vai oliko se spekulointia.

  Metsätieteen aikakauslehdessä 3/2008 on myös heinäntorjuntaan liittyvä artikkeli. Siinä kemiallinen käsittely todettiin tehokkaaksi menetelmäksi, mutta artikkelin loppulause on tärkeä: ”Käytettävissä olevien kemiallisten torjuntakeinojen vähennyttyä olisi tärkeää tutkia muita keinoja, joilla voidaan turvata taimikon kehitys.”

  Noiden pohjalta kuitenkin on helppo ymmärtää, että Ecopulpin rahoittamassa tutkimuksessa saatiin hyviä tuloksia vertaamalla heinittyvällä alalla katelevyjä käsittelemättömään tilanteeseen. Tuollaista asetelmaahan ei metsänomistajalla ole, joten siltä osin kyseessä on nollatutkimus.

  Metsätieteen aikakauskirjan 1/2002 artikkeli heinäntorjunnan vaikutuksesta taimien kasvuun katteita ja kemiallista torjuntaa käyttäen:

  http://www.metla.fi/
  aikakauskirja/full/ff02/
  ff021075.pdf

  Metsätieteen aikakauskirjan 3/2008 artikkeli pintakasvillisuuden torjunnan vaikutuksesta kuusen kasvuun:

  http://www.metla.fi/
  aikakauskirja/full/ff08/
  ff083237.pdf

  Taimitassu:

  http://www.ecopulp.fi/
  media/filer_public/2013/04/02/
  taimitassu_tutkimus_
  university_of_helsinki.pdf