Keskustelut Metsänomistus Pirkanmaan vaihemaakuntakaava ja suomen puustoisin kunta

Esillä 9 vastausta, 1 - 9 (kaikkiaan 9)
 • Pirkanmaan vaihemaakuntakaava ja suomen puustoisin kunta

  Onko oikein, että metsät, jotka ovat m3/ha Suomen puustoisimmat johtuen hyvästä metsänhoidosta ja tuotanto-olosuhteista, kaavoitetaan maakuntakaavassa luonnon monimuotoisuuden ydinalueeksi, siniviherluonnon monimuotoisuuden ydinalueeksi ja laajennetaan MK- aluetta entisestään? Koko uusi alue taitaa olla yli 20000 ha yhteensä vesialueineen. Alue on kaakkois-Pirkanmaalla Pälkäneen Luopioisissa. Vaihemaakuntakaavan materiaalit  https:tieto.pirkanmaa.fi/kaava/  . Tutustu myös suomen ympäristökeskuksen raportti 9/2018.

 • Reima Muristo

  <p>On oikein, näitä täytyy saada vielä lisää.</p><p> </p><p> </p>

  A.Jalkanen

  Mitkä ovat tuon kaavan oikeusvaikutukset? Lähtökohtaisesti suojelua ei pidä tehdä kaavoituksen keinoin, vaan muulla tavoin ettei maanomistajien oikeusturva vaarannu.

  Mäyräkoira

  Reima kerkisi vaihtamaan jo ikuiseksi kitinäksi tuon merkitty alueen. Kaava on päivitys Pirkanmaan maakuntakaavan, joka on voimassa 2040. Kaavassa päivitetään nyt mm. Ympäristö, energia ym asioita. Kannattaa tutustua etenkin raporttiin, miten metsät tulkitaan monimuotoisiksi.

  Mäyräkoira
  Rane

  ”Parhaimpaan kymmeneen prosenttiin kuuluville ja vähintään 50 hehtaarin laajuisille metsäalueille
  tehtiin erikseen hotspot-analyysi ArcGIS-ohjelman Optimized Hotspot -menetelmällä. Analyysi tehtiin tilastollisesti merkittävimpien alueiden selvittämiseksi. Analyysissä käytettiin spatiaalisen klusteroinnin tilastollista Getis-Ord Gi -menetelmää. Getis-Ord Gi -menetelmä perustuu Arthur Getisin
  ja Keith Ordin vuonna 1992 kehittämään spatiaalisen autokorrelaation lokaaliin indeksiin, jolla voidaan selvittää havaintojen keskinäistä korrelaatiota (Getis 2007: 306). Analyysin lähtökohtana oli
  alueiden ruutukohtaisten prioriteettilukujen summa. Analyysi tehtiin 500 metrin etäisyysvyöhykettä
  käyttäen. Hotspot-analyysi nosti esiin 11 aluetta, jotka yhtä pienialaista aluetta lukuun ottamatta
  sisältyvät edellä mainittuihin 15 alueeseen.”

  Eli ilmeisesti kukaan ei ole käynyt maastossa ?

  A.Jalkanen

  Kuulostaa vähän samanlaiselta proseduurilta kuin FSC-alueiden etsintä; tehdään siis tietokoneella, ei maastossa.

  Nostokoukku

  Kuka sitä nyt metsään menisi, sinne voi ilman ArcGIS ohjelmaa pian eksyä. Mutta onneksi on ArcGIS Optimized Hotspot Getis-Ord Gi spatiaalinen  klusterointi  autokorrelointi lokaaliin indeksiin korreloimassa prioriteettilukujen summaan. Muuten unohtuisi mistä suunnasta metsätielle on tultu dronea lennättämään. Auttaa löytämään takaisin moottoritielle.

  hemputtaja

  Tumpsis, rumpsis. Tuo Ranen lainaus (2.7.23). On muuten räävitöntä tekstiä. Kyllähän siinä asia kerrotaan, mutta jos kyseessä on pätkä tuon mainitun kaavan teksteistä, huhu, huh.

  Loistava näyte harhaantuneesta tekstistä. Epäilen, että kansakoulupohjalta ei siitä saa selvää.

  Kun on kyse kaavasta, joka koskee kansalaisten elämää, pitää kansalaisten ymmärtää mitä siinä sanotaan.

  mehtäukko

  Kyllä siinä alkuliturgian jälkeen loppukaneetti kertoo kaiken ja hoito-ohjeet on esitetty myöhemmin…

Esillä 9 vastausta, 1 - 9 (kaikkiaan 9)