Keskustelut Harrastukset Pitääkö lakia noudattaa?

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 38)
 • Pitääkö lakia noudattaa?

  Kuivajoen pohjoispuolen metsästysseuran tapauksen pohdiskelua.

  http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/artikkeli-1.215834

  https://yle.fi/uutiset/3-9929276

  Metsästyslaki 26 §
  Hirvieläimen pyyntilupa
  ”..pyyntiluvan myöntää Suomen riistakeskus. Myönnettäessä pyyntilupia on huolehdittava siitä, että hirvieläinkanta ei metsästyksen johdosta vaarannu ja että hirvieläinten aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla. Liikenne-, maatalous- ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi Suomen riistakeskuksen tulee vuosittain kuulla alueellisia sidosryhmiä…”

  Riistakeskuksen laatima hirvikannan hoitosuunnitelma:
  ”Hirvikannan tiheys on pyritty pysyttämään hirvitalousalueittain tiheydessä 2-4 hirveä tuhatta hehtaaria kohti. Hirvikannan noustessa tavoitehaarukan ylärajaa suuremmaksi on toistuvasti törmätty laajamittaisiin yhteiskunnan sietokyvyn ylittäviin metsä-ja viljelysvahinkoihin sekä lisääntyneisiin  hirvionnettomuuksiin.”

  Eikö hirvikannan hoitosuunnitelmasta käy selvästi ilmi, että riistakeskus itse määrittelee, että hirvieläinten aiheuttamat vahingot eivät pysy kohtuullisella tasolla, kun hirvikanta on yli 4 / 1000 ha ?

  Eikö  silloin yli  4/ 1000 ha tasoilla ylitetä selvästi metsästyslain 26 §: tarkoittama kohtuullinen taso?

  ”Yksi hallinto-oikeuden perusteluista päätöksessä on, ettei metsästysseuran alueella ole raportoitu hirven aiheuttamia metsävahinkoja vuoden 2010 jälkeen.”

  Eikö metsästysseuran valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle ole rapotointi? Seura on tehnyt valituksen Suomen riistakeskuksen  hirviluvista vuosilta 2014–2016, eikö se  ole aika vahva raportointi siitä, että hirviä ja vahinkoja on liikaa? Huomattavasti vahvempi ”raportti”, kuin hirvivahinkoilmoitus metsäkeskukselle.

  ”Kuivajoen pohjoispuolen metsästysseura sai omakustanteisessa helikopterilaskennassa maaliskuussa 2016 tulokseksi 12,9 hirveä tuhannelle hehtaarille. Laskennan suorittivat samat lentäjät, jotka tekevät laskentoja Luonnonvarakeskukselle.”

  Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Seura haki valitusoikeutta korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO), joka hylkäsi valituslupahakemuksen viime viikolla.

  Tämä nyt näyttää siltä, että hallinto-oikeus on tehnyt ennakkopäätöksen, ettei riistakeskuksen tarvitse noudattaa lakia.

  Vaikka metsästyslain 26 §:n mukaisia kohtuuttomia vahinkoja selkeästi syntyy, kaatolupia ei tarvitse antaa, eikä lain mukaista sidosryhmien kuulemistakaan oteta huomioon.

 • Visakallo

  Eli metsä on omaisuusmuoto ja elinkeino, jota voi tuhotta ilman seuraamuksia.

  A.Jalkanen

  Aika ikävä päätös. Hatunnosto seuralle että ovat jaksaneet ajaa asiaa näin pitkälle. Näin jälkiviisaasti voisi todeta, että metsästysseuran olisi kannattanut kerätä seuran alueen maanomistajilta tiedot hirvien aiheuttamista taimikkovahingoista, vaikka mhy:n avustuksella. Sehän tiedetään, että hirvivahinkokorvausten hakemiset eivät kuvaa todellista tuhotilannetta, koska suuri osa vahinkoa kärsineistä ei korvauksia hae.

  Korpituvan Taneli

  Jospa hallinoikeuden tuomarit eivät osaa lukea lakikirjaa.

  Jos Riistakeskuksen ei tarvitse noudattaa lakia, niin miksi sitä näissä asioissa muiden sitten pitää noudattaa? Eikun jahti pystyyn vaan!

  Saapa nähnä mikä on tälle vuodelle myönnettävien lupien tilanne alueella.

  Jospa se lentolaskenta ei ole virallinen kun oli seuran omakustanteinen lento?

  Näin meitä sitten vierään kuin pässiä narussa.

  Terveisin: Korpituvan Taneli

  Kalle Kehveli

  Tästä pitää valittaa EU:n. Samat ongelmat oli autoverotuksessa. Oikeuslaitos ei uskaltanut kääntyä tullia vastaan. Suomen oikeislaitos on täysin korruptoitunut.

  Visakallo

  Jos EU-tuomioistuin tekisi asiassa päätöksen, Suomen riistahallinto jouduttaisiin järjestämään kokonaan uudelleen, sillä EU:n perustuslaissa omaisuuden suoja on erittäin vahva.

  rööri roope

  Taneli sie houkuttelet kansaa rikkomaan lakia.Niinkö lännessä asiat hoidetaan kuten Rannanjärvi kuunaan.

  Ootko ite lähdössä lahtiin vai muutenko horiset joutavia mihin et kykene ja hirviä lähteä.

  suorittava porras

  ”Kuivajoen pohjoispuolen metsästysseura sai omakustanteisessa helikopterilaskennassa maaliskuussa 2016 tulokseksi 12,9 hirveä tuhannelle hehtaarille”

  Lähes mikä tahansa talvehtimisalueen seura saa kyseiset lukemat aikaiseksi.Hirvitalousalueen muut osat ammottavat tyhjyyttään vielä tuossa vaiheessa .

  Onkohan metsästysajan havaintoilmoitus ollut ristiriidassa ilmasta tapahtuneen laskennan kanssa ? Jos jahtiaikaan on hiljaista , ei kerry havaintoja. Hirvet ovat ryöpsähtäneet paikalle vasta myöhemmällä.

  MT:n uutisten mukaan esimerkin seura sai huomattavan lisäyksen lupiinsa jo kaudelle  2017.

  Esimerkistä käy selkeästi ilmi hirvivahinkoilmoitusten merkitys. Huhupuheilla on hyvin vähän painoarvoa virkamiesportaassa . Mahdollisia vahinkoja kärsineiden onkin syytä olla aina yhteydessä vähintään paikalliseen metsästysseuraan ja toimittaa tiedot vahinkokohteista heidän käyttöönsä .Nämä ovat kirjallisina kohtalaisen painavia argumenntteja pyyntilupien painotuksen ja pankkilupien jaon suhteen hirvitalousalueen sisällä.

  Jossakin päin ,missä seurojen yhteistyö kangertelee ,valitettavasti kilpaillaan pyyntiluvista pinta-alaperustaisesti ja jos vahingoista ei ole mitään virallista tietoa  , luvat jaetaan seurueille ”kristillisesti” pinta-alojen suhteessa .

  Jos esimerkin seurue kuuluu yheislupa-alueeseen , ihmettelen isosti , että eivät ole saaneet lisää pyyntilupia jahdin aikana ….vai olisiko sittenkin kyseessä pelkkä ahneus jonkun osapuolen kohdalla. Ei se oikeuskaan ihan aina ole väärässä 🙂

  Timppa

  Hallinto-oikeuksien päätökset saattavat todellakin olla täysin käsittämättömiä.  Aikanaan eräs firma yritti perustaa louhosta ja murskaamoa siten, että niiden vaikutuksesta pieni järvi, jonka rannalla meidän vapaa-ajan tukikohtana sijaitseva vanha maalaistalo sijaitsee, olisi täysin varmasti saastunut.  Huomautimme heti kuulemisvaiheessa, että hanke pitöisi sijoittaa saman mäen toiselle rinteelle, jossa siitä ei olisi kenellekään haittaa.

  Maa-aineslaissa määrätään nimenomaan, hanke on toteutettava niin, että siitä on naapureille mahdollisimman vähän haittaa, jos on kohtuudella mahdollista.  Tässä tapauksessa ei olisi tullut kuluja juurikaan.  Tähän ja haittoihin vetosimme valituksessa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.  Oikeus ei edes käsitellyt hankkeen maa.aineslain vastaisuutta lainkaan.  Totesi vain, että Vaasan hallinto-oikeus, joka käsittelee hankkeen ympäristöluvan, ottaa kantaa niihin ja myönsi luvan.  Koko käsittelijäsakki oli naisia.  Näyttää, ettei viranomaisen päätöstä, siis meidän tapauksessa kunnan ympäristölautakunnan tekemää, haluta millään ehdoilla muuttaa.  Aina keksitään joku veruke.

  Meille kävi kuitenkin hyvin.  Vaasan hallinto-oikeus totesi, ettei kunnan ympäristölautakunnalla ollut päätösvaltaa ympäristölupa-asissa, koska hankkeesta saattoi aiheutua haittaa naapurikunnalle ja määräsi luvan käsiteltäväksi Länsi-Suomen AVI:ssa. Yritys perui lupahakemuksensa, koska näki, ettei tule sitä saamaan.  Ympäristölautakunnan puheenjohtaja vaihdettiin seuraavien vaalien jälkeen ja rakennustarkastaja sai potkut.   Olivat antaneet valitusvaiheessa vääriä tietoja.

  Tuosta Kuivaniemen tapauksesta.  Siinä asia lienee hoidettu väärin.  Tutkimustietoa on, että Perämeren rantaseutujen hirvet vaeltelevat pohjoiseen esim Tervolan ja Rovaniemen tienoille ja aiheuttavat myös niillä alueilla tuhoja.  Samoin myös liikennevahinkoja laajalla alueella muuttovaelluksillaan.  Eivät tietysti aiheutakaan vahinkoja Kuivaniemellä, jos talvehtivat 100 km pohjoisempana.  Oliko tällaista näkohtaa kästelty valitusprosesessi?  Oikeuden päätökset ovat hyvin sattumanvaraisia ja lähtökohtaisesti valittajan näkohdat ohittavia.

  Yleensä pärjää se, joka kertoo paremman tarinan.  Meidän tapauksessa vastapuoli oli täydellisiä idiootteja.  Oli helppo pärjätä, kun jäivät kiinni kerran toisensä jälkeen selvistä valheista.

  A.Jalkanen

  MT:n jutun lopussa kerrotaan, että seura sai viime vuonna jo 20 kaatolupaa. Jospa tilanne alkaisi tuosta korjautua. Ainakin saimme muistutuksen, että taimituhoista kannattaa aina ilmoittaa metsästäjille, riippumatta siitä hakeeko korvauksia.

  Visakallo

  En yrityksistäni huolimatta ole onnistunut saamaan vastausta, miksi hirvivahinkoilmoitukset muutettiin maksullisiksi? Eikö sekin ole perustuslain vastaista? Osaako palstalaisista kukaan vastata?

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 38)