Keskustelut Harrastukset Pitääkö lakia noudattaa?

Esillä 8 vastausta, 31 - 38 (kaikkiaan 38)
 • Pitääkö lakia noudattaa?

  Kuivajoen pohjoispuolen metsästysseuran tapauksen pohdiskelua.

  http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/artikkeli-1.215834

  https://yle.fi/uutiset/3-9929276

  Metsästyslaki 26 §
  Hirvieläimen pyyntilupa
  ”..pyyntiluvan myöntää Suomen riistakeskus. Myönnettäessä pyyntilupia on huolehdittava siitä, että hirvieläinkanta ei metsästyksen johdosta vaarannu ja että hirvieläinten aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla. Liikenne-, maatalous- ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi Suomen riistakeskuksen tulee vuosittain kuulla alueellisia sidosryhmiä…”

  Riistakeskuksen laatima hirvikannan hoitosuunnitelma:
  ”Hirvikannan tiheys on pyritty pysyttämään hirvitalousalueittain tiheydessä 2-4 hirveä tuhatta hehtaaria kohti. Hirvikannan noustessa tavoitehaarukan ylärajaa suuremmaksi on toistuvasti törmätty laajamittaisiin yhteiskunnan sietokyvyn ylittäviin metsä-ja viljelysvahinkoihin sekä lisääntyneisiin  hirvionnettomuuksiin.”

  Eikö hirvikannan hoitosuunnitelmasta käy selvästi ilmi, että riistakeskus itse määrittelee, että hirvieläinten aiheuttamat vahingot eivät pysy kohtuullisella tasolla, kun hirvikanta on yli 4 / 1000 ha ?

  Eikö  silloin yli  4/ 1000 ha tasoilla ylitetä selvästi metsästyslain 26 §: tarkoittama kohtuullinen taso?

  ”Yksi hallinto-oikeuden perusteluista päätöksessä on, ettei metsästysseuran alueella ole raportoitu hirven aiheuttamia metsävahinkoja vuoden 2010 jälkeen.”

  Eikö metsästysseuran valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle ole rapotointi? Seura on tehnyt valituksen Suomen riistakeskuksen  hirviluvista vuosilta 2014–2016, eikö se  ole aika vahva raportointi siitä, että hirviä ja vahinkoja on liikaa? Huomattavasti vahvempi ”raportti”, kuin hirvivahinkoilmoitus metsäkeskukselle.

  ”Kuivajoen pohjoispuolen metsästysseura sai omakustanteisessa helikopterilaskennassa maaliskuussa 2016 tulokseksi 12,9 hirveä tuhannelle hehtaarille. Laskennan suorittivat samat lentäjät, jotka tekevät laskentoja Luonnonvarakeskukselle.”

  Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Seura haki valitusoikeutta korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO), joka hylkäsi valituslupahakemuksen viime viikolla.

  Tämä nyt näyttää siltä, että hallinto-oikeus on tehnyt ennakkopäätöksen, ettei riistakeskuksen tarvitse noudattaa lakia.

  Vaikka metsästyslain 26 §:n mukaisia kohtuuttomia vahinkoja selkeästi syntyy, kaatolupia ei tarvitse antaa, eikä lain mukaista sidosryhmien kuulemistakaan oteta huomioon.

 • suorittava porras

  Suomen hirvimäärä on tarkentunut Luken takaisinpäin laskelmissa niin, että se oli 2012 noin 85 000.

  Entä , jos ei olisi Lukea ja takaisinlaskentaa? Alkuperäiset tiheydet ja määrät perustuvat metsästäjien tilastoimiin metsästyksen aikaisiin havaintoihin.

  Esim. 2000-luvun alussa rhy:mme alueella raportoitiin yli 200 hirven kannasta metsästyksen jälkeen. Vuoteen  2014 mennessä jäävä kanta oli pudonnut metsästäjien ilmoituksen mukaan 94:ään. Vuonna 2016 hirvien määrä oli kuitenkin jo 149 yksilöä jahdin jälkeen . Muutokset ovat nopeita , mutta siihen on totuttu tai totuttava. Jos mentäisiin vain metsästäjien arvioinden mukaan , Suomessa hukuttaisiin hirviin.

  Planter

  Jos menisi takaisin aloituksen aiheeseen alueella, jonka tunnen paremmin kuin Kuivaniemen.

  Aloituksessa on mielestäni aika selvästi näytetty, että hirvitiheydellä yli 4 /1000 ha vahingot eivät pysy metsästyslain tarkoittamalla kohtuuullisella tasolla. Siitä ollaan ilmeisesti yhtä mieltä, koska riistakeskus itse määrittelee tason:

  (Hirvikannan noustessa tavoitehaarukan ylärajaa (4/1000) suuremmaksi on toistuvasti törmätty laajamittaisiin yhteiskunnan sietokyvyn ylittäviin metsä-ja viljelysvahinkoihin sekä lisääntyneisiin hirvionnettomuuksiin.”

  Kuitenkin hirvitalousalueilla VS2 ja VS3 riistaneuvoston toimesta asetettu hirvikannalle tavoitetasot 5,75 ja 4,75/ 1000 ha, myös Uudellamaalla on asetettu yli 4 / 1000 ha tavoitetasoja.

  http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%C3%A4rist%C3%B6/mtk-haluaisi-leikata-varsinais-suomen-hirvikantaa-1.142240

  Tavoitteena on saavuttaa taso, jolla ylitetään lain tarkoittamat kohtuulliset vahingot. Kyllä tämä todistaa, että riistakeskuksen ei tarvitse noudattaa lakia. Kyseessä ei ole vahingossa tapahtunut hirvimäärän ylitys tai hankaluus määrittää kantaa, vaan tavoite.

  suorittava porras

  Riistaneuvoston asettama tavoite ei ole laki. Tämän osoittaa VS 2:n tilanne , jossa paikalliset metsästivät sekä arn:n että luken suosituksista poikkeavalla tavalla . Alle mentiin reilusti. Metsästää voi aivan reippaasti suositusten alarajalle asti , jos paikallisesti niin halutaan(=rhy haluaa).Yksittäiset seurat tarvinnevat paremmat perustelut , mutta kukaan ei kiellä hakemasta alueelle kestävää lupamäärää .

  Planter

  ”Riistaneuvoston asettama tavoite ei ole laki.”

  Ei todellakaan, se tästä vielä puutuisi, että riistaneuvosto kirjoittaisi lakia, mutta riistaneuvoston kuuluisi noudattaa lakia!

  Lupia myönnetään sen mukaan, että päästäisiin tavoitteeseen, joka johtaa kohtuuttomiin vahinkoihin.

  suorittava porras

  …kun tarkastelee noita eri tahojen asettamia tavoitelukuja  (rna, luke, alueen rhy:t) , käy kyllä selvästi ilmi , että useimmissa tapauksissa metsästäjät eivät pääse metsästyksen voimakkuudessa edes sille tasolle , mitä itse ovat lupia anoneet . Ja se luku on valmiiksi alhaisempi laskennallisiin suosituksiin nähden.Lupien kohdentamisessa rakenteellisesti toivotulla tavalla ei ole myöskään metsästäjäpuolella onnistuttu .

  Naarasvoittoisesta verotuksesta aikuisten hirvien kohdalla on saarnattu jo vuosia . Kertaakaan tätä ei kuitenkaan ole onnistuttu saalistilastojen mukaan riittävässä laajuudessa tekemään. Pankkihirvet  ”korvamerkitään”yleisesti naaraiksi , kun rakenteellinen suositus ei toteudu varsinaisten lupien puitteissa. Tahtoo useimmilta vain jäädä luvat hyllylle , kun kohde käy ilmi .(tämän väitteen perusteita voi itse kukin käydä seuraamassa ”riistahavainnot.fi”-sivuilla) Miettikää , mitä esim 5-10 ylimääräistä lisääntymiskykyistä naarashirveä saa pitäjän kokoisella alueella aikaan. Pari näistä  jos sattuu vielä majoittumaan yhden tilan alueelle , niin vot. Paikallien ongelma on syntynyt.

  MJO

  Pitäisi varmaan jakaa nuo 5-10 lisälupaa naaraille. Siinä sivussa voi ampua kaikki nähnyt urokset ja vasat ilman mitään kiintiötä. Alkaisi suorittavankin alueella hirvikanta lähestyä tavoitetta.

  Planter

  ”Riistaneuvoston asettama tavoite ei ole laki. Tämän osoittaa VS 2:n tilanne , jossa paikalliset metsästivät sekä arn:n että luken suosituksista poikkeavalla tavalla .”

  Kun tämä nyt tuli esille, niin esitän pienen pähkinän purtavaksi!

  Riistahavainnot.fi. –> sorkkaeläimet–>kartat ja raportit–>raportit alueittain—>hirvitalousalue—>Varsinais-Suomi 2–>Reaaliaikainen verotusennuste.

  2017  ”pallurajono” on aivan poikkeuksellinen verrattuna muihin vuosiin tai muihin hirvitalousalueisiin.

  Arvoitus kuuluu mitä poikkevaa on tapahtunut vuosien 2016 ja 2017 aikana tai välillä?

  Planter

  Aika vähän on tullut vastauksia…..ei yhtään.

  …”paikalliset metsästivät sekä arn:n että luken suosituksista poikkeavalla tavalla.”

  Väärä päätelmä. Tapa oli sellainen, että poikkeava metsästys ei tapahtunut kivääreillä vaan tietokoneella. Tämän poikkevan metsästyksen teki riistahallinto, eivät metsästäjät.

  VS2:n hirvitiheys on Luken tilastoissa vaihdellut 5,5…6,5  / 1000 ha paikkeilla. Luken verotussuositus vuodelle 2017  oli vain 1,15 / 1000 ha. Löytyy alla olevasta linkistä kohdasta:

  Hirvitalousalueiden_verotustiedot_verotussuositus_2017_korjattu.xlsx. Excel taulukossa Luken_verotussuositus.

  http://riistahavainnot.fi/hirvielaimet/ajankohtaista

  Oli helppo verottaa Luken suosituksia rajummin, siitäkin huolimatta, että suosituksia suurempi 2017 kaatomäärä oli pienin vuosien 2012-2017 aikana.

  Enkä osoita sormella Lukea, se vain laskee suositukset saamistaan tiedoista, jotka tulevat muualta riistahallinnosta.

Esillä 8 vastausta, 31 - 38 (kaikkiaan 38)