Keskustelut Puukauppa Puukauppa-asiaa

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 27)
 • Puukauppa-asiaa

  Merkitty: 

  Minulla on kauppa tekeillä 2,2 ha päätehakkuuleimikosta, jossa arvion mukaan puustoa noin 700 m3, joka käytännössä kokonaan kuusta. Rinnankorkeusläpimitta keskimäärin 28cm ja pituus 24 m. Yleisluonnehdinta laadusta hyvä, ja odutukset korkealla tukkiprosentin suhteen. Metsäfirma A tarjoaa kuusitukista 58,5€/m3 ( pituus 312-612 cm, läpimitta 160-429 mm)  Tämän lisäksi tarjouksessa on kuusiparru ( pituus  370-520 cm, läpimitta 130-149 mm, ), hinta 25€/m3. Metsäfirma B tarjoaa kuusitukista 61€/m3 (pituus on 411-548 cm, läpimitta 150-650 mm)  Tämän lisäksi on kuusipikkutukki (pituus  368-518 cm, läpimitta 128-149 mm, ), hinta 32€. Kuidun hinnat molemmissa tarjouksissa suunnilleen saman. Kumpaan tarjoukseen päätyisitte? riittääkö A:n lyhyempi tukin katkonta kompensoimaan hintaeron?

   

   

 • Tolopainen

  Tee nopeasti kauppa B:n kanssa ennenkuin laskevat hintoja.

  arto arto

  Samaa mieltä ehdotomasti B

  derHorst

  B vaikuttaisi paremmalta. Noissa lyhyissä tukkilaaduissa on se ongelma, ettei varmuudella tiedä, katkotaanko niitä oikeasti. Joskus puukaupoilla kyselin asiaa ja ostomies myönsi, ettei lyhyttä laatua saa sillä hetkellä tulla kuin max. 5-7 % tukkisumasta. Eli aika merkityksetön juttu tuolloin. Toinen juttu, jos siellä on esim. lyhyitä sorvimittoja tai jotakin pientä haluttua tukkilaatua. Pikkutukilla ja parrulla pystytään sitten tarvittaessa pudottamaan varsinaista tukkisaantoa.

  Mutta pyydä runkohintatarjous seuraavalla kerralla, niin ei tarvii arvuutella.

  derHorst

  Tässä tapauksessa ei merkitystä kun kuusikko, mutta konemiesten tietotoimiston mukaan Äänekoski on alkanut näkyä mäntyleimikoilla. Ja ei tukkiprosenttia kasvattavasti…

  Timppa

  B:n pienemmällä tukkiläpimitalla saattaa jossain olosuhteissa olla isompi merkitys kuin A:n pienemmällä pituudella.  Samaa mieltä B edullisempi.  Parrun osuus askarruttaa aina.  Nimittäin, jos sitä otetaan runsaasti, niin tukkiprosentti putoaa.  B:n tapauksessa parrun hinta on mielestäni poikkeuksellisen hyvä, mikä myös puoltaa B:tä.

  Kokorunkohinta on mukava.  Valitettavasti kaikki yhtiöt eivät sitä tarjoa.

  Jätkä

  Parrua ei tehdä tukkiosuutta vähentämällä. Eikä pikkutukkia.

  Tukin pienempi minimiläpimitta puoltaa B:tä.

  Lyhyet tukkimitat ovat kieltämättä etu. Kaikkein pisimmät mitat ovat yleensä etu ostajalle.

  Pitkä sahatavara on arvokkaampaa kuin lyhyt, paitsi Itä-Suomessa, jossa ovat saaneet käyttöön sormijatkoslaitteet.

  metsä-masa metsä-masa

  Hyvä ja mielenkiintoinen leimikko on kyseessä. Näkemättä leimikon laatua ja järeyttä on tukin kertymää hieman hankalaa määrittää, vertailin molemmille leimikoille ostajaksi sahaa, silloin tukki % olisi 84-86.

  Todennäköinen kauppa syntyisi B:n kanssa, laadukkaassa leimikossa minimi tukin pituus ei nosta enää tukkiprosenttia merkittävästi. Max. tyvi 650 mm kerää myös tukkia talteen, pikkutukkikertymä on pelkässä tukkileimikossa melko vähäinen, korkeintaan apumittana lyhyttä mittaa.

  A: n heikkous ostotarjouksessa on tukin max. tyvi  429 mm, tämä syrjii tukkilaatua lahokuuseen, ja sen hinta olisi ilmeisesti 10-12 € / m3.

   

   

  Jätkä

  Eihän A:n tarjouksessa ole TYVEN läpimitta 429, vaan tukin latvaläpimitan max!

  B:llä on tyven läpimitta mainittu. Ilmeisesti tyven sievistäjää ei ole käytettävissä?

  Leimikossa on kuitenkin niin vähän puuta / ha, että luulen sieltä löytyvän ylijäreitä tyviä sangen vähän, ehkä 2 kpl. Eli ei ole oikein rehevällä pohjalla, taikka sitten varsin nuorta puustoa.

  metsä-masa metsä-masa

  Hei !, molemmat  A ja B: n  katkontaikkunat näyttää olevan latvamittoja, siinä mielessä A: n tarjous on käytännössä heikompi, tukinmitta tyvelle tuo lisäpaksuutta n. 10-15 cm tyvelle, riippuen tukin pituudesta.

  jpjulku jpjulku

  Molemmissa tarjouksissa on sarakkeen otsikkona vain merkki Ø, ja sen alla sitten vaihteluväli puutavaralajeittain.  Näkisin, että sekä tyven että latvan täytyy mahtua haarukkaan.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 27)