Keskustelut Metsänhoito Pystykarsimaan

 • Tämä aihe sisältää 30 vastausta, 15 ääntä, ja päivitettiin viimeksi 8 kuukautta sitten PanuPanu toimesta.
Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 30)
 • Pystykarsimaan

  Talven raivausurakka alkaa valmistua. Aion nyt siirtyä pystykarsimaan. Olosuhteet siihen näyttävät otollisilta. Nuorissa harvennetuissa männiköissä on lunta jo sopivasti, ja hanki alkaa kantaa lumikenkää. Mukavaa hommaa eläkemiehelle jo toisena korona-talvena.

 • Lasse

  Minunki mehtiä on aikasemmin aikalailla pystykarsittu ja mielestäni innostuksissa liika nuoria männiköitä ja liika eläviä oksia, ainakin seuraavassa harvennuksessa mielestäni virheen huomasi.

  Jos päätehakkuussa on pitkä aika siihen kun pystykarsinta suoritettiin niin ei sitä juuri huomaa kun mänty karsiintuu luontojaankin siihen korkeuteen mitä on pystykarsittu. Ei ainakaan ostaja huomaa pystykarsintaa.

  Kuusia ei pidä missään nimessä pystykarsia, ei edes tappikarsia on ne niin silmälle ruman näkösiä.

  kim1

  Ilman muuta 100 miljoonaa,männyn pystykarsintaan tukea…,saahan MO hulppean tilin laatu tyvitukista….

  akkli

  Historiaa; hintasuositus 1987-1988 pystykarsintalisä D1,3m  karsinta-myynti kasvu 10 cm 60 mk/m3,  12 cm 70 mk  ,15 cm 80mk/m3 olivat huomattavis lisiä kun perushinta mät:llä oli 215-230 mk /m3 +luovutusaika ym lisät

  Panu Panu

  Miksi kuusia ei pitäisi pystykarsia?

  Per Ä Reikäs

  Pärrekin pystykarsinu puita, myös kuusia ihan vain omaksi iloksi, järkeä hän hommassa taloudellisesti ole.

  Lasse

  Miksi kuusia ei pitäisi pystykarsia?

  Sinistymis ja lahovauriota on aina pelätty kuusen karsinnassa. Yleensä kuusi luontaisesti ei pitkästi karsiinnu ja aika rajulta ja työläältä vaikuttas jos yhden tukin verrankaan kuusta karsis.

  Panu Panu

  Koivu taitaa olla kuusta lahoherkempi. Tässä jotain kuusen pystykarsinnan lahoriskistä:

  ”Lahoa esiintyi 1,4 %:ssa tutkituista karsituista oksista. Viat voivat levitä karsitusta oksasta runkopuuhun, mutta tutkimuksessa ei voitu luotettavasti osoittaa, olivatko ne jo valmiiksi puussa vai olivatko ne tulleet oksahaavan kautta puuhun. Elävät oksat eivät ole läheskään niin alttiita sinistymiselle kuin kuivat oksat, mikä voi johtua elävien oksien nopeammasta kylestymisestä. Jos väri- tai lahovikaa syntyy, se rajoittuu yleensä oksia sisältävään puun sisussylinteriin eikä leviä oksattomaan puuvaippaan päin. Tuimalan (2006) mukaan myös luontaisesti karsiutuneissa oksissa on sinistymää ja lahoa.”

  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/9332/Honkasalo.Johanna.pdf?sequence=2

   

  Per Ä Reikäs

  Kuusten pystykarsinta pihkaannuttaa, pinta korjaantuu, laho tulee tyveltä.

  Gla Gla

  1,4% oksista. Yhdestä rungosta karsitaan usean vuoden oksat eli kun tarkastellaan runkoja, prosentti nousee helposti kymmenkertaiseksi?

  Panu Panu

  Vertailukohtana koivu:

  ”Koivulla puuaineen sisään jääneet karsitut oksat lahoavat lähes poikkeuksetta (kuva 7). Oksan läpimitta, laatu ja karsinta-ajankohta eivät vaikuta sen lahoavuuteen. (Verkasalo ja Rintala 1998.)”

   

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 30)