Keskustelut Metsänomistus Sähkölinjakorvaus

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 12)
 • Sähkölinjakorvaus

  Mieleeni tuli sähkölinjojen lunastuskorvausasioista lukiessani kysyä, onko kellekkään maksettu tien varteen siirretystä sähkölinjasta aiheutuvasta puun varastoinnin estymisestä koituvaa haitankorvausta? Käytännössähän sähkölinja voi pidentää lähikuljetusmatkaa varastopaikalle huomattavastikin, ja lunastuslain mukaan tästä olisi maanomistajalle maksettava lunastuslain 35 §:n mukaisesti haitankorvaus kantorahatulon laskiessa nousseiden korjuukustannusten johdosta.

  Tulisiko tällöin haitankorvauksen suuruus olla mielestänne keskiajomatkan pidentymisestä johtuva kuutioperusteinen korvaus, vai uuden/uusien liittymän/liittymien tekemisestä koituvat todelliset (arvioidut) kustannukset. Käytännössähän uusia, rekan mentäviä ja vähintään muutaman kymmentä metriä pitkiä liittymiä/pistoja, tulisi rakentaa parinsadan metrin välein tällaisessa tilanteessa.

  Näistä asioista tulee kaiketi sopia lunastustoimituksen yhteydessä. Miten olette itse toimineet?

 • mehtäukko

  Sähkölankojen alle kun ei saa puuta varastoida. Klusterin automiehet eivät ala eivätkä osin saakaan peruutella pistoihin, joten tienpätkä on rakennettava kääntöpaikkoineen. Muutama kymmenen metriä ei riitä alkuunkaan alkaen satojen mottien varastoksi.

   

  Kuitupuunkasvattaja

  Ota Mehtäukon hyvä kommentti vakavasti huomioon. Ota lisäksi huomioon, että linja voi olla paikalla seuraavat 100 vuotta sinä aikana puuta voidaan korjata ja varastoida alueelta monta kertaa. Siksi en itse tekisi kuutiopohjaista korvausvaatimusta. Lunastustoimikunnan puheenjohtaja on maanmittari ja mukana ehkä pari uskottua miestä.  Ota tarvittaessa valokuvia ja tee karttapiirros. Perustele ja selvennä, että miten nykyaikainen puunkorjuu toimii. Jos lunastustoimikunta ei tunnu heti ymmärtävän asiaa, niin maastokatselmukseen ja siellä asia paikanpäällä selväksi. Älä jätä viimeistä lausuntoasi viimeiseen (lunastuskorvaus)kokoukseen. Viimeisessä kokouksessa maanmittari (ja toimikunta) on jo ratkaisunsa tehnyt ja seuraava valitusosoite menee oikeusistuimeen.

  mehtäukko

  Vakavasti huomioon mitä??!

  Luettelin vaan tosi-elämän faktoja.Pikku pistoilla ei saa kuin henkilökoslansa tieltä pois.

  Metsäkupsa Metsäkupsa

  Kuitupuunkasvattaja on perillä käytännöistä.Itse olen parastakin aikaa lunastoimikunnan jäsen.Maastokatselmus kannattaa pyytää,ei maksa maanomistajalle mitään,eikä ole  mitään hävittävää.Usein näissä katselmuksissa maanomistaja esittelee varastopaikkaa tienlaidassa,jossa pusikko kasvaa ,joten ei katselmuksessa välttämättä korvauksia suuremmin tule.Yleensä haittakorvauksia kuutioperusteisesti ei maksella,vaan pyritään korvaava varastopaikka kustannukset korvaamaan.Jos entinen varastopaikka on olematon,ei uutta kääntölenkkiä teineen korvata.Olen nähnyt olemattomia varastopaikkoja,mutta maanomistaja vaati aivan eritasoista sepelöityä tietä kääntölenkkeineen ym.                                                                          . Asfalttiteillä varastopaikan paikka ei ole tienlaidassa,vaan liittymästä lähtevällä ajouralla/ tiellä.Tällöin matka ei kymmeniä metrejä enempää pitene ja sen matkan rekka kyllä osaa peruuttaa.Yksityistiet ja alemmat tiet ovat sitten omalukunsa,joissa sähkölinja saattaa yksittäiselle metsänomistajalle tuottaa melkoista haittaa.Pahimmillaan ei omalle maalle tienlaitaan saa ollenkaan puuta varastoida.Sähköyhtiöiden korvausvalmiudet vaihtelevat,maakunnaliset ovat nihkeimpiä sopimaan.

  tuottoarvo

  Kiitoksia asiantuntevista kommenteista! Mitä tarkoitat metsäkupsa ”olemattomalla varastopaikalla”. Puutahan on tarkoitus varastoida tien varteen sitä varten mahdollisesti vasta leimikon teon yhteydessä raivattuun paikkaan. Tien päällyste ei vaikuta siihen, voiko varastopaikka olla tien varressa vai ei. Vain valta- ja kantateiden eli tienumeroltaan esim. 9 ja 99 olevien teiden varteen ei lähtökohtaisesti saa varastoida puutavaraa.

  Jos metsänomistajalta menee mahdollisuus tehdä sadan metrin mittainen puutavaran varasto tien varteen sähkölinjan vuoksi, eikö hänen lunastuksesta kärsimänsä taloudellinen haitta vaadi lain mukaan toimenpiteitä, jotka saattavat hänet lunastusta edeltävään tilanteeseen, mikäli sähkölinja pidentää keskimääräistä lähikuljetusmatkaa enemmän mitä se oli ennen sähkölinjan tekemistä. Eli tässä tapauksessa sähköyhtiö olisi velvollinen korvaamaan liittymän, tien ja kääntöpaikan varastopistolle, jonka pituus on sata metriä. Edit. 50 metriä*

  Mainitsemasi ”melkoinen haitta” on juurikin se haitta, josta metsänomistajan tulisi saada täysimääräinen korvaus. Tätä kysymykseni juuri koski.

  Ja viimeiseksi, millä perusteella maakunnalliset sähköyhtiöt ovat lain edessä muita paremmassa asemassa. Lunastuslaki on sanamuodoiltaan varsin selkeä.

  Jätkä

  Kyse on tietenkin tapauksesta, jossa maantie on sitä luokkaa, että sen ojan päälle tai taakse on luvallista ajaa varastopinoja. Kun sähkölinjan takia tuo mahdollisuus menetetään, on niiden omistajan velvollisuus järkätä varastoliittymä, johon voi kelillä kuin kelillä peruuttaa täysperävaunullisen ja päästä poiskin kuorman kanssa. Sellainen kolmekymmentä metriä riittää kyllä, jos rekkakuski ei kykene siihen ajamaan, niin on syytä vaihtaa kuskia.viisimetristä puutavaraa neljä metriä korkeaan pinoon kummallekin puolelle liittymätietä mahdollistaa jo usean rekkakuorman varastoinnin samaan aikaan.

  tuottoarvo

  Tarkoitat Jätkä ’niiden’ omistajalla ilmeisesti sähkölinjan etkä puiden omistajaa?

  Metsäkupsa Metsäkupsa

  Toiset ovat korvaamaan vain minimin.Esim.Fingrid maksaa maapohjakorvauksena yli yleisen käytännön taksan.Jätkä edellä sinällään oikeassa.Olematon varastopaikka on mahdollisesti nykykäytäntöön sopimaton tai käyttöväli on saattanut venähtää niin,että propsimetsä jo kasvaa.Tällöin sähköyhtiö epäilee korvaavan ,huomattavasti korkeatasoisemman varastopaikkakorvauksen vaadetta.Maaoikeudessa saa tarvittaessa ratkaisun,jos osapuolia ei lunastustoimikunnan ratkaisut tyydytä.Täysimääräinen korvaus on ainakin omien tiluksieni kohdalla jäänyt vaatimattomaksi,ainoastaan odotusarvon korvaus euroja enempi tilille erinäisissä lunastuksissa tuonut,eli kaikki on suhteelista.

   

  nuori isäntä

  Keskustele sen jakeluyhtiön kanssa. Mikäli vielä paikallinen yjtiö niin kuuntelevat kyllä ongelmasi. Tiedän muutaman tapauksen missä linja väisyettiin toiselle puolelle tietä, kun siellä maanoistajalla oli useita satoja metrejä tienvarsimaata, kun toisella puolella alle 100m.

  Jätkä

  tuottoarvo:”-Tarkoitat Jätkä ’niiden’ omistajalla ilmeisesti sähkölinjan etkä puiden omistajaa?”

  Ei kai tuossa ole mitään epäselvyyttä.

  Jos tuo tienvarteen varastointimahdollisuus viedään, niin iliman muuta viejä on korvausvelvollinen.

  Toki nuo puutavarapinot pitäisi aina tehdä varastoliittymällä, eikä sotkea yleistä tietä kuorilla, lumella, jäällä ja oksilla niin, että jopa henkilöautot ovat vaarassa.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 12)