Keskustelut Metsänhoito Sanomalehtikatsaus

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 22)
 • Sanomalehtikatsaus

  Sattui silmään merkillisiä lehtien otsikoita viime päivinä

  esim Kaleva

  >Met­sän­is­tu­tus on ra­han­huk­kaa poh­joi­ses­sa – Is­tut­ta­mi­nen ja tai­mi­kon hoito on liian kal­lis­ta ver­rat­tu­na niiden tuot­toon, sanoo met­sä­pro­fes­so­ri Timo Pukkala

  toinen

  >Raivaus on met­sän­omis­ta­jan pahin virhe – ali­kas­vun muo­dos­tu­mi­nen vii­väs­tyy kym­me­niä vuosia

  Helsingin sanomat

  Metsätalouden mallimaa karistaa neulasiaan.

  Metsämaan hiilinielun selvä pieneneminen ja maankäytön muuttuminen ensimmäistä kertaa päästölähteeksi sopivat huonosti Suomen imagoon kestävän metsätalouden ja metsäteollisuuden mallimaasta.

 • Tomperi

  Paljonko on metsätalouden osuus esim  bruttokansantuotteesta?

  Viennistä?

  Per Ä Reikäs

  Suomessakin pitäisi olla Venäjän Siperia kaltainen rangaistus järjestelmä, eli jos jo iso palkkainen valtion yhtiön työntekijä tappio sijoittaa, niin kaksi vuotta Utsjoella vähintään, ehkä elinikäisen tuomio, jos kyse miljoonista Suomalaisten vero euroista.

  A.Jalkanen

  Mettäteollisuus ry: metsäteollisuuden osuus nettovientituloista on noin viidennes. Tähän ei varmaan vielä sisälly konepaja- ja metalliteollisuus kuten lastinkäsittely ja paperikoneet. Sitä en tiedä mihin vaikkapa Ponssen metsäkoneet lasketaan. BKT-osuus on pieni.

  Puuki

  Miten metsät ja maankäyttö muuttui päästölähteeksi ? Se on kiinni mm. siitä miten paljon on rakennusmaata kaavoitettu lisää ja mihin verrataan.  Jos verrattasiin esim. 70-luvun metsän kasvuun/hiilitaseeseen  ja siitä asti parantuneeseen hiilitaseeseen, niin ei ole eikä tule olemaan päästölähde pidemmällä aikavälillä.  Yhden vuoden tilastoluku ei vielä kerro juuri mitään jatkosta eikä vuosikymmenten ajan jatkuneesta trendistäkään.   Turvemaapeltojen osaltakin pitäisi ottaa selvää sen alan asiantuntijoilta eikä esim. vihriästä puoluetoimistosta tms. miten asia on käytännössä.

  PS Hesarin paperiversiostakin pitäisi tehdä vessapaperia, niin sekin paperi menisi hyötykäyttöön ja hiilinielukin lisääntyisi.

  Timppa

  Puunkorjuukoneista Suomen markkinaosuus on 70 %.  John Deere on myös merkittävä.  Metsäkoneteollisuuden kehittyminen on ollut seurausta metsien kasvun lisääntymisestä.  Tuotekehittelyä on helppo tehdä, kun joka puolella tehtaita on metsiä, joissa voi testata.

  Jovain

  Nykyinen metsänhoidon ja korjuun logistiikka edellyttävät ennakkoraivauksen tehtäväksi ennen korjuuta. Ennen aikaan toimittiin päin vastoin, raivattiin korjuun jälkeen. Metsänhoidon kannalta tällä on iso vaikutus, jos pyritään edistetään peitteistä metsänhoitoa.

  A.Jalkanen

  Eihän ennakkoraivaus tarkoita että kaikki aluskasvillisuus vedetään sileäksi; ainoastaan korjuuta haittaava puusto.

  mehtäukko

  Eihän harvennuksissa alle jääneitä tureikoita ole mitään järkeä raivata vasta korjuun jälkeen. Kenen etu se olisi?

  Per Ä Reikäs

  EDIT

  Jovain

  Kemeraa nuorissa metsissä maksetaan lähinnä kannattamattomasta korjuutoiminnasta ja taimistoille uudistamisen jälkeisestä taimikonhoidosta. Sitä vastoin ns. peitteisessä metsähoidossa kemeraa ei makseta. Voi olla metsänhoidon kriteeristössä määrittelemätön?  Jaksottaisessa metsänhoidossa ennakkoraivaukset pyritään tekemään ennen korjuuta, on ohjeistettu siihen hoitomuotoon, mutta ei sovi peitteiseen metsänhoitoon, jossa hoitotyöt on syytä tehdä aina metsän käsittelyn jälkeen.

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 22)