Keskustelut Metsänhoito Sisäinen korko istutusinvestoinnille

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 24)
 • Sisäinen korko istutusinvestoinnille

  Yleensä ajatellaan, että ensiharvennuksessa ei saa istutusinvestoinnille mitään tuottoa. Laskeskelin tuossa ihan taimikohtaista sisäistä korkoa istutukselle. Minulla on Keski-Suomessa istutusmännikkö jonka laitoin alulle 2012. Kannonnoston yhteydessä tehtiin kääntömätästys, siitä ei tullut laskua. Istutus ja taimet maksoivat yhteensä 0,25€/kol (alv0%). Varhaisperkaus kesällä 2016 maksoi kemeran jälkeen 100€/ha, eli yhtä taimea kohden 0,04545€ (istutin 2200kpl/ha). Seuraava käsittely on taimikonhoito/harvennus 12 vuotta istutuksesta arvioisin että kustannus on luokkaa 150€/ha (jonkinlainen kemera tod.näk. säilyy), eli 0,06181€/kpl. Ensiharvennus 25 vuotta istutuksesta jolloin poistuman keskijäreys 80litraa/kpl. Kuitupuun hinta 15€/motti (hyvä tieyhteys ja kesäkorjuu) joten yhdestä puusta saa 1,2 euroa. Nämä luvut kun lykkää exceliin, niin sisäinen korko 25 vuoden aikana tehdyille investoinneille on kohtuulliset 5,6%.

  Kakkkosharvennuksessa poistettavien puiden sisäinen korko nousee 8,39 prosenttiin, oletuksena hakkuu 37 vuotta istutuksesta, poistettavien puiden koko 133litraa ja poistuman keskihinta 25€/motti

  Päätehakkuuseen 60 vuotta istutuksesta kasvatettavat puut ovat 500litraisia ja poistuman keskihinta 45€/motti. Näiden puiden istutus ja hoitoinvestoinnit tuottavat 8,9 prosentin sisäisen koron

   

  Laskinko väärin?

 • Planter Planter

  Mielenkiintoinen laskelma. Kannonnosto taitaa olla nykyisin hyvin harvinaista, joten kääntömätästyksestä tulee lasku. Kokeilepa lisätä laskelmaan maltillinen mätästyskustannus 0,16€ (alv 0)/ taimi.

  Puuki

  Paljonko on kok.poistumat harvennuksissa ?

  Jätkä

  Aika optimistinen laskelma.  Voi tulla yllätyksenä, mutta 25 vuotiaan männikön poistuvien runkojen keskikoko tuskin on vielä 80 litraa.

  Kannonnostoa ei taideta enää tehdä edes keskisuomessa, joten maanmuokkauksesta tulee lasku. Tuleeko 133 litraisista puista pätkääkään kelvollista sahapuuta? – Ei tule.

  Pete

  Kun ensimmäiselle vuodelle lisää muokkauskustannuksen 0,16€/kpl, niin ensiharvennukseen kasvatettavan puun sisäinen korkotuotto tippuu 3,76 prosenttiin, kakkosharvennukseen kasvatettavan 5,5 prosenttiin ja päätehakkuuseen kasvatettavan 6,75 prosenttiin

  Kyseisen taimikon alkukehityksestä päätelleen ensiharvennus 25 vuoden kuluttua poistuman keskijäreydellä 80 litraa voi hyvinkin olla mahdollista. Siis tuossa kyseisessä taimikossa. Valtapituus nyt kuuden kasvukauden jälkeen on yli 3 metriä, eli taimikko näyttää kehittyvän reippaastikin kasvumalleja nopeammin. Ylipäätään olen aika toiveikas, että jalostetulla alkuperällä tuotettu laadukas mäntypaakku lähtee aivan erilaiseen kasvuun kuin nyt ensiharvennusiässä olevat männiköt.

  Kakkosharvennuksessa poistettava KESKIMÄÄRIN 133 litrainen runko antaa tukkiprosentiksi  noin 22. Kyllä sillä pitäisi päästä noin 25€/motti poistuman keskihintaan. Sahatukin laadusta en ole niin kiinnostunut kunhan ne vain ovat suoria ja riittävän järeitä. En usko, että tuollaisia harvennustukkeja vieroksutaan tulevaisuudessakaan. Voin toki olla väärässäkin.

  Sisäisen koron laskennalla ensiharvennuksessa poistettavienkin puiden istutus näyttää siis kannattavan jotenkuten. Vai laskinko väärin?

  Jätkä

  Iso pää edellä jos harvennetaan, niin sitten!

  Mutta miksi tyytyä noin hitaaseen kasvuun, kun Siilinjärven koealoilla on päästy noin 40 kuution vuosikasvuihin?

  Kaavoja voi kehitellä omilla silmälaseilla katsoen haluttuun suuntaan, totuus löyty vasta sitten, kun päätehakkuun mittalistat ovat kädessä.

  Pete

  Ensiharvennuksen poistuma voisi olla noin 65mottia jolloin runkoja poistuu 800kpl ja jäävä puusto olisi noin 1300kpl. Vuotuinen keskikasvu siis noin 6,8mottia ensimmäisen 25 vuoden aikana.

  Toisessa harvennuksessa runkoluvun poistuma 700kpl, yhteensä  90mottia ja jäävä puusto 600kpl/ha. Se sopii mt-pohjalla olemaan päätehakkuuseen asti.

  Koko kiertoajan kasvu yhteensä 65+90+300=455mottia, eli kiertoajan (60 vuotta) vuotuinen keskikasvu 7,58mottia. Tämä ei ole Keski-Suomessa oikea-aikaisesti hoidetussa mt-istutusmännikössä ollenkaan mahdoton luku, ehkäpä jopa alakanttin?

  Planter Planter

  Ei tässä mitään omaa kaavaa ole kehitetty. Kustannuksia ja tuloja sensijaan joskus tulee arvioitua haluttuun suuntaan. Tämä taimikohtainen kustannus-lähestymistapa ihan mielenkiitoinen ja monelle konkreettisempi ja ymmärrättävämpi kuin NNA. Kyllä sillä voi kokeilla mikä vaikuttaa ja miten paljon. Ennakkoraivaus varmaankin pitäisi lisätä ainakin ennen ensiharvennusta?

  Pete

  Joo, ennakkoraivaus ehkä tarvitaan yleisellä tasolla, mutta tässä kyseisessä tapauksessa todennäköisesti ei. Varhaisperkaus osui, myönnän että tuurilla, erittäin hyvään aikaan viime vuoden heinäkuun alkuu. Siinä oli monen viikon täysin sateeton jakso alla. Vesominen on pari viikkoa sitten tarkasteltuna hyvinkin heikkoa ja seuraavassa taimikonhoidossa ne saavat taas täystyrmäyksen. Sen voi todennäköisesti siirtää lähemmäs ensiharvennusta kuin tuossa laskelmassa.

  Se on totta, että tässä on kyseessä nyt vain yksi kohde ja se mahdollistaa mielestäni tuollaisen kasvatusketjun. Monelta kantilta näitä voi katsoa. Pitäisikö tätä edeltävän päätehakkuun ennakkoraivaus laskea tämän taimikon kustannuksiin vai ei? Riippuuko se siitä, että postettiinko päätehakkuuta häiritsevää puustoa vai parantaako kyseinen ennakkoraivaus seuraavan puusukupolven kasvua ja kehitystä?

  Jos edellinen kierto on hoidettu jämptisti ja uudistamisen ja raivausten ajoitus on oikea, niin minun mielestä voi laskea sillä oletuksella että ensiharvennuksen ennakkoraivuuta ei tarvita. Kuinka paljon yksityismetsistä näin hoidetaan? Väitän että vain pieni osa vaikka jämptisti hoitaminen ei maksa edes enempää vaan päinvastoin vähemmän kuin hutilointi.

  Puuki

  Mahdollisuuksien rajoissa voisi olla . Kasvun 25 vuodessa pitäisi olla tuossa n. 50 % parempi mitä muutama vuosikymmen sitten oli keskimäärin E-Suomen mt-männiköissä.

  (12 v:n kohdalla laskettu th kustannus/taimi  on väärin laskussa.)

  Se tuli vielä mieleen esimerkistä, että jos kaikki 2200 jää th:n jälkeen kasvamaan, niin järeytyminen 80 litraiseksi 25 vuodessa voi jäädä haaveeksi.  Jos taas th tehdään normaalitiheyteen, niin kustannukset/ taimi muuttuu vähän koko laskelmassa.

  Tai voi tietysti olla niinkin että kasvupaikka on niin erityisen hyvä että onnistuu.

  satapii

  Kannoista 0,7€/m3 * 300m3/ha =210€/ha

  taimet 1v kuusi 20snt/taimi*1800kpl/ha=360€/ha

  maanmuokkauksesta kannonnoston yhteydessä ei laskua

  istutus oma+talkootyönä (säästö kuntosali-lippujen verran)

  Kuluiksi jää 150€/ha josta verotuksessa pois 30% jää n.100€/ha

  Varhaisperkaus (säästö kuntosali-lipun verran) ja kemeraa 160€/ha(josta verot 30%)

  Taimikonkoito (säästö kuntosali-lipun verran) ja mah.kemera 230€/ha(josta verot 30%)

  Jos ei työtä pelkää ja matkakulut on nolla niin varhaisperkauksen kemeran jälkeen istutuskulut+varhaisperkauksen bensat on tienattu.

  alv:ja ei ole huomioitu kun ovat läpilaskutuserä.

  Tämä on yksi laskelma muiden joukossa.

   

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 24)