Keskustelut Luonto Soiden ennallistaminen

 • Tämä aihe sisältää 7 vastausta, 5 ääntä, ja päivitettiin viimeksi , sitten Panu toimesta.
Esillä 7 vastausta, 1 - 7 (kaikkiaan 7)
 • A.Jalkanen

  Timo Pukkala kannustaa blogissaan soiden ennallistamiseen ja pitää myös jatkuvapeitteistä kasvatusta ennallistavana.

  https://blogs.uef.fi/forest-issues/2022/10/28/ennallistaminen-kannattaa/

  Nostokoukku

  Heikkotuottoiset suot tuottavat heikosti tehdäänpä mitä tahansa, ainakin metsätalouden kannalta. Bioenergian tuottajana tahtoo fossiilista palaa enemmän kuin bioenergiaa kertyy. Jos puuntuottokyky on kiinni kunnostusojituksesta ja toistuvista lannoituksista, taitaa sekin olla hölmöläisten täkin jatkamista. Muuten tarkasteltuna nykytilaan jättäminen tai ennallistaminen ovat varmaan tuottoisimpia. Tulee lakkoja, karpaloita ja riekkoja sekä teeriä.

  Panu

  Tyypillistä Pukkalaa taas, jättää mainitsematta ennallistettujen soiden metaanipäästöt. Linkitetyssä tutkimuksessakaan niitä ei mainita.

  Gla

  Jatkuvasta kasvatuksestakin hyvin asenteellista kirjoitusta. Myönnetään, että koivujen ja mäntyjen alle tulee kuusta, josta seuraa kaksijaksoinen puusto. Sen jälkeen mennään harrypotter-osastolle, kun alikasvoskuusikosta tuleekin sekametsä. Pukkala lisäksi sanoo suosivansa lehtipuita, vaikka vain kuusi uudistuu. Näin kansaa viedään kuin sitä pässiä narussa.

  Alussa esitettiin myös tuloksia suojelun kannattavuudesta. Kertomatta jää se, mistä uusiutuvia materiaaleja saadaan, kun metsätalous ei kannata ja taistelu luontoa vastaan tuottaa vain päästöjä.

  Luulisi professorin oppineen jo sähkökriisistä edes jotain. Itsekin tosin sanoo harjoittavansa metsätaloutta.

   

  mehtäukko

  Pukkalan linkistä…: ”Kasvun kannalta parhaita ovat rinnankorkeusläpimitaltaan 15–20-senttiset puut. Jos harvennushakkuu onnistutaan tekemään niin, että kasvamaan jää runsaasti tuon paksuisia puita, metsikön tilavuuskasvu pysyy hyvänä, vaikka kasvavia puita poistetaankin. Mitä pidempään metsää vodaan harventaa niin, että kasvamaan jää runsaasti hyvän kasvuvaiheen puita, sitä parempaan pitkän aikavälin tuotokseen päästään.

  ”Tilavuuskasvun kannalta otolliset 15–20-sentin puut lisäävät nopeasti myös arvoaan. Pitkän aikavälin tuotto maksimoituu, jos metsää käsitellään niin, että jokaisen hakkuun jälkeen valtaosa kasvamaan jätetystä puustosta on hyvän tilavuus- ja arvokasvun vaiheessa.”

  Kuinka tuo on käytännössä mahdollista??

  A.Jalkanen

  mehtäukko: heilauttamalla taikasauvaa? Gla mainitsi harrypotter-osaston niin siitä tuli mieleen… ? no aika näyttää…

  Panu

  Pukkala on tehnyt tasan yhden JK-hakkuun sinne missä on tehnyt. Ensimmäisessä hakkuussa valinnanvaraa varmasti on mutta seuraavissa voi olla toisin.

Esillä 7 vastausta, 1 - 7 (kaikkiaan 7)