Keskustelut Metsänhoito Suojelua – ei millekään

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 59)
 • Suojelua – ei millekään

  <p class=”western” align=”left”>Jatkuvan kasvatuksen malli luo kuusikon monotyypin, joka on lajistoltaan huomattavan köyhä. Talouspuolella jatkuvan kasvatuksen kasvumallit ovat mielikuvituksellisia. Otettu mallinteista, joiden tekijä on sen kieltänyt, jotta niitä ei ole tarkoitettu kuvantamaan harsitun metsän kasvua. Koealadataa olisi ollut käytössä, mutta se ei ole kelvannut. Olisiko siksi, koska lopputulema on negatiivinen, ja jatkuvan kasvatuksen palvelusektorilla tutkija saa taloudellista hyötyä? Luken koealat kertovat senkin, että jatkuvan kasvatuksen metsälöihin ei luontaisesti synny lehtipuusekoitusta. Kuusikon monotyypit ovat monimuotoisuuden suhteen heikkoja.</p>
  <p class=”western” align=”left”>Suomen metsissä ns. jatkuva kasvatus oli valtamenetelmä vielä 1930-luvulla, kunnes se 1950-luvulla kiellettiin. 5 miljoonaa hehtaaria oli sillä menetelmällä tehty vajaatuottoiseksi. Moderni jatkuva kasvatus on kuulemma parempi. Onko? Uusin tieto kertoo, että luontaisesti uudistetuista metsäaloista eteläisessä Suomessa on onnistunut ainoastaan 30 %! Mitä tämä tarkoittaisi metsätaloudelle, työllisyydelle ja kansantaloudelle, jos vastaava luku metsänuudistuksessa yleistettäisiin koko maahan?</p>
  <p class=”western” align=”left”>Tiede -lehdessä julkaistiin hiljattain artikkeli, joka muistuttaa tavasta tehdä tiedettä: Ensin päätetään lopputulos, ja sitten valitaan tutkimusasetelma, jolla siihen päästään. Lopputuloksena oli, että avohakkuut varttuneissa kuusikoissa vähentävät mustikkavarvikkoa, vähentävät metsämyyrien määrää, ja siten heikentävät monimuotoisuutta. Erityisesti väite myyrien määrästä oli hämmentävä. Varmaan jokainen metsänomistaja on tavannut myyrien aiheuttamia tuhoja. Miten tuhoja on niin paljon, jos myyriä ei avohakatuilla alueilla olisi? No, useimmiten näkyvimmät tuhot ovatkin peltomyyrän aiheuttamia – ei metsämyyrän. Oikeassa elämässä myyriä siis on, toisin kuin artikkeli antaa ilmeisen tarkoitushakuisesti ymmärtää.</p>
  <p class=”western” align=”left”>Väite mustikkavarvikoiden vähentymisestä avohakkuissa pitää luonnollisesti paikkansa. Nämä kuitenkin yleensä hitaasti palautuvat. Mutta, aika usein varttuneissa kuusikoissa kyse on metsiköistä, joissa mustikka ei kasva. Latvuskerros on sulkeutunut, maapohja kunttainen, sammaloitunut, ei varpuja tai muuta aluskasvillisuutta. Ja jos varpuja on, niin marjantuottoa ei enää niinkään. Tarvitaan myös valoa ja paisteisuutta. Valo ja paisteisuus ovat olennaisia hyönteisyhdyskuntien menestymiselle, joita avohakkuualueet synnyttävät. Puolueeton, ideologiasta vapaa tutkimus osaa ottaa tutkimuksen sisään erityyppisiä koealoja, ja tekee johtopäätökset riittävän suuren aineiston perusteella. Mikäli tutkimuksen koealat valikoitaisiin pelkästään paksusti kunttautuneista kuusikoista, jotka avohakattaisiin, kulotettaisiin, niin saataisiin Tiede -artikkeliin verrattuna täysin käänteinen lopputulos, jossa kaikkein harvinaisimpien eliölajien suojelutavoitteet täyttyisivät moninverroin paremmin avohakkuumenetelmällä.</p>
  <p class=”western” align=”left”>Missään vaiheessa ei ole ollut tilannetta, jossa jatkuvaa kasvatusta olisi voinut rehellisesti sanoa ekologisesti paremmaksi. Viimeisimmät uutiset avohakkuualoilta ovat tuoneet tietoa, että hakkuualan jättöpuuryhmiin on ilmestynyt ikimetsien lajistoa, kun lahoa, järeää puuainesta on ollut saatavilla paisteisella paikalla. Väitteet jatkuvan kasvatuksen paremmuudesta on enemmänkin haitannut ja jättänyt varjoonsa keskustelun monimuotoisuutta oikeasti edistävistä toimenpiteistä. Todelliset ongelmat ovat vanhojen metsien puute eteläisessä Suomessa, niiden pirstaleisuus, lahopuun ja palopuun vähäisyys. Jatkuva kasvatus menetelmänä ei paranna yhtäkään oikeaa ongelmaa. Avohakkuiden negatiivinen ekologinen vaikutus tulee enemminkin niiden alueellisen toteutuksen mittakaavasta kuin itse menetelmästä. Erikerrosrakennetta ja sekapuustoa voi suosia kasvatusvaiheessa, päätehakkuuseen saakka. Mikäli aarnimetsää haluttaisiin, niin sitä ei ole järjellistä tavoitella metsätalouden sisällä 150-200 vuoden kiertoajalle. Täyssuojelulle sikäli tarpeensa, mutta mielivaltaisesti sitä ei pidä lähteä ajamaan.</p>

 • Kurki

  Kansalaisaloite-ehdotuksia:

  – jatkuva kasvatus kiellettävä, johtaa metsien kuusettumiseen ja monimuotoisuuden heikkenemiseen

  – avohakkuut tehtävä pakollisiksi metsän monimuotoisuuden säilyttämiseksi

  Jos avohakkuut valtion mailta lopetetaan, harjaskääpää on sen jälkeen niistä metsistä kuulemma vaikea löytää.

  https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007741686.html

  Puuki

  Ei jk:a tarvitse kieltää vaan tehdä luvanvaraiseksi ettei  valtaudu väärille kohteille.  Sekapuustoiset valmiiksi erirakenteiset  metsät turvemailla  sopii siihen hyvin, jos kasvupaikkatyyppi on sopiva ja kosteusolosuhteet sallii reilun harvennuksen .    Kangasmailla pääosin   tuoreilla kankailla  ja nekin vain , jos on sopivasti taimiainesta tai erirak. puusto jo valmiina .

  Metsuri motokuski

  Eiköhän niitä lupia jo tarvita ihan riittämiin joten tarvitaanko niitä vielä lisää ?

  Haba

  Jep, eräällä jappastelu porukalla on tavoitteena luovuttaa omaisuuden suoja keskusjohtoiselle politbyroolle.

  Tikkula

  Näkyi maastullissa lukevan että kemijärven sellukattilan luvista valitettu.

  A.Jalkanen

  Parasta on kertoa kaikkien menetelmien kaikki puolet, ja metsänomistaja saa sitten valita.

  Gla

  Minusta jk-luvan myöntäminen voitaisiin antaa ympäristökeskukselle. Kunhan vaan kaksivaihekasvatus, siemenpuuhakkuu, ylispuiden poisto tms. laatuharvennus ei laskettaisi jk-menetelmään kuuluvaksi. Samalla voisi ottaa käyttöön naspurien kuulemismenettelyn valitusoikeuksineen. 30 vrk käsittelyaika ja normaali hallintomaksu.

  Kelpaako Haballe tällainen vallansiirto kepulta vihreille?

  mehtäukko

  Minusta taas jk:n juurikääpäiset ja lopulta kuusiporaiset puut pitäisi sakon uhalla velvoittaa polttamaan mo omassa uunissa…tai saunan kiukaassa..

  nuori isäntä

  Aloittajalle onnittelut mahtavasti nimestä. Kurki, minä voisin allekirjoittaa aloitteen.  Kukakohan sitä lähtisi laatimaan? Laatiminen pitäisi lähteä juuri tuosta haitallisuudesta monimuotoisuudelle ja kasvulle. Kieltoa ei ehkä tulisi, mutta varmasti nostaisi kekusteluun sitä miten ihmisiä on johdettu harhaan jatkuva kasvatuksen harhoilla.

  A.Jalkanen

  En tiedä miksi metsänomistajien pitäisi vapaaehtoisesti rajoittaa toimintavaihtoehtojaan. Jos tsiikaisitte ennen aloitteen tulille laittoa ainakin Luken seminaarin aineistot; siinä on uusin paras tieto asiasta. (Videoita ei edelleenkään näy.)

  http://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/metsanhoito/metsan-jatkuva-kasvatus/

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 59)