Keskustelut Metsänhoito Suojelua – ei millekään

Esillä 9 vastausta, 51 - 59 (kaikkiaan 59)
 • Suojelua – ei millekään

  <p class=”western” align=”left”>Jatkuvan kasvatuksen malli luo kuusikon monotyypin, joka on lajistoltaan huomattavan köyhä. Talouspuolella jatkuvan kasvatuksen kasvumallit ovat mielikuvituksellisia. Otettu mallinteista, joiden tekijä on sen kieltänyt, jotta niitä ei ole tarkoitettu kuvantamaan harsitun metsän kasvua. Koealadataa olisi ollut käytössä, mutta se ei ole kelvannut. Olisiko siksi, koska lopputulema on negatiivinen, ja jatkuvan kasvatuksen palvelusektorilla tutkija saa taloudellista hyötyä? Luken koealat kertovat senkin, että jatkuvan kasvatuksen metsälöihin ei luontaisesti synny lehtipuusekoitusta. Kuusikon monotyypit ovat monimuotoisuuden suhteen heikkoja.</p>
  <p class=”western” align=”left”>Suomen metsissä ns. jatkuva kasvatus oli valtamenetelmä vielä 1930-luvulla, kunnes se 1950-luvulla kiellettiin. 5 miljoonaa hehtaaria oli sillä menetelmällä tehty vajaatuottoiseksi. Moderni jatkuva kasvatus on kuulemma parempi. Onko? Uusin tieto kertoo, että luontaisesti uudistetuista metsäaloista eteläisessä Suomessa on onnistunut ainoastaan 30 %! Mitä tämä tarkoittaisi metsätaloudelle, työllisyydelle ja kansantaloudelle, jos vastaava luku metsänuudistuksessa yleistettäisiin koko maahan?</p>
  <p class=”western” align=”left”>Tiede -lehdessä julkaistiin hiljattain artikkeli, joka muistuttaa tavasta tehdä tiedettä: Ensin päätetään lopputulos, ja sitten valitaan tutkimusasetelma, jolla siihen päästään. Lopputuloksena oli, että avohakkuut varttuneissa kuusikoissa vähentävät mustikkavarvikkoa, vähentävät metsämyyrien määrää, ja siten heikentävät monimuotoisuutta. Erityisesti väite myyrien määrästä oli hämmentävä. Varmaan jokainen metsänomistaja on tavannut myyrien aiheuttamia tuhoja. Miten tuhoja on niin paljon, jos myyriä ei avohakatuilla alueilla olisi? No, useimmiten näkyvimmät tuhot ovatkin peltomyyrän aiheuttamia – ei metsämyyrän. Oikeassa elämässä myyriä siis on, toisin kuin artikkeli antaa ilmeisen tarkoitushakuisesti ymmärtää.</p>
  <p class=”western” align=”left”>Väite mustikkavarvikoiden vähentymisestä avohakkuissa pitää luonnollisesti paikkansa. Nämä kuitenkin yleensä hitaasti palautuvat. Mutta, aika usein varttuneissa kuusikoissa kyse on metsiköistä, joissa mustikka ei kasva. Latvuskerros on sulkeutunut, maapohja kunttainen, sammaloitunut, ei varpuja tai muuta aluskasvillisuutta. Ja jos varpuja on, niin marjantuottoa ei enää niinkään. Tarvitaan myös valoa ja paisteisuutta. Valo ja paisteisuus ovat olennaisia hyönteisyhdyskuntien menestymiselle, joita avohakkuualueet synnyttävät. Puolueeton, ideologiasta vapaa tutkimus osaa ottaa tutkimuksen sisään erityyppisiä koealoja, ja tekee johtopäätökset riittävän suuren aineiston perusteella. Mikäli tutkimuksen koealat valikoitaisiin pelkästään paksusti kunttautuneista kuusikoista, jotka avohakattaisiin, kulotettaisiin, niin saataisiin Tiede -artikkeliin verrattuna täysin käänteinen lopputulos, jossa kaikkein harvinaisimpien eliölajien suojelutavoitteet täyttyisivät moninverroin paremmin avohakkuumenetelmällä.</p>
  <p class=”western” align=”left”>Missään vaiheessa ei ole ollut tilannetta, jossa jatkuvaa kasvatusta olisi voinut rehellisesti sanoa ekologisesti paremmaksi. Viimeisimmät uutiset avohakkuualoilta ovat tuoneet tietoa, että hakkuualan jättöpuuryhmiin on ilmestynyt ikimetsien lajistoa, kun lahoa, järeää puuainesta on ollut saatavilla paisteisella paikalla. Väitteet jatkuvan kasvatuksen paremmuudesta on enemmänkin haitannut ja jättänyt varjoonsa keskustelun monimuotoisuutta oikeasti edistävistä toimenpiteistä. Todelliset ongelmat ovat vanhojen metsien puute eteläisessä Suomessa, niiden pirstaleisuus, lahopuun ja palopuun vähäisyys. Jatkuva kasvatus menetelmänä ei paranna yhtäkään oikeaa ongelmaa. Avohakkuiden negatiivinen ekologinen vaikutus tulee enemminkin niiden alueellisen toteutuksen mittakaavasta kuin itse menetelmästä. Erikerrosrakennetta ja sekapuustoa voi suosia kasvatusvaiheessa, päätehakkuuseen saakka. Mikäli aarnimetsää haluttaisiin, niin sitä ei ole järjellistä tavoitella metsätalouden sisällä 150-200 vuoden kiertoajalle. Täyssuojelulle sikäli tarpeensa, mutta mielivaltaisesti sitä ei pidä lähteä ajamaan.</p>

 • MaalaisSeppo

  Kauhistus:lehmät maisemanhoidossa. Niistähän tulee maitoa. Ei näin.

  Mummulassa myös olivat lehmät kesät vapaina ja hoitivat samalla maisemaniittyjä. Monimuotoisuus oli vallalla ja mansikoita oli runsaasti. Nyt kuuset vallanneet paikat – mansikat ja kukat ovat hävinneet. Jos näitä ”maisemakuusia” kaadetaan, niin luontoväki ehkä hermostuu.

  Puuki

  Perinteiset niitty-ja hakamaat on erittäin uhanlaisia. Monet harvinaiset  öttiäiset ja kasvit häviää jos niitä ei suojella niittyjä avaamalla.  On se kumma että l-suojelueksperttien kansoittama Helsinki ei hallitse oman alueensa luonnon suojelua ja sieltä halutaan antaa neuvot ja ukaasit sitten muille.

  Ahomansikka ja mesimarja ei kasva alueilla joilla ei maaperää käsitellä mitenkään.  Siksi kun lehmät talsii metsälaitumella ja syös vesakkoa matalaksi, niin sinne ilmestyy monimuotoista kasvillisuutta jota ei muuten näy.  Maanmuokkaus esim auraaminen sai aikaan saman ilmiön silloin, kuin sitä vielä harrastettiin .  Mesimarjat ja mansikat kasvoi hyvin ja marjoja riitti suht.pieneltä alueelta sankkotolkulla.

  Visakallo Visakallo

  Olisiko visentit ratkaisu näiden urbaanien hakamaiden hoitoon? Ne tarvitsisivat sydäntalvella myös keinoruokintaa, mutta muutenhan ne pärjäilisi metsissä ja niityillä ihan omillaan.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kerro Tolopainen lisää. Mistä tiesit että olivat avaruudesta? Olitko varmasti hereillä?

  Visakallo Visakallo

  Visentit pitäisivät todennäköisesti hirvetkin loitolla. Mitenköhän niitä saisi hommattua?

  Tolopainen

  Mistä kuvittelette, että Egyptin korka kulttuuri olisi syntynyt tyhjästä Saharan reunalle, jos sitä ei olisi sinne tuotu. Osasivat balsamoida ruumit, niin, että ne  ovat säilyneet 3000v. Mitä suomalaiset osasivat siihen aikaan., lyödä kivikirveellä toisiaan päähän. Suomenkin sivistys ja luonnonsuojelu on tuontitavaraa, ei niitä täällä ole kehitetty.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Meinaatko Visakallo että vaihdettaisiin hirvet visenttiin? Jotain sekin syö – ehkä maanviljelijät eivät olisi yhtä innoissaan kuin metsänistuttajat! Pihapiirin suojaajina susilta varmaan ihan päteviä. Veikkaan kuitenkin että niitä ei ole vapailla markkinoilla, vaan ainoastaan eläintarhoissa ja Puolan Bialowiezassa tms. paikoissa tarhattuna.

  Rane

  Tähän voi olla ihan luonnollinen selitys.Koska Tolopainen näkee joka aamu peilissä pienen vihreän miehen niin sen jälkee kaikki vastaantulevat avaruusolennot näyttävät ihan normaaleilta?

  Visakallo Visakallo

  Eihän Tolopainen ole lajissaan ainoa. Reilun parinkymmenen kilometrin päässä meikäläisen kotipaikalta oli aikoinaan myös vastaava kohtaaminen:

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Imj%C3%A4rven_ufotapaus

Esillä 9 vastausta, 51 - 59 (kaikkiaan 59)