Keskustelut Metsänomistus Supin metsästys lisää supeja

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 32)
 • Supin metsästys lisää supeja

  Viimeisessä Metsästys ja Kalastus-lehdessä oli juttu, jossa tiivistettynä tutkijat totesivat supeista: ”Mitä enemmän niitä tapat, sitä enemmän niitä syntyy”.

  Näinhän voi todeta myös insinöörijärjellä, kuten olen joskus näillä palstoilla kirjoittanutkin. Kun metsästys oli vähäistä, supisaalis oli 60 000 yksiöä/v. Eikä kanta tainnut enemmän lisääntyä. Tehostetun metsästyksen aikaan saalis on 180 000 yksilöä/v. Eikä kanta vaan vähene. Siis johtopäätös on, että rauhoitetaan supi, niin sen kanta romahtaa.

  Mielenkiintoista olisi kuulla esimerkiksi Antonin kommentti siitä, että ne supin metsästäjät ovat täyttäneet Antonin toiveen supikannan lisääntymisestä. Siis Antonin pitäisi lähettää vähintäänkin kiitoskirje konjakkipullon kera.

  Miksi metsästys lisää supikantaa? Selitys saattaisi olla esimerkiksi se, että jäljelle jääneet ovat paremmassa ravitsemustilassa, mikä kasvattaa pentuekokoja.

  Mitä sitten tämä suuri supikanta sitten vaikuttaa myyräkantoihin tai myyräkannat supikantoihin. Kuten olemme voineet tilastoista todeta, ei sitten yhtään mitään. Oli myyrähuippuja 2006 ja 2009. Nyt on ollut myyräkannoissa pitkä aallonpohja. Supien määrä on kuitenkin pysynyt vakiona.

 • A.Jalkanen

  Toinen mahdollisuus on että supikanta ei lisäänny metsästyksen vuoksi vaan siitä huolimatta, eli sopeutuu luontoomme erittäin hyvin, jopa paremmin kuin kotoperäinen mäyrä. Ketun metsästys ja avohakkuumetsätalous voivat suosia supia. Itse suosisin mieluummin kotoperäisiä petoja. Jospa supista saisi luomuturkiksia, joissa turkiksen laatu ei olisi ihan niin tarkkaa kuin tarhakasvatetuissa yksilöissä. Ekologisuus voisi olla myyntivaltti.

  jees h-valta

  Luontaisempaa ja supikoiria vähemmän rääkkäävää toimintaa olisi täysrauhoitus. Ainakin loukkupyynti pois. Tuo perustuu vain luonnon omaan kannan säätelyjärjestelmään josta ihminen (ainakin metsästäjä) on täysin vieraantunut. Luonnossa ei mikään ihmisen säätelemätön ole ”räjähtänyt käsiin”. Toimii kaikenkokoiseen kunhan palautetaan luontainen alkulähtötilanne kannalle.
  Esim hirvillä aivan muutamaan tuhanteen koko maan mittakaavassa.

  6 m3

  Supi on tulokas laji, ei kuulu alkuperaiseen Suomalaiseen faunaan. Tosin se on itse tallustellut itarajan yli. Pitaisiko sita suosia karppien, lumikoittet ja naatien kustannuksella?

  Päijänteen tyttö

  Supikoiran biologiasta vähäsen: ne nukkuvat talviunta lähes puolet vuodesta Suomen oloissa, joten ne eivät tuona aikana ilmeisestikään säätele myyräkantoja.

  Anton Chigurh

  Vuonna 1963 on ammuttu 60000 metsoa. Samoin vuonna 2006. Mutta vuonna 2006 metsokanta on ollut peräti 11,44% vuoden 1963 metsokannasta.

  Vuonna 1980 on ammuttu 120000 metsoa, jona vuonna metsokanta on ollut peräti 34,31% vuoden 1963 metsokannasta.

  Gla

  Timppa: ”Näinhän voi todeta myös insinöörijärjellä, kuten olen joskus näillä palstoilla kirjoittanutkin. Kun metsästys oli vähäistä, supisaalis oli 60 000 yksiöä/v. Eikä kanta tainnut enemmän lisääntyä. Tehostetun metsästyksen aikaan saalis on 180 000 yksilöä/v. Eikä kanta vaan vähene. Siis johtopäätös on, että rauhoitetaan supi, niin sen kanta romahtaa.”

  Tuolla päättelyllä ei ole mitään tekemistä insinöörijärjen kanssa. Vaikka provosointiahan kommenttisi tuolta osin olikin.

  A. Jalkasen kommentissa voi hyvinkin olla perää. Ainutlaatuista ei luonnossa olisi sekään, että laji kompensoisi pyynnin syntyvyyden tehostumisella.

  Timppa

  Antonille
  Meidän metsästysseuran mailla (n. 3000 ha) metso on ollut useimpina viimeisinä 30 vuonna täysrauhoitettu ja muinakin vuosina ammuttu vain ehkä joka kolmas vuosi joku yksilö. Siitä huolimatta metsokanta on merkittävästi vähentynyt. Ei se rauhoitus siis ole metsokantaa ainakaan lisännyt. Huono vertaus sinulta.

  Anton Chigurh

  Metsokanta on pudonnut vuoden 1960 tasosta 95%. 1960 manipuloitiin myyräkannan säätelyjärjestelmää tappamalla 25000 myyriä pääravintonaan käyttävää nisäkäspienpetoa, joista kettuja oli 20000.

  Nyt sitä säätelyjärjestelmää manipuloidaan niin massiivisesti, että vuodessa tapetaan paljon pienemmästä kannasta 300000-400000 myyriä pääravintonaan käyttävää nisäkäspienpetoa, joista kettuja (key predator) on 60000.
  Se on pääsyy kanalintukantojen romahdukseen. Kuten myös borrelioosin (myyrät reservuaari) viisinkertaistumiseen vuodesta 1995 lähtien.

  A.Jalkanen

  Kun näyttää kovasti siltä että pienpetojen metsästyskampanja ei ole onnistunut elvyttämään metsäkanoja eikä myöskään metsästysrajoitukset, vahvin ehdokas kantojen heikkouden syyksi on elinympäristöjen heikkeneminen. Suurin syyllinen olisi näin ollen metsätalous. Nyt on käynnissä erilaisia hankkeita riistan huomioimiseksi metsätaloudessa, ja asia toivottavasti on mukana painokkaasti myös metsänhoitosuositusten uudistamistyössä.

  6 m3

  We are alien, unleagal alien in Finnish forest,,,

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 32)