Keskustelut Metsänhoito Termit optimointi ja simulointi?

Viewing 6 replies - 1 through 6 (of 6 total)
 • Termit optimointi ja simulointi?

  Kertokaapas lyhyesti ja ytimekkäästi mitä otsikon metsäsuunnitteluun liittyvät termit tarkoittavat?

 • 6tukki

  Oikein vapaasti suomennettuna optimointi voisi olla parhaan (jopa tuottoisimman) vaihtoehdon etsimistä.

  Simulointi taas voisi olla suunnitellun toiminnon jäljittelyä ja varsin usein sitä toteutetaankin tietokoneohjelmilla, joilla testataan jo etukäteen toimivatko suunnitelmat kaavailulla tavalla. Elleivät toimi simuloinnissa luodaan ratkaisuja ongelmatilanteisiin.
  Esimerkiksi liikennelentäjät harjoittelevat lentämistä simulaattoreilla, joihin on ohjelmoitu (simuloitu) eri konetyyppien ominaisuuksia. Näin liikennelentäjiksi opiskelevat saavat aidontuntuisia kokemuksia ja valmiuksia konetyyppeihin jo huomattavasti ennen aitoja lentokokemuksia.

  jees h-valta

  Tanelin kaas tuosta tärkeydestä eri mieltä.
  Juuri tuo maksimaalinen tuotto lyhyellä tähtäimellä on ihmisen rajallisuuden huomioon ottaen se tärkein optimoinnin suunta.

  Korpituvan Taneli

  Myös esim puuston kasvua voidaan simuloida. Termiä saatetaan siis käyttää kun arvioidaan puuston tulevaa kasvua.
  Tai esim. metsaan.fi tiedoissa simuloidaan puumäärä nykyhetken tilannetta vastaavaksi. Esim. 6 vuotta vanhan mittauksen perusteella, ottaen huomioon 3 vuotta sitten tehty harvennus ja tietysti maapohjan kasvumahdollisuus.

  Terveisin: Korpituvan Taneli

  Korpituvan Taneli

  Niin, siinä optimoinnissa pitää aina sanoa se minkä suhteen optimoidaan.
  Metsäkeskustelussakin on useita asioita joiden mukaan voidaan optimoida.
  – Voidaan optimoida asioita niin, että saadaan maksimi kasvu.
  – Voidaan optimoida mahdollisimman suurta rahallista tuottoa lyhyellä tähtäimella.
  – Se kai mitä pitäisi optimoida metsätaloudessa, on mahdollisimman suuri rahallinen tuotto pitkällä aikavälillä.

  Terveisin: Korpituvan Taneli

  Korpituvan Taneli

  Tässähän oli kyse optimoinnin käsitteestä. Juuri otin useampia optimoinnin suuntauksia esille, kun tiedän metsänhoidossa olevan erilaisia suuntauksia. Tuli siinä sitten omakin mielipide esiin.

  Oikeastaan luettelosta puuttui vielä kustannusten optimointi (minimointi), niin että prosentuaalinen rahatuotto olisi mahdollisimman suuri, vaikka se merkitsisi sitten huomattavasti pienempää euromääräistä tuottoa. Kyseessä siis lähinnä keräilytalous.

  Terveisin: Korpituvan Taneli

  A.Jalkanen

  Metsäsuunnitteluun liittyen termeillä tarkoitetaan yleensä metsäsuunnitelman inventointitietojen pohjalta suoritettua tulevan kasvun ennustamista eri hakkuuvaihtoehdoilla, esim. MELA-ohjelmistolla. Eli simuloidaan metsiköille suuri joukko kehitysvaihtoehtoja. Optimointi tarkoittaisi sitten metsänomistajan tavoitteiden pohjalta tehtyä parhaiden hakkuuvaihtoehtojen valintaa. Yleensä tämä tapahtuu niin että maksimoidaan jonkin muuttujan arvoa (määrää) ottaen samalla huomioon myös rajoitteet eli vaikkapa että ”puuston määrä ei saa alentua 10-vuotiskaudella” tai ”ei avohakkuita” tai ”maksimoidaan riistan ja marjojen tuotos”.

Viewing 6 replies - 1 through 6 (of 6 total)