Keskustelut Metsänhoito Uusi PEFC FI 2014 käyttöön vuonna 2016

Esillä 2 vastausta, 31 - 32 (kaikkiaan 32)
 • Uusi PEFC FI 2014 käyttöön vuonna 2016

  Mitä mieltä uusista kriteereistä?

  http://goo.gl/M8cKn2

  Itse tavailin lähinnä säästöpuu-osioita, joka kertoo seuraavaa:

  1. Säästöpuita jätetään 10 kpl / ha leimikkotasolla
  2. Leimikkoon kuuluu myös samaan aikaan rajattu harvennushakkuualue
  3. Säästöpuut on valittava näistä elävistä puista:

  – petolintujen pesäpuut
  – järeät katajat
  – vanhat palokoroiset puut
  – aiemman puusukupolven järeitä puuyksilöitä
  – muodoltaan poikkeuksellisia puuyksilöitä
  – jaloja lehtipuita
  – kookkaita haapoja
  – puumaisia raitoja, tuomia ja pihlajia
  – tervaleppiä
  – kolopuita.

  Rinnankorkeusläpimittakriteeriä ei näille ole.

  4. Jos kohdassa 3. ei päästy 10 kappaleeseen niin seuraavaksi katsotaan löytyisikö runkolahopuustoa: kuolleita puita väh. 20cm rinnankorkeudelta, myös kaatuneet käy.
  5. Jos vieläkään ei päästy 10 kappaleeseen niin jätetään rinnankorkeusläpimitaltaan väh. 10cm puita, joilla on hyvät edellytykset kehittyä vanhoiksi puiksi.

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Järeiden puiden maatuminen kestää kymmeniä vuosia. Tänä aikana se elättää paljon uhanalaisia lajeja. Vielä arvokkaampi tällainen maalahopuu on juuri esimerkiksi puronvarressa, jossa sen ympäristökin on luonnontilaisen kaltainen.

  Panu Panu

  Laskeskelin juuri naapurin tuoreen hakkuun säästöpuita ja täsmälleen 10 kpl / ha oli oikeaoppisesti jätetty. Se hieman ihmetytti, että mukana oli hyvälaatuisia tukkimäntyjä. Sertifiointikriteerit kuitenkin sallivat melkein minkä vaan 10cm rinnankorkeudelta puiden (poislukien ehkä kuusi) jättämisen jos suositeltuja säätöpuita ei löydy.

Esillä 2 vastausta, 31 - 32 (kaikkiaan 32)