Keskustelut Harrastukset Uutta tutkimustietoa turpeennoston vaikutuksista vesistöihin

Esillä 3 vastausta, 21 - 23 (kaikkiaan 23)
 • Uutta tutkimustietoa turpeennoston vaikutuksista vesistöihin

  Geologian tutkimuskeskus ja Jyväskylän yliopisto selvittivät turvetuotannon vaikutuksia Keuruun Martinjärveen kaksi vuotta kestäneessä vertailututkimuksessaan. Kiistellyn Martinjärven valuma-alueella on viisi turvesuota, kun taas läheisen Iso-Kivijärven alueella turvetuotantoa ei ole. Kun järvien pohjasedimenttejä tutkittiin ja verrattiin, suuria eroja ei löytynyt.

  – Kiintoaineksen ja hiilen kertymä on kasvanut Iso-Kivijärvessä nelin–viisinkertaiseksi ja Martinjärvessä kolmin–nelin kertaiseksi, kertoo Geologian tutkimuskeskuksen johtava tutkija Tommi Kauppila.

  Lopullista vastausta turvetuotannon vaikutuksista tulokset eivät Kauppilan mukaan kuitenkaan anna.

  – Siitä voidaan oikeastaan päätellä ainoastaan se, että tälläisiä merkittäviä, suurisuuntaisia vaikutuksia ei ole, mutta esimerkiksi turvetuotannon muut vaikutukset vedenlaatuun pitäisi tutkia muilla menetelmillä, Kauppila toteaa.
  Yle

 • Puun takaa

  Euroopassa yleisesti käytetty kalvosuodatus jätevesien käsittelyssä tekee tuloaan Suomeen. Mikkelin kaupungin vesilaitoksella on menossa koe, jossa pieni osa jätevesistä käsitellään kalvosuodatuksella. Ensi kokemukset ovat rohkaisevia: kalvon tuhannesosamillin kokoisten huokosten läpi tuleva vesi on kirkasta. Kiintoaines on jäänyt kalvon toiselle puolelle.

  Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Ramboll ovat pilottikokeessa mukana.

  Mikkeli tähtää siihen, että vuonna 2019 valmistuvassa puhdistamossa hyödynnettäisiin kalvosuodatusta. Se säästäisi tilaakin, sillä suodatus korvaa jälkiselkeytysaltaat.

  Jätevedet johdetaan vastakin Saimaan lahdenpohjukkaan. Puhdistustehon paraneminen vähentää Mikkelille tärkeän Saimaan kuormitusta.

  Kalvosuodatus kiinnostaa myös Lahti Aquaa, joka on aloittanut Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamon parantamisen suunnittelun.

  Länsiuusmaalainen Vihti tutkii, voisiko se parantaa nykyistä puhdistamoaan kalvotekniikalla sen sijaan, että se rakentaisi 25 miljoonaa euroa maksavan siirtoviemärin Espooseen.

  Kalvosuodatuksen kiinnostuksen kasvu selittyy osin sillä, että kalvojen hinnat ovat laskeneet roimasti.
  ESS

  Ammatti Raivooja Ammatti Raivooja

  Turvetuotento on vaatinut kuolonuhrin Juvalla. Keski-ikäinen mies on törmänny moottoripyörällä turvetuotantoaluetta rajaavaan rautaiseen puomiin ja kuollu. Länsi-savo 7.7

  Juippi

  Pitkälle päästäis jo sillä että koko turvekerros nostettais kerralla paikastansa. Palaturpeelle tekniikka on olemas, jyrsinturpeella vaatii T&K:ta. Tulee valmista kosteikkoa kerta vedolla eikä maan tartte olla paljaana koko keitahan alueella. Mutta kosteikkohan on ihan väärin tehty jos sen tekemiseen ei oo käytetty montaa virkamiestyövuotta…

  Onneksi tämä puolueeksi naamioitu yhteiskunnan syöpä ei ollut levinnyt näin pahoin -70 luvulla. Olis puu nyt halpaa kun metsäteollisuudelle ei olisi annettu mahdollisuutta hoitaa jätevesiä kuntoon.

Esillä 3 vastausta, 21 - 23 (kaikkiaan 23)