Keskustelut Luonto Virkistysmetsää?

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 38)
 • Virkistysmetsää?

  Äsken  kerrottiin Ylen Jyväskylän paikallisuutisissa, että Laajavuoren virkistysalueella eräästä kuusikosta n  3 ha:n alueella kirjanpainajat ovat tappaneet puolet kuusista.  Reittejä on jouduttu muuttamaan  ja kuolleita puita kaatamaan.

  Jyväskylä kuten monet muutkin kaupungit harjoittavat jatkuvaa kasvatusta.   Tällaisen tapauksen luulisi muuttavan hakkuutyylejä.  En kuitenkaan usko, että noissa ympyröissä järkeä käytetään.

 • Visakallo

  Tällä menolla Timpan opit tulevat vielä kaupunkien metsissä käyttöön, haluttiin niitä tai ei. Karummat paikat toki männylle uudistaen. Männiköillä on tunnetusti myönteisiä vaikutuksia ilmanlaadun suhteen. Kinkomaan keuhkotautiparantolakin sijaitsi mäntymetsän keskellä.

  A.Jalkanen

  Mäntykään ei valitettavasti ole vapaa vitsauksista. Löytyy ytimennävertäjä, okakaarnakuoriainen, mäntymittari, mäntypistiäinen, männyn juurikääpä ja hirvi, muutamia mainitakseni.

  jees h-valta

  Niin se Harjavallankin keuhkoparantola sijaitsee mäntymetsän keskellä. Vaikka turhake nykyään onkin. Männyn vitsauksista ei voi oikein mainita hirveä koska se on enemmän meidän valtakunnan hirvipolitiikan tulema. Näillä palstoilla nuo metsästäjien hyysäämiset liian helposti mielletään metsänomistajien välteltäviksi ongelmiksi vaikka syytettävä taho on hirvieläinpolitiikan vuosia kestänyt ulosajo normaalista. Odottelen edelleen aikaa jolloin alkaa valtakunnan poliitikot vihdoin heräämään riistahallinnon kurittamiseen.

  isaskar keturi

  jees h-valta, mitähän tapahtuu vai tapahtuuko asiassa mitään, jos ministeriön ehdotus luonnonvaravirastosta toteutuu. Siinähän metsähallinto (metsäkeskus) ja riistahallinto laitetaan (riistakeskus) samaan virastoon. Voisikohan kokonaiskoordinaatio parantua? Tosin olisihan siihen mahdollisuus nytkin, kun molemmat on mmm:n ohjauksessa.

  A.Jalkanen

  5.1.1 Perustetaan Luonnonvaravirasto

  Perustettavaan Luonnonvaravirastoon kootaan MMM:n hallinnonalan luonnonvara-asioiden viranomais- ja asiantuntijatehtävät. Luonnonvaravirasto vastaa toimintaympäristön kasvaviin haasteisiin, vahvistaa huoltovarmuutta ja vauhdittaa vihreää siirtymää. Tehtävien yhdistäminen selkeyttää ja keventää hallinnon rakennetta sekä turvaa yhtenäisen valtakunnallisen luonnonvara- ja ympäristötehtävien hallinnoinnin ja alueellisen läsnäolon elinkeinojen edistämiseksi. Uusi virasto tehostaa luonnonvara-asioiden hoitoa ja toimialan kansainvälisten sitoumusten toteuttamista, ja vähentää näin tulevia paineita hallinnon voimavarojen lisäämiseen.

  Uusi virasto aloittaa toimintansa vuonna 2026. Viraston toimiala käsittää:

  • Suomen metsäkeskuksen kaikki tehtävät.
  • ELY-keskusten luonnonvaratehtävät, jotka käsittävät kalataloustehtävät, vesitaloustehtävät, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja maankäyttösektorin ilmastotoimien koordinaatiotehtävät sekä vieraslajiriskien hallinnan koordinaatiotehtävät ja edistämisen.
  • Erikseen selvitettävät tehtävät esimerkiksi Luonnonvarakeskuksesta, Riistakeskuksesta ja Ruokavirastosta.

  Suomen metsäkeskuksen nykyinen tasevarallisuus siirtyy valtion budjettitalouden piiriin ja kiinteistöomaisuus Senaatin hallintaan. Viraston perustamisella ei ole merkittäviä suoria työllisyysvaikutuksia. Henkilöstö siirtyy virastoon vanhoina työntekijöinä.

  https://mmm.fi/mmmvirkanakemys2023#5.1

  *

  Tarvitaanko erikseen avi ja ely? Avi hoitaa nykyään ympäristöluvat, ely muut ympäristönsuojelun alueelliset tehtävät. Miksi ei laiteta saman tien yhteen Metsäkeskus, Suomen Riistakeskus ja Ruokavirasto?

  mehtäukko

  Mitään ei tapahdu, ellei toiminnot ei tehostu.Tarkoittaa joutavan byrokratian karsimista. Kiinteistökulut kutistuvat samaan liiteriin kaikki laitettaessa.Lämmitystä tarvittaessa.

  isaskar keturi

  <p>Jos ministeriön suunnitelma Metsäkeskuksen omaisuuden siirtämisestä valtion virastoon toteutuisi, nähtäisiin itsenäisen Suomen mahdollisesti ensimmäinen sosialisointi. Nimittäin valtio ei omista Metsäkeskusta, vaan se on itsenäinen laitos ja omistaa itse itsensä. Olisihan se koomista, kun oikeistohallitus sosialisoisi yksityisomaisuutta. </p>

  Gla

  Helsingissäkin saavat osansa kuusikoiden uudistamattomuudesta:

  https://yle.fi/a/74-20036213

  Antaisivat vaan olla, lahopuutahan siellä kaipaavat.

   

  Apli
  Rane

  ”Nimittäin valtio ei omista Metsäkeskusta, vaan se on itsenäinen laitos ja omistaa itse itsensä. ”

  Onko tosiaan näin? Guuklettamalla löytyi että MMM nimittää johtokunnan eli ei vaikuta itsenäiseltä?

  MMM nimesi Suomen metsäkeskukselle uuden johtokunnan (valtioneuvosto.fi)

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 38)