Keskustelut Metsänomistus Voimaan jäävä laki metsänhoitoyhdistyksistä loukkaa metsänomistajan perustuslaillisia oikeuksia

Viewing 6 replies - 1 through 6 (of 6 total)
 • Voimaan jäävä laki metsänhoitoyhdistyksistä loukkaa metsänomistajan perustuslaillisia oikeuksia

  Mitä voisikaan olla mahdollisesti ne konkreettiset keinot, joilla parannetaan puumarkkinoiden toimintaa ja markkinaosapuolten keskinäistä luottamusta, perää Metsäteollisuus ry.

  Markkinaosapuolina on ilmeisesti metsänomistajat (yrittäjät) ja Metsäteollisuus ry (ja Suomen sahat ry) (puun tarvitsijat) puunostajina?

  Mietitään aikaa pakollisen metsänhoitomaksun loppumisen jälkeen. Niin, mitenkä se raakapuunhinta määräytyy, kun pakollinen metsänhoitomaksu loppuu. Ilmeisesti myös Mhy:stä tulee puun tarvitsija (ostaja) siinä kuin Metsäteollisuudesta ja Suomen sahoista.

  No, MTK on työryhmissä mitä ilmeisimmin käynyt asiaa läpi Metsäteollisuus ry n kanssa unohtaen neuvotella asiasta metsänomistajien kanssa. Kyse on nyt siitä, onko MTK toiminta yleensäkään asiallista ja miten yleensä MTK käyttää metsänomistajien oikeuksia ja edustaa mahdollisessa markkinayhteistyössä metsänomistajaa (eli määrittäessä ja kaavaillessa ”sopivaa” puun hintaa ja tarjontaa).

  Tämän kaltaisiin salaisiin neuvotteluihin on liittynyt MTK n ja Metsäteollisuuden edustajien lisäksi ainakin maa- ja metsätalousministeri tai edustaja ja MMM virkamiehet. (esim. työryhmä metsänhoitoyhdistyslaista)

  Ihmetyttää, jos valiokunnat ja eduskunta päätyy säilyttämään Mhy lain. Se tarkoittaa käytännössä , että MTK saa oikeutuksen hallita ja edustaa metsänomistajia metsänomistajien kustannuksella.

  Oisiko oikein, että ns. kansallista etua MTK vaalii metsänomistajien kustannuksella?

  Järjestetäänkö Mhy lain kumoamatta jättämisellä MTK järjestölle oikeutus polkea metsänomistajien, metsätalousyrittäjiän yrittämisen tulosta?

  Onkohan Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen mielestä oikein, ettei Mhy lakia kumottaisi metsänomistajien etujen vastaisena, koska puun hinta tulee olla alhainen ja tarjontaa mieluummin liikaa pitämään puunhinta alhaalla?

  Niin, miten puunhinta määräytyykään tulevaisuudessa?

 • A.Jalkanen

  Mitä haittaa on mhy-laista jos jäsenyys on jatkossa vapaaehtoinen?

  MTK ei ole tiettävästi osallistunut mihinkään puumarkkinakeskusteluihin enää sen jälkeen kun hintasopimuksista luovuttiin.

  jees h-valta

  Ehkä santulla on kuitenkin perusajatuksena pitää kuitenkin mhy kaikkia metsänomistajia houkuttavana vapaaehtoisenakin. Olen myös aivan siitä yksimielinen että MTK tuhoaa mhy:n jos tunkee sisään sinne väkisin myös vapaaehtoismaksupohjaisena. Kaupunkilaismetsänomistajat pomppaa kyllä seinälle jo pelkästä MTK-lyhenteen kuulemisestakin. Ei haluja seurusteluun.

  Aukusti

  Maalta lähtöisin olevana kaupunkilaismetsänomistajana olen nykyisinkin MTK:N jäsen, eikä ole tullut ajatusta hyppiä seinille.

  Mutta jos MTK:n jäsenyys on tulrevaisuudessa mahdollista vain MHY:n jäsenenä, niin silloin kyllä hyppään. Ainakinin lopetan jäsenmaksun välittömästi. Ja voinpa agitteerata muitakin tekemään saman tempun.

  Missään tapauksessa en halua olla minkäänlaisissa tekemisissä MHY:n kanssa. Enhän ole tarvinnut sitä ainakaan viimeisen vuosikymmenen aikanakaan.

  Enkä ole varmasti ainoa metsänomistaja joka näin ajattelee.

  A.Jalkanen

  Aukusti on kai kilpailuttanut puukauppansakin itse, ja pärjännyt ilmeisen hyvin.

  Miksi ei katsottaisi tulevaisuuteen eikä muisteltaisi vanhoja kaunoja? Uutta konsortiota ei voi oikein verrata vanhoihin. Jos vanhan yhden organisaation jäsenmaksun hinnalla saa jatkossa kahden palvelut, ei kai siitä jäsenyydestä haittaakaan ole, Aukusti?

  Gla

  Mhy:ssä on merkittävä rooli sillä, millainen kaveri sattuu hoitamaan oman alueen asioita. Täälläkin on nuori ja kokematon insinööri, joka ei kaikkea tiedä ja varmaan tekee virheitäkin. Mutta jos sama kaveri on 10 vuoden kuluttua samassa tehtävässä, on tilanne jo aivan erilainen. Nykyäänkin kaveri hoitaa tehtävänsä niin hyvin kuin pystyy ja yleensä se riittää. Jos huomaan, ettei kaverin tietämys jossain asiassa vakuuta, selvitän asian jollai muulla tavalla.

  Langat pitää olla omissa käsissä ja mhy on enintään käyttökelpoinen työkalu asioiden hoidossa. Olkoonkin olevinaan metsänomistajan edunvalvoja, asioiden ajaja tai jotain muuta ylevää. Jos antaa mhy:n tai minkä tahansa organisaation johtaa omaa toimintaa, lopputulos suurella todennäköisyydellä ei vastaa omistajan tavoitteita. Minusta näitä reaaliteettejä ei pidä unohtaa ja siksi boikotoida mhy:tä. Eri asia on se, jos menee sukset ristiin jonkun henkilön kanssa. Mutta silloinkaan ei ole välttämättä kyse mhy:stä, vaan yksittäisestä toimihenkilöstä.

  Aukusti

  Itse on Aukusti hoitanut puukauppa-ym tarvittavt asiat ja todellakin pärjännyt hyvin.

  Silloin alkuun viime vuosituhannen puolella käytin Mhy:n palveluita, kun tuntui,että se oli ainoa hyväksytty mahdollisuus. Tiedonhaluisena opiskelin mm työn ohessa etäopiskeluna erinäisä vuosia. Vuosikymmenten käytännön työkokemus lapsuudesta saakka antoi hyvän pohjan. Niinpä sitten aloin vähitellen tekemään omatoimisesti näitä metsäasioitakin.

  Varsinaisen MHY:n henkilöstön kanssa ei henkilökohtaisesti olle ollut mitään sellaista, mistä tarvitsisi kantaa kaunaa. Mutta kun olen huomannut ja kuullut MHY:n toiminnan yleisesti kyseenalaiseksi, niin se antaa aihetta arvosteluun.

  Minun puolestani MHY vapaaehtoisuuspohjalta saa olla olemassa, kunhan siihen ei käytetä verorahoja, eikä pakollisia jäsenmaksuja. Eikä se saa olla ehtona MTK:n jäsenyydelle.

Viewing 6 replies - 1 through 6 (of 6 total)