Keskustelut Metsänhoito Yksityinen suojelu

Esillä 10 vastausta, 61 - 70 (kaikkiaan 79)
 • Yksityinen suojelu

  Löytyi metsäpalstalta lintu ja luontodirektiivin perusteella suojeltava alue (SPA/SCI).
  Onkos kokemuksia tai tietoa miten pitää toimia?
  Metsä on nyt raivauksen kohteena ja se on tarkoitus harventaa. Pitääkö nyt tehdä jotain selvityksiä?

  Maksetaaankohan yksityisestä suojelusta kelpo korvauksia?
  Alue on suojelualueen kyljessä jo valmiiksi. N.50v metsää.
  kyseinen kuvio on 2ha ja koko palsta 12ha. Hoitotoimenpiteitä ei ole tehty 30 vuoteen.

 • Husq165R

  Ennallistamisella ei tarkoiteta tuota. Eikä myöskään sitä, että Armi Kuusela valitaan (uudelleen) Miss Universumiksi.

  Myös termit luonnontilainen ja luonnontilaisen kaltainen, tuntuu olevan vieraita.

  Visakallo

  Husq165 voisikin nyt kertoa meille, mitä se ennallistaminen sitten tarkoittaa? Jos et itse tiedä, niin voitko antaa vinkkiä, kuka tietäisi?

  Visakallo

  Syvä hiljaisuus laskeutui kysymykseni jälkeen…

  Husq165R

  Voi herran jestas sentään. Selaimen osoiteriville: ennallistaminen. 96 100 linkkiä aiheeseen.

   

  A.Jalkanen

  Varmaan myöhemmin tänä vuonna saamme kuulla hyvinkin tarkkaan, mitä ennallistaminen Suomessa tarkoittaisi.

  Visakallo

  Ketkä sen määrittelyn Suomen osalta tekevät?

  A.Jalkanen

  Ympäristöministeriön johtama hanke.

  http://www.ym.fi/eu-n-biodiversiteettistrategia

  Hankkeen pöytäkirjoista näkee ketä on ollut päättämässä: virkamiehiä ja sidosryhmien edustajia.

  http://www.valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM008:00/2022

  Kurki

  https://ym.fi/eu-n-biodiversiteettistrategia

  Nuo suojeluprosentit 10% ja 30% taitavat olla metsien ja sisävesien osalta kasassa.

  Tiukasti suojeltua metsää Suomessa on 7% (Puolet koko EUn tiukasti suojellusta) ja sisävesien kanssa jo 13%. Kaikkiaan maa- ja metsäalueita on jo hakkuurajoitteiden piirissä 20%.

  Merialueita on suojeltu 11% yhteensä 600 000 ha ja tavoite sieläkin 30%.

  Biodiversistrategiakin on vähän kummallinen, kun sitä Suomessa pitäisi parantaa.

  Eikö maailman korkein biodiversiteetti-indeksi riitä?

  Kurki

  Linkki: https://ym.fi/natura-2000-verkosto

  linkki:http://turveinfo.fi/turve/soista-on-suojeltu-13-prosenttia/

  Suomessa on Natura-suojelualueita 4,9 milj ha.

  Soita on suojeltu 1,3 ha, joista vain 35000 ha menee päällekkäin Natuta-suojelun kanssa.

  Suomessa siis metsä- ja sisävesialueita on suojelussa yhteensä 6,2 milj.ha, joka tekee 6,2/(33,7-7,5)= 24 %.

  Maa- ja sisävesipinta-alasta on vähennetty taajamat 7,5 milj.ha pois (oletan kaava-alueiksi).

  Natura-alueet eivät taida sisältää kaikkia metsämaita, joille asetettu hakkuurajotteita esim. vesistöjen rannat tai puronvarret.

  Kurki
Esillä 10 vastausta, 61 - 70 (kaikkiaan 79)