Käyttäjän uudehko metsänomistaja kirjoittamat vastaukset

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 318)
 • uudehko metsänomistaja

  Onko Planterin esittämien kaavioiden viesti siinä, että metsänomistajat ovat itse syyllisiä hirvituhoihin. Ajaako Planter sitä, että metsänomistajien ei suinkaan pidä siirtyä männyn istutuksista pois. Mäntyhän on tunnetusti hirville mieluisaa ravintoa. Kuuseen siirtyminen aiheuttaa hirville jatkuvan nätänhädän, jonka seurauksena kaikki männyn taimikot kalutaan loppuun. Eli yrittääkö Palter viestittää, että runaat mäntytaimikot aiheuttavat sen, että osa jää jopa kasvamaankin isoiksi puiksi.

  uudehko metsänomistaja

  Metsälehti toivoi vinkkejä ”Planterin” ehdottaman uuden palstan kysymykseksi. Jees h-valta viittasi kohta termiin termiin ”virkavastuu”.

  Virkavastuu on monelle epämääräinen käsite, jonka turvin virkamiehet voivat tehdä monia asioita oman mielensä mukaan.Ymmärtääkseni virkavastuu on termi, jota voidaan käyttää, jos virkamies ei toimissaan noudata lakia. Poliittinen vastuun taas oletetaan näkyvän poliitikon saamassa seuraavien vaalien äänimäärässä.

  Toivoisin Metsälehdeltä syvällista artikkelia aiheesta ”virkavastuu”. Mitä virkavastuu käytännössä tarkoittaa? Onko kyse lakiin jääneestä menneiden aikojen säännöksestä? Toivoisin muutamia esimerkkejä käytännössä tuomioon johtaneista ”virkavastuu” määräyksen rikkomuksista ja niistä seuranneista tuomiistuinten tuomitsemista rangaistuksista. Millaisia rangaistuksia laki sallii òikeuden antaa virkavastuun rikkomisesta. Kuinka monia virkavastuu-kysymyksiä Suomen oikeuisistuimessa vuosittain käsitellään?

  Toivoisin vielä jonkun lakia ja käytäntöja tuntevan esittävän menetelmät joilla esimerkiksi hirvikannan sopivaa suuruutta säätekevä virkamies saatettaisiin oikeuskäsittelyyn. En pyri ennakoimaan lopputulosta vaan haluaisin lisätä ymmärrystäni ”virkavastuusta”. Haluainin saada tietoja sekä virkamienen kannalta että virheellisistä päätöksistä kärsineiden kansalaisten kannalta.

  Siis ”jees h-vallan” esittämä tapaus.
  – Kenellä tai millä elimellä on oikeus tehdä päätös asian ottamisesta käsittelyyn?
  – Missä elimessä asia käsiteltäisiin?
  – Kenen velvollisuuksiin kuuluisi se, että moinen epäilty rikkomus käsiteltäisiin lakien mukaisesti ja nopeasti?
  – Minkätasoisen määräyksen tai ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa viedä virkamiehen oikeuteen virkavastuunsa rikkomisesta?
  – Kenellä tai millä elimellä olisi yleensä puhevaltaa asiassa?

  uudehko metsänomistaja

  A Jalkanen. Perustelisitko, miksi pohjoisen metsissä saattaa joskus olla järkevää tehdä poimintahakkuita avohakkuiden sijasta. Minusta on yllättävää, että asiantuntijana pitämäni nimumerkki ei pidäkään poimintahakkuita ainoana oikeana puunkasvatusmenetelmänä.

  uudehko metsänomistaja

  Tottahan otsikon esittämä väite on. Se tulee kalliiksi metsää omistaville suomalaisille. Ja syy on yksinkertainen. Hirvet ja hirvikanta estävät männyn kasvatuksen. Kiitos Keskustan, joka useimmiten Suomen hallinnossa vaikuttraneena pitää hirvestäjien etua tärkeämpänä kuin metsäomistajien etua. Ja todennäkäisesti Keskustan johdolle hirvestäjien etu on jo henkilökohtaisista syistä tärkeämpää kuin metsänomistajien etu.

  uudehko metsänomistaja

  Erot EU:n ja YK:n toiminnoissa. EU teki päätöksen asiassa vaikka Puola oli toista mieltä. EU:n sääntöjen  mukaan asia olisi vaatinut yksimielisyyden, jotta päätös olisi ollut mahdollista tehdä. Kyseessähän onkin vain EU:n keskenään sopimat söönnöt, joten ei niiden noudattamisella näytä olevan niin väliä. Kokouksen jälkeen EU:n piirissä on laajasti kehuttu tuota päätöstä päänavaukseksi uusiin ilmastotavoitteisiin,

  YK myösi selkeästi, ettei yksimielisyyttä asiassa löytynyt ja niin asia jäi ratkaisematta odottamaan .
  tulevaa käsittelyä.

  Kumpi järjestöistä toimii rehellisemmin?

   

  uudehko metsänomistaja

  Husse 4/12 2019. Mitä tarkoitata puolueellisuudella?

  Anteeksi huolimaton sanan valinta. Tarkoitin puolueellisuudella puolueettoman vastakohtaa, en muuta.

  Käsitykseni mukaan, jos joku tarjoaa myytäviksi tarjoamistani puista, tarvitsemistani neuvoista tai tehtävistä ja niin edespäin oman kilpailevan hinnoitellun vaihtoehdon, ei hän mielestäni ole enää puolueeton suosittelemaan minulle parasta vaihtoehtoa.

  Hänellä on niin sanoakseni oma lehmä ojassa. Niin kauan kun hänellä ei ole omaa intressiä, uskon hänen kykenevän ajattelemaan parastani. Heti, kun hänellä on oma intressi, se vaikuttaa hänen ajatuksiinsa, eivätkä suositukset välttämättä olekaan minulle edullisimpia.

  uudehko metsänomistaja

  Kysymys kuului mihin tarvitaan MHY:n palveluksia?

  Ainakin  minä tarvitsen niitä kovastikin. Kokemukseni metsätyöstä on vähäinen, enkä tunne itseäni kykeneväksi tekemään oikeita päätöksiä metsissäni. Vaikka metsä onkin lähinnä harrastukseni, toivoisin olevani kykenevä saamaan siitä jotain tuloakin.

  Milloin myydään, mitä myydään, mikä alua aukkohakataan, milloin hakataan, mitä hakataan, milloin raivataan, miten raivataan, milloin uudistetaan, miten uudistetaan ja niin edespäin. Tarvitsen paikallista MHY:tä vastaamaan tuon tasoisiin kysymyksiin.

  Valiettavasti luonteeni vuoksi en usko kaupallisen yrittäjän ajavan minulle edullisinta ratkaisua, tarvitsen pu0lueettoman asiantuntijan, jolla ei ole oma lehmä ojassa vastatessaan kysymyksiini.
  *
  Valiettavasti uskoni MHY:n on kovasti heikentynyt sen jälkeen, kun MHY teki kilpailevan tarjouksen muiden tarjousten ohessa. Voinko enää pitää MHY:tä puolueettomana?

  Miten minun tulisi toimia jatkossa? En halua luopua metsistäni.

   

  uudehko metsänomistaja

  Vaikuttaa siltä, että suuri osa hiilinielukeskustelusta menee nyt syyllisten etsimiseen. Käsitys siitä että joku on syyllinen, vaikuttaa kohtuullisen yksimieliseltä. Onko syyllinen sitten laskukyvytön Luke vai maan hallitus on vielä ratkaisematta.

  Minulle on jäänyt se käsitys, että Luke on pyrkinyt asiallisen matematiikan sijasta ainakin ajoittain harrastamaan ”poliittista” matematiikkaa. Liekö käsitys sitten oikea? Joka tapauksessa luvut ovat niin kauan metsänomistajan kannalta siedettäviä, kuin kukaan laskutaitoinen ei ole niitä tarkistanut. Ajastaan ne sitten näyttävät muuttueen metsänomistaja kannalta selkeästi kehnommiksi.

  Toinen minulle muodostunut kokonaiskäsitys koskee Suomen viimeaikaisia hallituksia. Vaikuttaa, että näiden ainoa toive on ollut saada päänsilityksiä vihreiltä ja EU:n suurvaltioilta. Suomalaisten asiat eivät näytä juurikaan kiinnostavan. Mitkä puolueista ovatkaan olleet nykyisen hiilinieluvouhotuksen aikana Suomen hallituksessa? Pitäisiköhän muistelle, ketä tuli äänestettyä?

   

   

   

  uudehko metsänomistaja

  Onko sääntöjen mukaista  arvostella tällä palstalla Luken laskuharjoituksia ja niiden vaikutuksia suomalaisten metsänomistajien kohteluun nyt ja tulevaisuudessa? Vai pitäisikä ehkä avata uusi otsikko, esimerkiksi nimellä LUKE käsittelemään tuollaisia erittäin ajankohtaisia ja tulevaisuudessa aina metsänomistajille kalliimmaksi ja kalliimmaksi käyviä asioita?

  uudehko metsänomistaja

  Hyväksyn Annelin todistuksen, että on riskaabelia tehdä päätelmiä kasvatustapojen paremmuudesta käytön perusteella. Ei ole syytä ottaa moista riskiä. Ei ole mitään syytä tutkia asiaa.

  Jatketaan kuten aiemminkin on toimittu. Puusta tuleva raha ratkaiskoon, ilmastosta viis.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 318)