Keskustelut Metsänomistus Holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen syyt ja seuraukset Vastaa aiheeseen: Holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen syyt ja seuraukset

Vastaa aiheeseen: Holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen syyt ja seuraukset

Keskustelut Metsänomistus Holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen syyt ja seuraukset Vastaa aiheeseen: Holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen syyt ja seuraukset

Anton Chigurh Anton Chigurh

Maittavuutensa ja taimikoiden vähyydestä johtuen lähes kaikki Suomessa kasvavat koivun taimikot joutuvat jossakin kehitysvaiheessa hirvituhojen kohteeksi (Heikkilä 1999).

Der Steppenwolf