Keskustelut Metsänomistus Holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen syyt ja seuraukset Vastaa aiheeseen: Holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen syyt ja seuraukset

Vastaa aiheeseen: Holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen syyt ja seuraukset

Keskustelut Metsänomistus Holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen syyt ja seuraukset Vastaa aiheeseen: Holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen syyt ja seuraukset

Anton Chigurh Anton Chigurh

Mänty: ”Päärangan kolmannen kasvaimen alapuolelta katkennut taimi ei sen sijaan elvy hirven aiheuttamasta vahingosta (Löyttyniemi 1983)”.

Lisäksi: ”Lievä toistuva syönti voi pysäyttää taimen pituuskasvun ja johtaa taimen pensastumiseen (Löyttyniemi & Lääperi 1988)”.

Der Steppenwolf