Keskustelut Puukauppa hankintakauppa Vastaa aiheeseen: hankintakauppa

Vastaa aiheeseen: hankintakauppa

Keskustelut Puukauppa hankintakauppa Vastaa aiheeseen: hankintakauppa

savo'ttamies savo’ttamies

Anneli jätti pysty- ja hankintakaupan vertailulaskelmassa pystykaupassa vaadittavan, monesti tarpeettoman, ennakkoraivuun kustannuksen pois, joka on pystykaupan edellytys harvennushakkuussa.

(suorittavan kommentit ,viimeksi laittamaan kuvaansa)

300-500/ha kustannus raivuusta tekee helposti 4-5 euroa hakattavaa mottia kohden.

Monesti pystykaupalla ensiharvennuksen toteutumisen edellytys on myös kesähakkuu, miten lasketaan se vahinko , kun samalla levitetään juurikääpä terveeseen metsään..?

Jätkä huomautti kommentissaan tärkeästä asiasta..maatalouden kaluston kuluja hankintahakkuussa mahdollisimman paljon metsän osalle.

Näin saadaan yli 30% kohtuuton pääomaveron osuus metsän puhtaantuoton osalta mahdollisimman pieneksi. Maataloudessa näillä tuottajahinnoilla  ei pääomaveroa kerry, varsinkaan kasvinviljelytiloilla. Heillä taas mahdollisuus talvella hankintaa hakata.