Keskustelut Metsänhoito Suuri ja kattava valkohäntäpeurakeskustelu Vastaa aiheeseen: Suuri ja kattava valkohäntäpeurakeskustelu

Vastaa aiheeseen: Suuri ja kattava valkohäntäpeurakeskustelu

Keskustelut Metsänhoito Suuri ja kattava valkohäntäpeurakeskustelu Vastaa aiheeseen: Suuri ja kattava valkohäntäpeurakeskustelu

Jantura

Kannattaa muistaa, että vhp:n pyyntiluvan saamisen edellytyksenä on vähintään 500 hehtaarin yhtenäinen metsästysalue. Yksittäisen metsästysvuokrasopimuksen irtisanominen voi pahimmassa tapauksessa johtaa yhtenäisen metsästysalueen pirstoutumiseen ja lupamäärien laskuun tai pienillä metsästysalueilla jopa estää pyyntiluvan saanti kokonaan.

Mitä tulee naaraiden ampumiseen niin se ei ole niin yksinkertaista. Syksyllä tuottava naaras liikkuu lähes poikkeuksetta 2-3 vasan kanssa, joita se saattaa edelleen myös imettää. Lähtökohtaisesti emää ei koskaan ammuta vasoilta, joten tilanne jossa pääsisi ensin ampumaan vasat ja sitten vielä emän samaan läjään, on aika harvinainen.

Talviruokintaa tehdään muillekin eläimille, kuten metsäkauriille, joka ei aiheuta vahinkoja läheskään valkohäntäpeuran tavalla. Ilman talviruokintaa kauriskanta vaihtelee todella kovasti, tästä hyvänä esimerkkinä 10 vuoden takaiset paksulumiset talvet Etelä-Suomessa, jolloin metsäkauriskanta väliaikaisesti ”romahti”.