Keskustelut Metsänomistus Laskevan syntyvyyden vaikutukset metsätalouteen Vastaa aiheeseen: Laskevan syntyvyyden vaikutukset metsätalouteen

Vastaa aiheeseen: Laskevan syntyvyyden vaikutukset metsätalouteen

Keskustelut Metsänomistus Laskevan syntyvyyden vaikutukset metsätalouteen Vastaa aiheeseen: Laskevan syntyvyyden vaikutukset metsätalouteen

Jovain

En usko ollenkaan maalta muuttoon, suunta voi olla myös päinvastainen. Maaseutu elinvoimaiseksi, sen eteen kannattaa tehdä töitä. Etätyömahdollisuus, asumisympäristö, vapaa-ajan vietto, liikenneyhteydet jne. palvelevat maaseutua. Niillä ei ratkaista maaseudun tulevaisuutta, suunta on kuitenkin oikea. Tarvitaan myös työpaikkoja ja yritystoimintaa maaseudulle. Oliko tuossa jossain selvitys, jonka mukaan 80 % työpaikoista on maaseudulla ja 80 % ihmisistä on kaupungeissa.

Mitä tulee metsätalouteen, näkisin mieluummin niin päin, että metsänomistajat voisivat asua maaseudulla, missä metsätkin ovat ja että voisivat saada osan metsätalouden töistä ja tuotoista haltuunsa. Päin vastoin kuin tällä hetkellä, jossa suuntaus on kaupunkeihin ja etämetsän omistamiseen. Eittämättä sivuelinkeinoksi ja metsätalouden tuottojen osalta jääminen marginaaliseen osuuteen.

Toivottavasti puolivuosisatainen taitekohta maalta muutolle on päättymässä. Alkoi 60-70 luvulla maasta muuttona ja on jatkunut tähän päivään asti. Kuuluu elinkeinorakenteen muutoksiin, mutta saavuttaa myös huolestuttavat mittasuhteet.

Olen pitänyt tätä poliittisena oikeutta työhön järjestelynä, jossa teollisuus ja metsässä tehtävät työt on ohjattu ja ohjataan metsänomistajien ulottumattomiin. Näin metsätaloutta elinkeinorakenteena ohjataan ja nähdään sitten myös traumaattisina muutoksina yhteiskunnassa.