Keskustelut Metsänhoito Energiapuuharvennus Vastaa aiheeseen: Energiapuuharvennus

Vastaa aiheeseen: Energiapuuharvennus

Keskustelut Metsänhoito Energiapuuharvennus Vastaa aiheeseen: Energiapuuharvennus

Puuki

Metsien keskimääräinen kok.vuosikasvu on lisääntynyt Suomessa vähintään ~ 30 % n. 3-viime vuosikymmenen aikana.   Lisäkasvu selittynee jalostushyödystä, taimien siirrosta , maanmuokauksen kehittymisestä, kehitysluokkajakaumasta, ojitusalueiden kasvusta,  lannoituksista  ja ilmaston lämpenemisestä.   E-Suomen metsien nykyinen kasvu vastaa suunnilleen Tanskan / Skonen korkeuksien kasvua 30 vuotta sitten.  Lapin kasvut Rovaniemen kohdilla ~ Kainuun korkeuksia, Kainuun kasvut ~Keski-Suomen, jne.

Osin siksi niitä energiapuumetsiäkin tulee entistä nopeammin harvennusikään ja ovat pusikoitumassa herkemmin kuin ennen.  Ensiharvennus – ja taimikonhoitorästejä on myös enemmän kuin ennen. Muitakin syitä siihen tietysti on kuin kasvun paraneminen.

Mutta kohta saattaa käydä täälläkin niin, että metsien kasvut hiipuu koska luonnontuhot lisääntyy. Kuusikot varsinkin on arkoja kuivuudelle ja kuusiporalle ym. vahingoille .  Jotkut tutkijat on varoittaneet mahdollisesta kasvutaantumasta, jos metsät kuusettuu edelleen nykyisellä vauhdilla ja kuivat kesät & lämpimät talvet jatkaa yleistymistään .  Mänty pärjää kotomaisista lajeista parhaiten kuivissa olosuhteissa. Lehtipuutkin ehkä paremmin kuin pintajuurinen kuusi.  Siksi  metsänhoitosuosituksiakin pitää uusia , jotta esim. kuusettuminen ei menisi liian pitkälle.