Keskustelut Metsänhoito Kasvaako metsäni 7,6% vai 4,8%??? Vastaa aiheeseen: Kasvaako metsäni 7,6% vai 4,8%???

Vastaa aiheeseen: Kasvaako metsäni 7,6% vai 4,8%???

Keskustelut Metsänhoito Kasvaako metsäni 7,6% vai 4,8%??? Vastaa aiheeseen: Kasvaako metsäni 7,6% vai 4,8%???

OMT

”Eihän puuston mottikasvua voi diskontata nykyhetkeen.
Sitten vasta kun motit on muutettu euroiksi.” ja alkuperäinenkin kysyjä jo viittasi samaan, ilmeisesti asian ymmärtäen oikein.

Puuston mottikasvun voi diskontata nykyhetkeen, ja sitten kertoa puun (keski)hinnalla. Yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan runkohinnoittelu; kaikki tulevat kuutiot diskontataan nykyhetkeen valitulla (tai pikemminkin oikealla lasketulla, mieluiten verojen jälkeen) korkokannalla. Näin saadaan diskontatut kuutiot jotka sitten kerrotaan yksikköhinnalla ja saadaan puuston nettonykyarvo (kunhan kustannukset on muistettu huomioitu oikein, ne kannattanee diskontata rahassa eikä esim hehtaareissa). Asian voi itselleen selvittää yksinkertaisella taulukkolaskentaesimerkillä jos ei usko. On matemaattisesti aivan sama missä järjestyksessä asiat kerrotaan ja jaetaan keskenään, kunhan kaikki laskut tehdään.

Metsänomistajalle diskontatut kuutiot eivät välttämättä kerro juuri mitään, mutta eri metsän käsittelyvaihtoehtoja tutkittaessa tämä voi olla mielekästä. Ei ole sama saadaanko 600 mottia vai 400 mottia jos aikaperiodit on hyvin erilaiset; diskontattuna näiden paremmuutta voidaan verrata (tekemättä oletuksia puun yksikköhinnasta).