Keskustelut Puukauppa Sellu 1300$ tonni Vastaa aiheeseen: Sellu 1300$ tonni

Vastaa aiheeseen: Sellu 1300$ tonni

Keskustelut Puukauppa Sellu 1300$ tonni Vastaa aiheeseen: Sellu 1300$ tonni

mutukka

Viimeksi kun sellulla oli hintahuippu, niin yhtiöt keittivät jopa osasta ostamastaan tukkipuusta sellua, ja vieläkin kannatti. Kuitupuun hintaa ei nostettu eikä nosteta jatkossakaan, koska asiasta on yhtiöiden kesken sovittu.